Vetenskapssocieteten i Lund är en vetenskaplig akademi som grundades 1920. Syftet var "att främja vetenskaplig humanistisk forskning", till vilket yngre vetenskapsmän inom humaniora, teologi och samhällsvetenskap vid Lunds universitet skulle samlas. Grundare var sanskritforskaren Herbert Petersson, folkminnesforskaren Carl Wilhelm von Sydow och ortnamnsforskaren Jöran Sahlgren med bistånd av historikern Lauritz Weibull.

Ledamöterna är indelade i olika kategorier: 1997 fanns 5 hedersledamöter, 48 s.k. stiftande ledamöter (som väljs utanför den vetenskapliga världen och som vid inträdet erlägger en betydande inträdesavgift), 150 seniora ledamöter, 74 arbetande ledamöter och 24 utländska ledamöter. Vetenskapssocieteten utger flera skriftserier, bl.a. serien "Skånsk medeltid och renässans" sedan 1945. Den utdelar en rad vetenskapliga priser och stipendier till yngre forskare. Vetenskapssocieteten är dock inte en "kunglig" akademi.

Externa länkarRedigera