Bexell är en ursprungligen småländsk prästsläkt, vars namn är taget efter orten Bäckseda, med flera generationer av kända präster. Bland de nuvarande företrädarna för denna släkt märks professorn i etik vid och tidigare rektorn för Lunds universitet Göran Bexell och dennes kusiner teologie doktor Peter Bexell och professorn i kyrkohistoria vid Uppsala universitet Oloph Bexell, vilka alla tre är präster i Svenska kyrkan.

Den 31 december 2021 var 367 personer med efternamnet Bexell folkbikförda i Sverige.[1]

Personer med efternamnet Bexell Redigera

Alfabetiskt ordnade Redigera

Släktträd (gren) Redigera

Källor Redigera

  1. ^ Namnsök, Statistiska centralbyrån.