Öppna huvudmenyn

Gustaf Björlin

svensk militär, författare och riksdagsman

Johan Gustaf Björlin, född 14 oktober 1845 i Åmåls stadsförsamling, Älvsborgs län, död 13 juni 1922 i Stockholm, var en svensk militär, författare och riksdagsman.

Gustaf Björlin


Ledamot av Sveriges riksdag
Mandatperiod
1896-1909
Valkrets Gotlands län
Uppdrag i riksdagen
Ledamot av första kammaren

Född 14 oktober 1845
Åmåls stadsförsamling, Älvsborgs län
Död 13 juni 1922 (76 år)
Oscars församling, Stockholm
Politiskt parti Första kammarens protektionistiska parti
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Försvarsgren Armén
Grad Generallöjtnant

Innehåll

BiografiRedigera

Björlin var son till järnhandlaren Anders Petter Björlin och hans hustru Hilda Johanna Lidström.[1] Björlin erhöll sin första officersfullmakt som underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente år 1865, genomgick 1867–1870 KrigshögskolanMarieberg, hade därefter några år anställning vid Krigsskolan (Karlberg), blev 1873 löjtnant i armén och generalstabsofficer, avancerade vid generalstaben till kapten (1879), major (1888) och överstelöjtnant (1892), var därunder 1882–1895 avdelningschef för krigshistoriska avdelningen samt redigerade de två första banden (1890 och 1894) av det av denna utgivna verket Sveriges krig åren 1808 och 1809. Han utnämndes 1895 till överste och militärbefälhavareGotland, befattningar han nitiskt utövade, samt befordrades 1903 till generalmajor i armén. Björlin hade därjämte åtskilliga andra befattningar. Så var han sekreterare vid riksdagens särskilda (försvars-)utskott 1875, 1877, 1878 och 1892 (urtima riksdagen, då den förbättrade härordning antogs, vartill Björlin som tillkallad sakkunnig till statsutskottet vid samma års lagtima riksdag uppgjort grunderna) samt den förste sekreterare för Allmänna försvarsföreningen 1890-1897.

Björlin blev 1881 ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. År 1889 tilldelade Svenska Akademien honom Karl Johans pris. Han avgick 1908 från befattningen som militärbefälhavare på Gotland och blev generallöjtnant. 1908–1911 var han ordförande i Civilkommissionen. Han avgick 1909 från ordförandeskapet i Skytteförbundens överstyrelse. Han blev hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1913 och filosofie hedersdoktor i Lund 1918.

Politisk verksamhetRedigera

År 1895 valdes Björlin (omvaldes 1904) av Gotlands läns valkrets till ledamot av riksdagens första kammare, där han var ledamot av lagutskottet (1900–1902), de särskilda utskotten för försvars- och läroverksfrågornas behandling (1901 och 1904) samt i ett par tillfälliga utskott (1896 och 1903). Han var ledamot av 1900 års kommitté för härordningsförslagets uppgörande samt ordförande i kommittéerna för omorganisation av regementsmusiken (1902), av frivilliga skytteväsendet (1902) och av arméns reservbefäl m.m. (1904). 1901–1903 var han ordförande i centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skytteföreningar och utsågs 1903 till ordförande i överstyrelsen för desamma. Han lämnade riksdagen 1909.

FörfattarskapRedigera

Björlin utgav en rad arbeten av krigsvetenskapligt, historiskt eller skönlitterärt innehåll. Från 1879 även den för läsning bland arméns manskap avsedda Svenske soldaten.

PrivatlivRedigera

Björlin var gift första gången 1872–1879 med Clara Rylander (1850–1905) och andra gången från 1885 med Maria Wilhelmina Ulrika Strömberg (1853–1927).[1]

Priser och utmärkelserRedigera

Svenska utmärkelserRedigera

Utländska utmärkelserRedigera

BibliografiRedigera

 • Redogörelse för tyska rikets arméorganisation. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 5. Stockholm. 1871. Libris 1581864 
 • En folkresning : några drag från kriget i Finland 1808. Stockholm. 1872. Libris 2598788 
 • Sweriges första dag som stormakt : [slaget vid Breitenfeld]. Stockholm. 1872. Libris 2592476 
 • Bidrag till Sveriges krigshistoria. 1-2. Stockholm. 1872. Libris 2368024 
 • Om värnepligt och krigsbildning. Stockholm: Klemmings antiqv. 1873. Libris 1578929 
 • En framtidssaga : ur en stockholmstidning för år 1925. Stockholm: AB Nu. 1876. Libris 8222132 
 • Bilder ur Sveriges krigshistoria. Stockholm. 1876. Libris 1296228 
 • Carl Svenske : en berättelse från Frihetstiden. 1-2. Stockholm: Nu. 1876. Libris 681946 
 • Om försvarskraft och kostnad : föredrag hållet vid Föreningen Värnpligtens Vänners sammanträde den 16 dec. 1876. Stockholm: F. Skoglund. 1877. Libris 1595814. http://runeberg.org/forsvarkr/ 
 • Penningen såsom försvarsmedel : föredrag hållet vid Föreningen Värnpligtens Vänners sammanträde den 22 december 1877. Stockholm: F. Skoglund. 1878. Libris 1595815 
 • Hertigen : historisk interiör i två akter. Stockholm: Seligmann. 1879. Libris 1595813 
 • Elsa : en berättelse från hexprocessernas tid. Stockholm: Seligmann. 1879. Libris 1595810 
 • Katalog öfver Generalstabens handskrifter och böcker d. 1 aug. 1878. Stockholm: Generalstaben. 1879. Libris 1598026 
 • Försvarsfrågan inför 1880 års riksdag. Stockholm. 1880. Libris 3097209 
 • Rapport öfver resa till Grekland år 1880 : aflemnad den 1 juli 1881. Stockholm. 1882. Libris 3105786 
 • Finska kriget 1808 och 1809 : läsning för ung och gammal. Stockholm: Norstedt. 1882. Libris 1595812 
 • Gustaf II Adolf : några minnesblad. Stockholm: J. Seligmann & K. 1882. Libris 1597820 
 • Sveriges krig i Tyskland åren 1805-1807. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 46. Stockholm: Militärlitteratur-föreningens förl. 1882. Libris 1528542 
 • Kriget mot Danmark 1675-1679 : läsning för ung och gammal. Stockholm: Norstedt. 1885. Libris 453494 
 • Prokuratorn : interiörer ur Erik XIV krönika. Stockholm: Looström. 1886. Libris 20775768. http://hdl.handle.net/2077/52273 
 • Carl den tolfte : läsning för ung och gammal. Stockholm: Looström & K. 1888. Libris 1621525 
 • Krigsrörelserna i Bohuslän 1788. Göteborg. 1888. Libris 2595497 
 • Berättelse om fälttjenstöfningarna i Upland 1888. Stockholm. 1889. Libris 3224875 
 • Carl X Gustaf : läsning för ung och gammal. Stockholm: Looström & K. 1889. Libris 1621524 
 • Claes Fredrik Hugo Raab. Stockholm. 1889. Libris 2855580 
 • Koncentrering mot målet! : [Under. : G.B.] (2. uppl). Stockholm. 1890. Libris 2565845  - 1. upplagan i Fosterlandets försvar 1889.
 • Gustaf II Adolf : läsning för ung och gammal. Stockholm: Looström. 1890. Libris 392704 
 • Några ord om vår försvarsfråga (2 uppl). Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. 1890. Libris 1621530 
 • Vår mest hotade provins : en maning till Gotlands invånare. Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. 1890. Libris 1621531 
 • Vårt försvar mot norr (2 uppl). Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. 1890. Libris 1621532 
 • Frieriet på Brauenfels. Skandinavisk national bibliothek ; 125 Svenska folkböcker ; 49. New York: Otto Chils' förl. 1892. Libris 1591190 
 • Kriget i Norge 1814. Stockholm: Norstedt. 1893. Libris 402040 
 • Herr von Böhnens straffpokaler. Stockholm. 1895. Libris 2565928 
 • Fordomdags : kulturhistoriska utkast och berättelser. 1-2. Stockholm: Gebers. 1895-1896. Libris 1621526 
 • Några ord om våra troféer. Stockholm. 1896. Libris 2804426 
 • Imperator : nutidsroman. Stockholm: Geber. 1897. Libris 1644445 
 • Junker Sven : historisk berättelse från Erik XIV:s tid. Stockholm: Ekendahl. 1899. Libris 1643994 
 • Johan Banér. 1-3. Stockholm: Norstedt. 1908-1910. Libris 43411 
 • Sveriges krigshistoria i bilder. 1-3. Stockholm: Påhlman. 1914-1919. Libris 8224067 
 • Flydda tider : anteckningar och minnen. Stockholm: Fahlcrantz. 1914. Libris 1631700  - Ny utgåva 1978.
 • Från en gammal svensk småstad : [Åmål] : strödda minnen och anteckningar. Stockholm: Fahlcrantz. 1918. Libris 1649916  - Ny utgåva 1977.
 • Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora Bält. Stockholm: Norstedt. 1921. Libris 1470509 

ÖversättningRedigera

 • Kraft (1871). Tankar om fältartilleriets användn. i fören. med de andra vapnen / öfv. af G. Björlin. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 1. Stockholm: Norstedt & S. Libris 1581860 

RedaktörRedigera

 • Svenske soldaten : tidskrift. Stockholm. 1879-1890. Libris 2398013 
 • Fosterlandets försvar : tidskrift för alla. Stockholm: Föreningen värnpligtens vänner. 1885-1890. Libris 2947372 
 • Försvarsvännen : tidning för Sveriges försvarsföreningar. Stockholm. 1890-1897. Libris 2058570 
 • Sveriges krig åren 1808 och 1809. D. 1. Stockholm: Norstedt. 1890. Libris 400783 
 • Sveriges krig åren 1808 och 1809. D. 2. 1-2. Stockholm: Norstedt. 1895. Libris 10661039 

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] ”Johan Gustaf Björlin”. Gotlands Militärhistoria (GMH). 10 maj 2009. http://www.tjelvar.se/biografica/akter-1/140.htm. Läst 10 oktober 2009. 
 2. ^ Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1921
 3. ^ Kungl. Vasaorden. i Sveriges statskalender 1921
 4. ^ Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1921
 5. ^ [a b c d] Arméen. Generalitetet. i Sveriges statskalender 1905
 • Jacobson, G.: J Gustaf Björlin i Svenskt biografiskt lexikon (1924)
 • Tvåkammarriksdagen 1867-1970, band 2 (Almqvist & Wiksell International 1985), sida 332*Norberg, Anders; Asker Björn, Tjerneld Andreas (1985). Tvåkammarriksdagen 1867-1970 : ledamöter och valkretsar. Bd 2, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. sid. 332. Libris 498951. ISBN 91-22-00774-1 

Externa länkarRedigera