Teologie doktor

akademisk titel som erhålls genom doktorsexamen (doktorsgrad) från teologisk fakultet

Teologie doktor är en titel som erhålls genom doktorsexamen (doktorsgrad) från teologisk fakultet.[1] Fram till 1900-talets början utdelades teologie doktorsgraden av konungen som ett hedersvedermäle. Detta skedde ofta i samband med en större tilldragelse, som en kröning eller en jubelfest. Från 1900-talets början utdelas titeln teologie doktor på grundval av disputationen.

Referenser redigera