Interglacial

Benämning på varmare perioder mellan istider

Interglacial eller mellanistid kallas de relativt mycket varma – och kortare – perioderna mellan istider. De varar något eller några tusental år.[1]

Istidsdata från Antarktis.

Före den senaste istiden Weichsel-istiden fanns en period benämnd Eem. Den varade under cirka 10 000 år och präglades av ett klimat cirka fyra grader varmare i årsgenomsnitt jämfört med idag. Detta medförde stora skillnader i växtlighet och fauna, liksom i havsnivå/landgränser. Norden var till exempel en ö, separerad från övriga Europa.

KällorRedigera