Universalism (teologi)

filosofiskt och teologiskt begrepp

Universalismen (av latinets universalis, "allmän") är ett filosofiskt och teologiskt begrepp som vissa idéer har universell tillämpning eller tillämplighet. Ett grupp som kallar sig universalister kan betona universella principer som finns i de flesta religioner och accepterar andra på ett inkluderande sätt. Den är centrerat på tron på en universell försoning mellan mänskligheten och det gudomliga. Inslag av universalism återfinns inom flera världsreligioner, bl.a. kristendom, islam, bahai, hinduism, buddhism. Exempelvis hävdar vissa former av abrahamitiska religioner det universella värdet av deras lära och moraliska principer och att "känna sig inkluderade".

Den kristna universalismen är inriktad på tanken om universell försoning. Kallas också universell frälsning, vilket är en doktrin som säger att varje mänsklig själ i slutändan kommer att försonas med Gud på grund av gudomlig kärlek och barmhärtighet. En tro på en grundläggande sanning är en annan viktig grund i universalismen. Den levande sanningen ses som mer långtgående än de nationella, kulturella eller religiösa gränserna eller tolkningarna av den enda sanningen.

HistoriaRedigera

Den kristna universalismen växte fram ur baptistiska och metodistiska kretsar med brittiska rötter under senare delen av 1700-talet, som fått sitt namn på grund av sitt energiska förfäktande av läran om alla människors slutliga frälsning och "alltings återställelse". Som dess egentlige grundläggare betraktas James Relly, en tidigare metodistpastor i Wales. Relly bröt med metodismen 1756, på grund av sin universalistiska övertygelse, och ett separat universalistiskt trossamfund började växa fram i Wales och England. Till Förenta staternas fördes universalismen av Rellys lärjunge John Murray, som kom till Boston 1770 och 1774 bildade den första nordamerikanska universalistiska församlingen, i Gloucester i Massachusetts. Hans verk fortsattes från 1790 av predikanten Hosea Ballou, vars avhandling om försoningen varit inflytelserik inom nordamerikanska universalistiska kretsar. Under inflytande från unitariska kretsar har läroåskådningen så småningom vunnit en mera rationalistisk prägel än den ursprungligen hade. 1961 förenades de med det besläktade unitariska samfundet till Unitarian Universalist Association (UUA). Unitarian Universalism betonar att religion är en universell mänsklig kvalitet och fokuserar också på de flesta religions universella principer, och accepterar religioner på ett inkluderande sätt.

Se ävenRedigera

KällorRedigera