Göteborgs Handelsbank var en svensk affärsbank som bildades 1897. Initiativtagare var Stockholms Handelsbanks vd Louis Fraenckel. Den upphörde 1949 då en del gick upp i Skandinaviska Banken och en del Jordbrukarbanken.

Göteborgs Handelsbank AB
Bankens tidigare huvudkontor på Södra Hamngatan i Göteborg.
TypPublikt aktiebolag
HuvudkontorSödra Hamngatan 17-21
Sverige Göteborg, Sverige
NyckelpersonerLouis Fraenckel
BranschAffärsbank
TjänsterFinansiella tjänster
Historik
Grundat1897
GrundareLouis Fraenckel
Bildat avIndustribanken
Nordiska Handelsbanken
Uppköpt avSkandinaviska Banken
Jordbrukarbanken
Upplöst1949

Historik redigera

Fraenckel, som ansåg det olämpligt att banken var direkt ägare av bankkontor utanför Stockholm, hade åren innan grundat och slutit samarbetsavtal med Jönköpings handelsbank, Skånska handelsbanken samt Sundsvalls Handelsbank för att ta vara på det uppsving för det ekonomiska livet som gjorde att efterfrågan på banktjänster steg. Samarbetsavtalet löpte ut 1903 utan att förnyas, och därefter agerade banken mer självständigt.

Fusioner redigera

År 1903 tog banken över Svenljunga folkbank och 1906 genomfördes en större fusion med Jönköpings handelsbank.

Under 1910-talet tog banken över ett antal mindre banker:[1]

Nordiska Handelsbanken redigera

Huvudartikel: Nordiska Handelsbanken

Banken utvecklades väl under krigsåren och 1919 fusionerades man med Industribanken under namnet Nordiska Handelsbanken. Med Industribanken följde ett flertal tyngande affärer, och den nya banken tvingades 1925 till rekonstruktion med hjälp av Kreditkassan som därefter kom att äga halva banken. Efter rekonstruktionen återtog man namnet Göteborgs Handelsbank.[3]

Uppdelning redigera

1949 såldes Göteborgs handelsbank till Skandinaviska Banken, men 14 av dess kontor överfördes till Jordbrukarbanken (som tidigare också rekonstruerats av AB Kreditkassan av år 1922) och genom sammanslagningen bildades 1951 Sveriges Kreditbank.[4]

Göteborgs handelsbanks kontor delades upp enligt vad som nedan redovisas:[5]

Som ett led i detta genomfördes en byteshandel när dessa tre banker och även Wermlands enskilda bank även växlade några av de kontor de dittills hade.

Huvudkontor redigera

Banken startade i hyrda lokaler på Södra Hamngatan 25. 1901 köpte man det Gibsonska huset på Södra Hamngatan 17 vilket revs. Efter arkitekten Ernst Krügers ritningar restes 1904-1905 en fyra våningar hög barockfasad av granit. Den glasövertäckta bankhallen placerades på innergården. Efter fusionen med Industribanken 1919 tillkom även grannfastigheten på Södra Hamngatan 19-21. Här restes 1921-25 en ny bankbyggnad i 1920-talsklassicism ritad av Arvid Fuhre och Conny Nyquist.[7]

Lokalkontor redigera

1914-1915 uppförde banken fastigheten på Skeppsbron 4 i Göteborg som banklokal och kontor.

Referenser redigera