Sveriges universitets- och högskoleförbund

svensk samarbetsorganisation för lärosäten

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF, är en medlemsorganisation för universitet och högskolor som har rätt att utfärda examen enligt högskolelagstiftningen. Organisationen verkar för ökat självstyre och mindre detaljstyrning av högskolorna, ökade resurser till högskolesektorn, genomförandet av Bolognaprocessen, erfarenhetsutbyte, mm.

Generalsekreterare är från 2017 Marita Hilliges.[1] Företrädare var Anders Söderholm.

Medlemmar Redigera

Följande universitet och högskolor är medlemmar av SUHF:

Referenser Redigera

Externa länkar Redigera

  • SUHF, egen webbplats