Lagutskottet (Sverige)

tidigare svenskt utskott (1971-2006)

Lagutskottet var ett riksdagsutskott för vissa lagfrågor under perioden 1971-2006. Även i ståndsriksdagen och tvåkammarriksdagen fanns ett lagutskott (från och med 1918 uppdelat i första lagutskottet och andra lagutskottet, år 1949 kompletterat med tredje lagutskottet).

Lagutskottet under enkammarriksdagen hanterade civilrättsliga frågor som bland annat familjerätt, handels- och försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt (bland annat upphovsrätt och patent), konkursrätt och konsumenträtt. Lagutskottet var det enda riksdagsutskott som inte beredde några budgetfrågor. Den sista ordföranden i utskottet var 2002-2006 Inger René (m).

1 oktober 2006 slogs utskottet samman med bostadsutskottet, och bildade civilutskottet.[1]

Lista över utskottets ordförande Redigera

Lista över utskottets vice ordförande Redigera

Källor Redigera

  1. ^ riksdagen.se, hos Internet Archives
  2. ^ [a b c] Asker, Björn, red (1996). Enkammarriksdagen 1971–1993/94. Ledamöter och valkretsar. Band 1. Stockholm: Sveriges Riksdag. sid. 28–29. ISBN 9188398145 .