Lagutskottet var ett riksdagsutskott för vissa lagfrågor under perioden 1971-2006. Även under tvåkammarriksdagen fanns ett lagutskott (från och med 1918 uppdelat i första lagutskottet och andra lagutskottet, år 1949 kompletterat med tredje lagutskottet).

Lagutskottet under enkammarriksdagen hanterade civilrättsliga frågor som bland annat familjerätt, handels- och försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt (bland annat upphovsrätt och patent), konkursrätt och konsumenträtt. Lagutskottet var det enda riksdagsutskott som inte beredde några budgetfrågor. Den sista ordföranden i utskottet var 2002-2006 Inger René (m).

1 oktober 2006 slogs utskottet samman med bostadsutskottet, och bildade civilutskottet.[1]


Lista över utskottets ordförandeRedigera

ReferenserRedigera