Furstbiskop (tyska: Fürstbischof, engelska: Prince-bishop) är en biskop som utöver sitt kyrkliga uppdrag att leda sitt kyrkliga stift även utövar världslig makt som regent över ett geografiskt område.

Ecklesiastiska territorier (biskopsdömen) i Tysk-romerska riket år 1648.

Furstbiskopar är främst kända från Tysk-romerska riket, men har även förekommit i andra europeiska länder. Sedan 1951 är den enda kvarvarande furstbiskopen Biskopen av Urgell, som i union med Frankrikes president är statschef för furstendömet Andorra.

Tysk-romerska riket redigera

Inom det tysk-romerska riket fanns ett flertal andliga furstendömen, där biskopen utövade samma makt som en sekulär furste eller hertig. De riksomedelbara furstbiskoparna var medlemmar av Riksfursterådet,[1][2] ett av de tre riksständerna som utgjorde den kejserliga riksdagen. Furstärkebiskoparna av Köln, Mainz och Trier var dessutom kurfurstar. Även abbotar och abbedissor kunde vara andliga furstar (Fürstabt, Fürstäbtissin), med sitt kloster och ett tillhörande område som territorium.[2]

År 1521 fanns totalt 53 andliga furstendömen i Tysk-romerska riket. I och med reformationen och sekulariseringsvågen minskades de i antal till 23 vid trettioåriga krigets slut 1648. De förlorade sin världsliga makt helt under de första åren av 1800-talet, i samband med att Tysk-romerska riket upplöstes.[2] De övergick då till att enbart fungera som kyrkliga stift.

Protestantiska furstbiskopar redigera

Den lutherska reformationen kom att öka de världsliga furstarnas makt i förhållande till påven och kejsaren; kyrkan stod inte längre över fursten.[3][4] I de protestantiska länderna kunde furstbiskoparnas världsliga makt överföras till en vald biskop eller administrator. Om administratorn inte var prästvigd kunde dekyrkliga funktionerna delegeras till andra. Detta gäller exempelvis den svenske kung Adolf Fredrik, som likt sin far och farfar var furstbiskop av Lübeck utan att för den skulle vara prästvigd eller teolog.

I förlängningen kom dock många protestantiska länder att avveckla furstbiskopsdömena, och överlåta deras världsliga makt på närliggande adelsmän.

Beteckning redigera

tyska kan en språklig skillnad görs mellan rent kyrkliga stift (Bistum, Erzbistum, Diözese, Erzdiözese) och furstbiskopsdömen (Hochstift, Fürststift, Erzstift, Fürstbistum, Fürsterzbistum). Denna skillnad är dock inte fullt historisk; samtida med systemet kunde även Stift användas för alla typer av furstbiskopsdöme. En strikt språklig särskiljning saknas i svenskan.

Biskopsdömen i Tysk-romerska riket redigera

Vapen Namn (svenska) Rang Namn (lokalt) Riksomedelbarhet Nutida

nationstillhörighet

Kommentarer
  Kurfurstendömet Köln ärkestift

kurfurstendöme

tyska: Erzstift Köln, Kurköln 953–1803   Tyskland Kurfurste och ärkekansler av Italien.
  Kurfurstendömet Mainz ärkestift

kurfurstendöme

tyska: Erzbistum Mainz, Kurmainz Ca 780–1803   Tyskland Kurfurste och ärkekansler av Tyskland.
  Kurfurstendömet Trier ärkestift

kurfurstendöme

franska: Archevêque Trèves

tyska: Erzbistum Trier, Kurtrier

772–1803   Tyskland Kurfurste och ärkekansler av Burgund.
  Furstbiskopsdömet Augsburg biskop tyska: Hochstift Augsburg Ca 888–1803   Tyskland
  Furstbiskopsdömet Bamberg biskop tyska: Hochstift Bamberg 1245–1802   Tyskland
  Furstbiskopsdömet Basel biskop franska: Principauté de Bâle

tyska: Fürstbistum Basel

1032–1803   Frankrike

  Schweiz   Tyskland

  Biskopsdömet Brandenburg biskop tyska: Hochstift Brandenburg ca 1165–1598   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformationen 1520. Sekulariserat och sammanfogat med kurfurstendömet Brandenburg 1571.
  Ärkebiskopsdömet Bremen ärkebiskop tyska: Erzstift Bremen 1180–1648   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformationen 1566 till 1648. Den fria riksstaden Bremen tillhörde inte biskopsdömet.
  Furstbiskopsdömet Brixen biskop italienska: Principato vescovile di Bressanone

tyska: Hochstift Brixen

1027–1803   Italien Sekulariserat till grevskapet Tyrolen.
  Furstbiskopsdömet Cambrai biskop, senare ärkebiskop franska: Principauté de Cambrai

tyska: Hochstift Kammerich

1007–1678   Frankrike Övergick till Frankrike 1678 genom Freden i Nijmegen.
  Biskopsdömet Cammin biskop tyska: Bistum Cammin Ej riksomedelbart; förläning från hertigdömet Pommern.   Tyskland  Polen
  Furstbiskopsdömet Chur biskop italienska: Principato vescovile di Coira

rätoromanska: Chapitel catedral da Cuira tyska: Bistum Chur

831 / 1170–1526   Liechtenstein  Schweiz Sekulariserat 1803 vid Helvetiska republikens upplösning.
  Furstbiskopsdömet Eichstätt biskop tyska: Hochstift Eichstätt 1305–1802   Tyskland
  Furstbidskopsdömet Freising biskop tyska: Hochstift Freising 1294–1802   Tyskland  Österrike Furstbiskopsdömet utgjorde en mindre del av det kyrkliga stiftet Freising.
  Furstbiskopsstiftet Fulda abbot, sedan biskop tyska: Reichskloster Fulda, Reichsbistum Fulda 1220–1802   Tyskland Riksomedelbart kloster till 1752, då det upphöjdes till furstbiskopsstift. Sekulariserat 1802.[5]
  Furstbiskopsdömet Genève biskop franska: Évêché de Genève

tyska: Fürstbistum Genf

1154-1526   Frankrike

  Schweiz

De jure fri riksstad från 1154, men de facto styrd av grevarna av Genève till 1400 och Savojen från 1401. Sekulariserat genom inträde i Gamla schweiziska edsförbundet 1526.
  Furstbiskopsdömet Halberstadt biskop tyska: Bistum Halberstadt 1180–1648   Tyskland Sekulariserat in i Kurfurstendömet Brandenburg 1648.[6]
  Biskopsdömet Havelberg biskop tyska: Bistum Havelberg 1151–1598   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformation 1548.
  Furstbiskopsdömet Hildesheim biskop tyska: Hochstift Hildesheim 1235–1803   Tyskland
  Furstbiskopsdömet Konstanz biskop tyska: Hochstift Konstanz 1155–1803   Schweiz

  Tyskland   Österrike

Kraftigt minskat efter reformationen.
  Furstbiskopsdömet Lausanne biskop franska: Principauté épiscopale de Lausanne

tyska: Bistum Lausanne

1270–1536   Schweiz
  Biskopsdömet Lebus biskop polska: Diecezja lubuska

tyska: Bistum Lebus

omtvistat 1248–1372

ej riksomedelbar 1372–1454 / 1454 / 1506–1598

  Polen  Tyskland Omtvistat som fri riksstad 1248–1372.

Förläning inom kungariket Böhmen 1372–1454.

Biskopssätet flyttat till Fürstenwalde 1385.

Fortsatt med Huset Hohenzollern som luthersk administrator efter reformation 1555 till sekulariseringen in i Kurfurstendömet Brandenburg 1598.

  Furstbiskopsdömet Liège biskop franska: Principauté de Liége

tyska: Fürstbistum Lüttich vallonska: Principåté d' Lidje

980–1789 eller 1795   Belgien

  Nederländerna

  Furstendömet Lübeck biskop tyska: Hochstift Lübeck 1180–1803   Tyskland Biskopssätet ursprungligen i Oldenburg, flyttat till Eutin på 1270-talet.

Fortsatte med luthersk biskop efter reformationen 1535; från 1586 med Holstein-Gottorpska ätten som luthersk administrator.

  Ärkebiskopsdömet Lyon ärkebiskop franska: Archevêque de Lyon

Arpitanska: Arch·evèque de Liyon

1157–1312   Frankrike Status som fri riksstad av Fredrik Barbarossa 1157. Annekterat och sekulariserat av Frankrike 1312.
  Ärkebiskopsdömet Magdeburg ärkebiskop tyska: Erzstift Magdeburg 1180–1680   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformationen 1566 till 1631, och igen från 1638.
  Biskopsdömet Merseburg biskop tyska: Bistum Merseburg 1004–1565   Tyskland Fortsatte med kurfurstendömet Sachsen som luthersk administrator efter reformationen 1544.
  Furstbiskopsdömet Metz biskop franska: Évêché de Metz

tyska: Hochstift Metz

1100-talet –1552   Frankrike Övergick till Frankrike genom fördraget vid Chambord.
  Furstbiskopsdömet Minden biskop tyska: Hochstift Minden 1180–1648   Tyskland
  Furstbiskopsstiftet Münster biskop tyska: Hochstift Münster 1180–1802   Tyskland
  Biskopsdömet Naumburg-Zeitz biskop tyska: Bistum Naumburg-Zeitz   Tyskland Under förvaltning av markgrevskapet Meissen från 1259. Fortsatte med kurfurstendömet sachsen som luthersk administrator efter reformationen 1564.
  Furstbiskopsdömet Olomouc biskop, senare ärkebiskop polska: Archidiecezja ołomunieckatjeckiska: Arcibiskupství olomoucké

tyska: Erzbistum Olmütz

ej riksomedelbart;

förläning inom kungariket Böhmen; från 1742 inom kungariket Preussen

  Polen  Tjeckien Furstetiteln i bruk till 1951, då samtliga furstbiskopliga titlar avskaffades av påven.
  Furstbiskopsdömet Osnabrück biskop tyska: Hochstift Osnabrück Ca 1236–1802   Tyskland Efter Westfaliska freden alternerade biskopssätet mellan katolsk och luthersk biskop.
  Furstbiskopsdömet Paderborn biskop tyska: Fürstbistum Paderborn 1281–1802   Tyskland
  Furstbiskopsdömet Passau biskop tyska: Hochstift Passau 999–1803   Österrike

  Tyskland

Furstetiteln bekräftad i Nürnberg 1217.
  Furstbiskopsdömet Ratzeburg biskop tyska: Bistum Ratzeburg 1236–1648   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformationen 1554.
  Furstbiskopsdömet Regensburg biskop tyska: Hochstift Regensburg 1132?–1803   Tyskland Sekulariserades genom sammanslagning med den fria riksstaden Regensburg.
  Ärkebiskopsdömet Salzburg ärkebiskop tyska: Fürsterzbistum Salzburg 1278–1803   Österrike Upphöjd till kurfurste 1803–1805, samtidigt sekulariserat.

Från 1648 övertog Salzburg hederstiteln Primas Germaniae, den främste bland de tyska biskoparna. Därefter presiderade han över riksfurstarna vid riksdagen.

Furstetiteln i bruk till 1951, då samtliga furstbiskopliga titlar avskaffades av påven.

  Furstbiskopsdömet Schwerin biskop tyska: Bistum Schwerin 1180–1648   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformationen 1516.
  Furstbiskopsdömet Speyer biskop tyska: Hochstift Speyer 888–1803   Tyskland
  Furstbiskopsdömet Strassburg biskop alemanniska: Bistum Strossburi

franska: Évêché de Strasbourg tyska: Fürstbistum Straßburg

982–1803   Frankrike  Tyskland Avstod furstevärdigheten över området väster om Rhen 1648 till Frankrike. Hela området sekulariserat 1789.[7]
  Ärkebiskopsdömet Tarentaise ärkebiskop arpitanska: Prince Evèque de Tarentèsa

franska: Prince-évêque de Tarentaise italienska: Principato vescovile di Tarantasia

1186-1769   Frankrike Greve av Tarentaise från 996; riksomedelbar 1186.

De facto styrd av Savojen från 1271. Sekulariserad och annekterad av kungariket Sardinien 1769.

  Furstbiskopsdömet Toul biskop franska: Principauté de Toul

tyska: Bistum Tull

1100-talet – 1552   Frankrike Övergick till Frankrike genom fördraget vid Chambord.
  Biskopsdömet Trient biskop italienska: Principato vescovile di Trento

tyska: Fürstbistum Trient

1027–1803   Italien Förlänat riksomedelbarhet av Konrad II.[8]
  Biskopsdömet Utrecht biskop nederländska: Sticht Utrecht 1024–1528   Nederländerna Sålt till Karl V, tysk-romersk kejsare, 1528.

Furstbiskopsdömet utgjorde en mindre del av det kyrkliga stiftet Utrecht.

  Biskopsstiftet Verden biskop tyska: Hochstift Verden 1180–1648   Tyskland Fortsatte med luthersk administrator efter reformationen.

Sekulariserades som svenska förläningar i Westfaliska freden 1648. Avträddes av Sverige till kurfurstendömet Hannover 1719.

  Furstbiskopsdömet Verdun biskop franska: Principauté de Verdun

tyska: Bistum Wirten

1100-talet – 1552   Frankrike Övergick till Frankrike genom fördraget vid Chambord.
  Furstbiskopsdömet Worms biskop tyska: Bistum Worms 861–1801   Tyskland Biskopssätet flyttat till Ladenburg 1400.
 

 

Furstbiskopsdömet Wrocław

(Hertigdömet Nysa)

biskop polska: Księstwo Nyskietjeckiska: Niské knížectví

tyska: Fürstentum / Herzogtum Neisse

ej riksomedelbart   Polen

  Tjeckien (Även kyrklig tillhörighet till   Tyskland)

Sekulariserat 1810 (Preussen) och 1850 (Österrike).

Furstetiteln i bruk till 1951, då samtliga furstbiskopliga titlar avskaffades av påven.

  Furstbiskopsdömet Würzburg biskop tyska: Hochstift Würzburg 1168–1803   Tyskland Hertig av Austrasien.

Furstbiskopar i andra länder redigera

Furstbiskopar har även förekommit i andra länder:

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Fürstbischof, 2023-06-10 kl 18:05.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Erwählter Bischof, 2023-10-26 kl 19:13.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Hochstift, 2023-12-10 kl 19:46.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Prince-bishop, 2023-12-28 kl 21:44.

Noter redigera

  1. ^ Furstbiskop i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1916)
  2. ^ [a b c] Furste i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1916)
  3. ^ ”reformationen”. www.ne.se. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reformationen. Läst 28 december 2023. 
  4. ^ ”lutherdom”. www.ne.se. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lutherdom. Läst 28 december 2023. 
  5. ^ Fulda i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908)
  6. ^ Halberstadt i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1909)
  7. ^ Strassburg i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1918)
  8. ^ Trient i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1919)