Neogen
23 miljoner – 2,6 miljoner år före nutid
Period
(System)
Epok
(Serie)
Ålder
(Etage)
Miljoner
år sedan
Kvartär Pleistocen Gela senare
Neogen Pliocen Piacenza 3,6–2,6
Zancle 5,3–3,6
Miocen Messina 7,2–5,3
Tortona 11,6–7,2
Serravalle 13,8–11,6
Langhe 16,0–13,8
Burdigala 20,4–16,0
Aquitaine 23,0–20,4
Paleogen Oligocen Chatt tidigare

Piacenza är en geologiska tidsålder som varade för cirka 3,6 – 2,6 miljoner år sedan, under perioden Neogen. Den utgör den sista åldern eller etagen inom epoken Pliocen. Åldern är uppkallad efter staden Piacenza i Italien.

Piacenza var den sista tidsåldern innan de kvartära nedisningarna tog fart på norra halvklotet. Även inlandsisen över Antarktis var mindre omfattande än idag och havsytan låg cirka tjugo meter över dagens nivå. Temperaturen var 2–3 grader över den förindustriella temperaturen. Koncentrationen koldioxid i atmosfären uppgick under Piacenza som mest till 381–427 miljondelar, dvs. jämförbart med nivån under 2010-talet. Förhållandena under Piacenza ger därför en bild av det klimat och den havsnivå som vi med tiden kan få om koldioxidhalten stannar på denna nivå.[1]

Källor redigera

  1. ^ [1] de la Vega, E., Chalk, T.B., Wilson, P.A. et al. Atmospheric CO2 during the Mid-Piacenzian Warm Period and the M2 glaciation. Sci Rep 10, 11002 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-67154-8