Gramicidin är ett antibiotikum som ingår i Bafucin sugtablett mot ont i halsen. Det är en blandning av flera liknande peptider, och framställs av jordbakterien Bacillus brevis. En blandning av gramicidiner och tyrocidiner framställdes av den fransk-amerikanske mikrobiologen René Dubos 1939. Blandningen var det första kommersiellt framställda antibiotikumet.