Glaciala kallas sådana fenomen och föremål som hör till glaciärer, i synnerhet (den senaste) istiden i Skandinavien och Nordamerika, till exempel geologiska formationer som rullstensåsar. Ordet började användas på 1870-talet då istidens förlopp stod klart för forskarna. Tidigare hade sådana tecken ibland tolkats som "diluvium", den stora översvämningen, alltså syndafloden som den beskrivs i Gamla testamentet. Bland annat antogs på 1700-talet att dinosaurieskelett var lämningar av urtidsdjur som omkommit genom syndafloden.

Exempel på sammansättningar:

  • Preglacial, som förekom före (senaste) istiden
  • Interglacial, tidsperiod mellan två istider
  • Senglacial, som hör till slutet av (senaste) istiden
  • Postglacial, som hör till tiden efter senaste istiden
  • Glacialflora
  • Glacialgeologi
  • Glaciallera, lera på sjöbottnar från smältande landisar
  • Glacialmorfologi, läran om glaciärers tillväxt och rörelse
  • Glacialområde, område som varit täckt av is
  • Glacialperiod = glacialtid = istid