Kvartär
de senaste 2,58 miljoner åren
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Kvartär Holocen Meghalaya 0,004–0,000
Northgrip 0,008–0,004
Greenland 0,012–0,008
Pleistocen Övre 0,129–0,012
Chiba 0,774–0,129
Calabria 1,80–0,774
Gela 2,58–1,80
Neogen Pliocen Piacenza tidigare

Greenland är en geologisk tidsålder som varade från cirka 11 700 till 8 200 år sedan. Den utgör den första geologiska åldern eller etagen inom Holocen. Åldern är uppkallad efter det engelska namnet för Grönland. Där har iskärnor från inlandsisen varit av avgörande betydelse för förståelsen av klimatets utveckling över dessa tidsintervall.[1]

Greenlandtiden sammanfaller i hög grad med preboreal tid i Skandinavien. Den startade mot slutet av den senaste stora nedisningen (Weichsel), närmare bestämt vid slutet av Yngre dryas för cirka 11 700 år sedan. Under greenland smälte det mesta bort av inlandsisarna över Skandinavien och Kanada. Havsytan steg under åldern med cirka 60 meter och översvämmade stora delar av tidigare barlagda kontinentalsocklar, t.ex. Doggerland som översvämmades av Nordsjöns vatten. Greenlandtiden löpte fram till för cirka 8 200 år sedan, då den ersätts av åldern northgrip.

Kvartär
Klimatskeden i Norra Europa
Glacial /
Interglacial
Stadial / Kron
Syreisotopstadium, MIS
Tusental
år sedan
Flandern
(Holocen)
värmetid

MIS 1
Subatlantisk tid 2,6–0,0
Subboreal tid 5,8–2,6
Atlantisk tid 9,0–5,8
Boreal tid 9,9–9,0
Preboreal tid 11,7–9,9
Weichsel

istid
Yngre dryas 13–11,7
Alleröd 14–13
Äldre dryas 14
Bölling 15–14
Äldsta dryas 16–15
Weichsels huvudfas
MIS 2
24–16
Mellersta Weichsel
MIS 4–3
70–24
Odderade - MIS 5a 80–70
Rederstall - MIS 5b 90–80
Brörup - MIS 5c 100–90
Herning - MIS 5d 115–100
Eem Eem - MIS 5e 126–115
Saale
istid
Warthe - MIS 6
Drenthe - MIS 6
200–126
Dömnitz - MIS 7 240–200
Fuhne - MIS 8 300–240
Holstein MIS 9 320–300
Elster MIS 10 380–320
Cromer MIS 21–11 860–380
Bavel MIS 63–22 1800–860
Menap
Waal
Eburon
Tegelen MIS 103–64 2600–1800
Pretegelen

Källor redigera