Gustaf Björlin

svensk militär, författare och riksdagsman

Johan Gustaf Björlin, född 14 oktober 1845 i Åmåls stadsförsamling, Älvsborgs län, död 13 juni 1922 i Stockholm, var en svensk militär, författare och riksdagsman.

Gustaf Björlin


Ledamot av Sveriges riksdag
Mandatperiod
1896–1909
Valkrets Gotlands län
Uppdrag i riksdagen
Ledamot av första kammaren

Född 14 oktober 1845
Åmåls stadsförsamling, Älvsborgs län
Död 13 juni 1922 (76 år)
Oscars församling, Stockholm
Gravplats Norra begravningsplatsen[1]
kartor
Politiskt parti Första kammarens protektionistiska parti
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Försvarsgren Armén
Grad Generallöjtnant

BiografiRedigera

Björlin var son till järnhandlaren Anders Petter Björlin och hans hustru Hilda Johanna Lidström.[2] Björlin erhöll sin första officersfullmakt som underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente år 1865, genomgick 1867–1870 KrigshögskolanMarieberg, hade därefter några år anställning vid Krigsskolan (Karlberg), blev 1873 löjtnant i armén och generalstabsofficer, avancerade vid generalstaben till kapten (1879), major (1888) och överstelöjtnant (1892), var därunder 1882–1895 avdelningschef för krigshistoriska avdelningen samt redigerade de två första banden (1890 och 1894) av det av denna utgivna verket Sveriges krig åren 1808 och 1809. Han utnämndes 1895 till överste och militärbefälhavareGotland, befattningar han nitiskt utövade, samt befordrades 1903 till generalmajor i armén. Björlin hade därjämte åtskilliga andra befattningar. Så var han sekreterare vid riksdagens särskilda (försvars-)utskott 1875, 1877, 1878 och 1892 (urtima riksdagen, då den förbättrade härordning antogs, vartill Björlin som tillkallad sakkunnig till statsutskottet vid samma års lagtima riksdag uppgjort grunderna) samt den förste sekreterare för Allmänna försvarsföreningen 1890–1897.

Björlin blev 1881 ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. År 1889 tilldelade Svenska Akademien honom Karl Johans pris. Han avgick 1908 från befattningen som militärbefälhavare på Gotland och blev generallöjtnant. 1908–1911 var han ordförande i Civilkommissionen. Han avgick 1909 från ordförandeskapet i Skytteförbundens överstyrelse. Han blev hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1913 och filosofie hedersdoktor i Lund 1918.

Politisk verksamhetRedigera

År 1895 valdes Björlin (omvaldes 1904) av Gotlands läns valkrets till ledamot av riksdagens första kammare, där han var ledamot av lagutskottet (1900–1902), de särskilda utskotten för försvars- och läroverksfrågornas behandling (1901 och 1904) samt i ett par tillfälliga utskott (1896 och 1903). Han var ledamot av 1900 års kommitté för härordningsförslagets uppgörande samt ordförande i kommittéerna för omorganisation av regementsmusiken (1902), av frivilliga skytteväsendet (1902) och av arméns reservbefäl m.m. (1904). 1901–1903 var han ordförande i centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skytteföreningar och utsågs 1903 till ordförande i överstyrelsen för desamma. Han lämnade riksdagen 1909.

FörfattarskapRedigera

Björlin utgav en rad arbeten av krigsvetenskapligt, historiskt eller skönlitterärt innehåll. Från 1879 även den för läsning bland arméns manskap avsedda Svenske soldaten.

PrivatlivRedigera

Björlin var gift första gången 1872–1879 med Clara Rylander (1850–1905) och andra gången från 1885 med Maria Wilhelmina Ulrika Strömberg (1853–1927).[2]

Priser och utmärkelserRedigera

Svenska utmärkelserRedigera

Utländska utmärkelserRedigera

BibliografiRedigera

 • Redogörelse för tyska rikets arméorganisation. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 5. Stockholm. 1871. Libris länk 
 • En folkresning : några drag från kriget i Finland 1808. Stockholm. 1872. Libris länk 
 • Sweriges första dag som stormakt : [slaget vid Breitenfeld]. Stockholm. 1872. Libris länk 
 • Bidrag till Sveriges krigshistoria. 1-2. Stockholm. 1872. Libris länk 
 • Om värnepligt och krigsbildning. Stockholm: Klemmings antiqv. 1873. Libris länk 
 • En framtidssaga : ur en stockholmstidning för år 1925. Stockholm: AB Nu. 1876. Libris länk 
 • Bilder ur Sveriges krigshistoria. Stockholm. 1876. Libris länk 
 • Carl Svenske : en berättelse från Frihetstiden. 1-2. Stockholm: Nu. 1876. Libris länk 
 • Om försvarskraft och kostnad : föredrag hållet vid Föreningen Värnpligtens Vänners sammanträde den 16 dec. 1876. Stockholm: F. Skoglund. 1877. Libris länk. http://runeberg.org/forsvarkr/ 
 • Penningen såsom försvarsmedel : föredrag hållet vid Föreningen Värnpligtens Vänners sammanträde den 22 december 1877. Stockholm: F. Skoglund. 1878. Libris länk 
 • Hertigen : historisk interiör i två akter. Stockholm: Seligmann. 1879. Libris länk 
 • Elsa : en berättelse från hexprocessernas tid. Stockholm: Seligmann. 1879. Libris länk 
 • Katalog öfver Generalstabens handskrifter och böcker d. 1 aug. 1878. Stockholm: Generalstaben. 1879. Libris länk 
 • Försvarsfrågan inför 1880 års riksdag. Stockholm. 1880. Libris länk 
 • Rapport öfver resa till Grekland år 1880 : aflemnad den 1 juli 1881. Stockholm. 1882. Libris länk 
 • Finska kriget 1808 och 1809 : läsning för ung och gammal. Stockholm: Norstedt. 1882. Libris länk 
 • Gustaf II Adolf : några minnesblad. Stockholm: J. Seligmann & K. 1882. Libris länk 
 • Sveriges krig i Tyskland åren 1805–1807. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 46. Stockholm: Militärlitteratur-föreningens förl. 1882. Libris länk 
 • Kriget mot Danmark 1675–1679 : läsning för ung och gammal. Stockholm: Norstedt. 1885. Libris länk 
 • Prokuratorn : interiörer ur Erik XIV krönika. Stockholm: Looström. 1886. Libris länk. http://hdl.handle.net/2077/52273 
 • Carl den tolfte : läsning för ung och gammal. Stockholm: Looström & K. 1888. Libris länk 
 • Krigsrörelserna i Bohuslän 1788. Göteborg. 1888. Libris länk 
 • Berättelse om fälttjenstöfningarna i Upland 1888. Stockholm. 1889. Libris länk 
 • Carl X Gustaf : läsning för ung och gammal. Stockholm: Looström & K. 1889. Libris länk 
 • Claes Fredrik Hugo Raab. Stockholm. 1889. Libris länk 
 • Koncentrering mot målet! : [Under. : G.B.] (2. uppl). Stockholm. 1890. Libris länk  - 1. upplagan i Fosterlandets försvar 1889.
 • Gustaf II Adolf : läsning för ung och gammal. Stockholm: Looström. 1890. Libris länk 
 • Några ord om vår försvarsfråga (2 uppl). Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. 1890. Libris länk 
 • Vår mest hotade provins : en maning till Gotlands invånare. Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. 1890. Libris länk 
 • Vårt försvar mot norr (2 uppl). Stockholm: P. A. Norstedt & S:r. 1890. Libris länk 
 • Frieriet på Brauenfels. Skandinavisk national bibliothek ; 125 Svenska folkböcker ; 49. New York: Otto Chils' förl. 1892. Libris länk 
 • Kriget i Norge 1814. Stockholm: Norstedt. 1893. Libris länk 
 • Herr von Böhnens straffpokaler. Stockholm. 1895. Libris länk 
 • Fordomdags : kulturhistoriska utkast och berättelser. 1-2. Stockholm: Gebers. 1895–1896. Libris länk 
 • Några ord om våra troféer. Stockholm. 1896. Libris länk 
 • Imperator : nutidsroman. Stockholm: Geber. 1897. Libris länk 
 • Junker Sven : historisk berättelse från Erik XIV:s tid. Stockholm: Ekendahl. 1899. Libris länk 
 • Johan Banér. 1-3. Stockholm: Norstedt. 1908–1910. Libris länk 
 • Sveriges krigshistoria i bilder. 1-3. Stockholm: Påhlman. 1914–1919. Libris länk 
 • Flydda tider : anteckningar och minnen. Stockholm: Fahlcrantz. 1914. Libris länk  - Ny utgåva 1978.
 • Från en gammal svensk småstad : [Åmål] : strödda minnen och anteckningar. Stockholm: Fahlcrantz. 1918. Libris länk  - Ny utgåva 1977.
 • Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora Bält. Stockholm: Norstedt. 1921. Libris länk 

ÖversättningRedigera

 • Kraft (1871). Tankar om fältartilleriets användn. i fören. med de andra vapnen / öfv. af G. Björlin. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 1. Stockholm: Norstedt & S. Libris länk 

RedaktörRedigera

 • Svenske soldaten : tidskrift. Stockholm. 1879–1890. Libris länk 
 • Fosterlandets försvar : tidskrift för alla. Stockholm: Föreningen värnpligtens vänner. 1885–1890. Libris länk 
 • Försvarsvännen : tidning för Sveriges försvarsföreningar. Stockholm. 1890–1897. Libris länk 
 • Sveriges krig åren 1808 och 1809. D. 1. Stockholm: Norstedt. 1890. Libris länk 
 • Sveriges krig åren 1808 och 1809. D. 2. 1-2. Stockholm: Norstedt. 1895. Libris länk 

ReferenserRedigera

 1. ^ Björlin, JOHAN GUSTAF, SvenskaGravar.se, läs online, läst: 4 augusti 2017, (Källa från Wikidata)
 2. ^ [a b] ”Johan Gustaf Björlin”. Gotlands Militärhistoria (GMH). 10 maj 2009. http://www.tjelvar.se/biografica/akter-1/140.htm. Läst 10 oktober 2009. 
 3. ^ Kungl. Svärdsorden. i Sveriges statskalender 1921
 4. ^ Kungl. Vasaorden. i Sveriges statskalender 1921
 5. ^ Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1921
 6. ^ [a b c d] Arméen. Generalitetet. i Sveriges statskalender 1905
 • Jacobson, G.: J Gustaf Björlin i Svenskt biografiskt lexikon (1924)
 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970, band 2 (Almqvist & Wiksell International 1985), sida 332*Norberg, Anders; Asker Björn, Tjerneld Andreas (1985). Tvåkammarriksdagen 1867–1970 : ledamöter och valkretsar. Bd 2, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. sid. 332. Libris länk. ISBN 91-22-00774-1 

Externa länkarRedigera