Reaktionär en person som önskar återställa samhället till hur det var i en tidigare period i historien (status quo ante). Inom politiken används termen ofta som en negativ benämning på anhängare av konservatism, socialkonservatism eller nationalistiska ideal.

Begreppet har sitt ursprung från franska revolutionen på 1700-talet och var då en benämning på de som motsatte sig revolutionen, och istället ville bevara aristokratins privilegier och feodalism. Därmed fanns det en politisk skiljelinje där en reaktionär inte var för den engelska liberalismen och motsatte sig ett avskaffande av monarkin. Senare används ordet även om dem som är emot socialism och globalism.

Motsatsen till reaktionär är progressiv eller radikal.


Se ävenRedigera