Öppna huvudmenyn
Soldat under första världskriget med skyddmask (dåtidens benämning gasmask - filtret bärs i väskan).

En skyddsmask[1], tidigare benämnd gasmask[2] (civil benämning andningsskydd[3]) är en ansiktsmask som huvudsakligen skyddar mot giftiga gaser, men även mot skadliga partiklar i aerosolform. Detta görs genom att masken täcker hela ansiktet (en så kallad helmask[4]) i en åtsittande form för att skydda ögon, näsa och mun från ovannämnda faror. Det finns även skyddsmasker som täcker halva ansiktet (en så kallad halvmask[5]) som bara skyddar näsa och mun och används då i kombination med skyddsglasögon för att skydda ögon. För att skapa säker andning låter man inandningsluften gå igenom luftfilter för att filtrera bort allt som annars skulle skada individen vid inandning.

Deras ursprungliga användningsområde var att skydda soldater och folk från kemiska vapen men används idag primärt för arbete i starkt kontaminerade miljöer och fungerar då primärt som luftrenare eller stänkskydd. Dock så är de fortfarande en viktigt del av en enskild soldats utrustning i alla moderna länder. Detta beror på att man fortfarande ser kemiska vapen som ett hot trots att alla länder förutom 3 (däribland inga stormakter) har skrivit under konventionen om förbud mot kemiska vapen. Bortom detta är skyddsmasker bra mot andra faror i krigssituationer som bränder eller radioaktivt avfall etc.

Innehåll

BenämningRedigera

TjänstebenämningRedigera

I Sverige inom tjänstejobb som polis, räddningstjänst, militär etc benämns dessa masker som skyddsmask. Skyddsmasker för civilt bruk kallas militärt för folkskyddsmask[6]. Dessa ska inte blandas ihop med andningsmasker[7] (alternativt andningsskydd[8]) som istället för att filtrera luft vid inandning förser användaren med luft via ett luftpaket likt en dykare med syrgastuber. Dessa förknippas normalt med rökdykare.

CivilbenämningRedigera

Inom civilt bruk kallas normalt skyddsmasker för gasmask efter engelskans "gas mask". Dock brukar detta mest klassas som folkmun då man civilt använder dessa masker som skydd mot skadliga luftburna partiklar och inte mot gas. Civilt brukar skyddsmasker säljas under namnet andningsskydd[9].

Historisk benämningRedigera

Historiskt har skyddsmasker tidigare benämnts formellt som gasmask och kallades så på grund av maskens primära uppgift att skydda användaren mot giftgas som var ett stort hot under första världskriget. Dock när masken fick större utbredning som skydd mot rök och andra luftburna kemiska vapen under början av kalla kriget var benämningen gasmask inte duglig längre och benämningen ändrades till skyddsmask. Den första masken att gå i bruk med beteckningen skyddsmask var Skyddsmask m/51.

FunktionRedigera

 
Skyddsmask av modell skyddsmask 90. Luftfiltret sitter till höger med utandningsventilen framtill på masken. Luften leds in i ögonvrån för att motverka imma på glaset.

Skyddsmasker håller inandningsluften ren med hjälp av ett luftfilter. Detta luftfilter sitter oftast i en eller flera externa moduler på masken och brukar se ut som burkar. Dessa är borttagbara för rengöring eller utbyte av filter och sitter oftast på sidan eller frontalt på skyddsmasken. Dessa "modulerna" går att öppna (oftast som en burk genom att skruva av ett lock) för att komma åt själva filtren. Efter att inandningsluften filtrerats leds den igenom maskens ögonvrå för att motverka imma eller kondens på glaset innan den leds till näsa eller mun för andning. Vid utandning leds luften till en andningsventil och trycks ut ur masken. Andningsventilen sitter oftast framför munnen på masken.

Skyddsmasken kan skydda mot olika ämnen beroende på val av filter. I militära sammanhang är det vanligaste att man vill skydda soldater mot kemiska och biologiska stridsmedel. Relativt inerta gaser av låg molekylvikt, såsom kolmonoxid, och gaser i mycket hög koncentration, såsom klorgas vid stora läckage, kan vara svåra eller omöjliga att filtrera bort. I dess fall när filter inte längre är dugliga används istället de ovan nämnda andningsmaskerna som då är kopplade till en luftreservoar och undviker filtrering. Vid dessa fall använder man även skydd mot gift som tar sig in genom huden och detta består av en helskyddsdräkt med egen luftförsörjning som kallas kemdykardräkt inom räddningstjänsten.

I SverigeRedigera

FörsvarsmaktenRedigera

Inom svenska Försvarsmakten används numera enbart termen skyddsmask, ej gasmask. Försvarsmakten använder sig numera av Skyddsmask 90,[10] som från mitten av 1990-talet ersatte den tidigare Skyddsmask m/51 från 1950-talet, som i sin tur ersatte Gasmask m/31 (Gasmask m/31-36 med väskfiltret ersatt av ett maskfilter, och Gasmask m/31-62 med nyare ventilhus och modernare filter), som i sin tur ersatte Gasmask m/23 som var armens första gasmask.

Skyddsmask 90 väger 440 gram och finns i tre storlekar. Till masken används NBC Filter 381 som väger 280 gram och tillsammans med masken ges ett skydd mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel.

BefolkningsskyddRedigera

Sverige lade under kalla kriget upp stora förråd av gasmasker, från slutet av 1960-talet skyddsmasker och skyddskläder för civilbefolkningen. Riksdagen beslutade 1982 att hela befolkningen i händelse av krig, skulle kunna erbjudas skydd mot ABC-verkan. Dessa "folkskyddsmasker" (Folkskyddsmask typ 33B, som 1972 hade ersatt Folkgasmask 32) tillverkades av Forsheda AB i över sju miljoner exemplar tillsammans med skyddsjackor och skyddsväskor. Den del av befolkningen som inte fick skydd härigenom ansågs erhålla det genom försvarsmaktens försorg. För barn fanns det speciella kläder och även skydd som var anpassade för barnvagnar. 1994 när det kalla kriget var slut upphörde nytillverkningen av andningsskydd.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera