Biskopsdömet Brandenburg, tyska: Hochstift Brandenburg, var ett furstbiskopsdöme i Tysk-romerska riket, grundat av kung Otto I år 948 med Brandenburg an der Havel som biskopssäte. Efter det stora slaviska upproret år 983 tvingades furstbiskoparna i exil, och titeln blev under följande sekler endast nominell. Först under markgreve Albrekt Björnen återuppstod biskopsdömet öster om Elbe, först 1138 i Leitzkau och från 1165 i Brandenburg an der Havel. Furstbiskopsdömet upplöstes formellt 1571, efter att biskopsdömet sekulariserats under reformationen, och uppgick då i kurfurstendömet Brandenburg. Området ligger idag i den tyska delstaten Brandenburg.

Biskopsdömet Brandenburg
Hochstift Brandenburg (Tyska)
Episcopatus Brandenburgensis (Latin)

1165–1571


Biskopsdömet Brandenburgs vapen

Furstbiskopsdömet Brandenburg före reformationen omkring 1535.
Furstbiskopsdömet Brandenburg före reformationen omkring 1535.
Huvudstad Leitzkau,
Brandenburg an der Havel,
Pritzerbe,
Ziesar
Språk Tyska
Religion Romersk katolicism
Statsskick Furstbiskopsdöme
Sista furstbiskop Joakim Fredrik av Brandenburg
Bildades 948
 – bildades genom Grundande av Otto I
 – bildades ur Nordmark
Upphörde 1571
 – upphörde genom Sekularisering
 – uppgick i Kurfurstendömet Brandenburg
Idag del av Brandenburg i Tyskland
Biskopsborgen i Ziesar.

Biskopsdömet var från grundandet riksomedelbart, det vill säga, biskoparna var formellt direkt underställda kejsaren som länsherre, men på grund av det relativt lilla och utspridda territoriet kom biskoparna i praktiken att spela en underordnad politisk roll till de brandenburgska markgrevarna som dominerade regionen. Under 1300-talet kom denna underordnade roll att formaliseras som ett länsherreskap. Medan domkapitlet och stiftets andliga säte fanns i Brandenburgs domkyrka i Brandenburg an der Havel, bestod det egentliga furstbiskopsdömet av ett antal mindre områden i Havelland, Zauche, Fläming, Teltow och Barnim. Till dessa räknades:


Fram till 1300-talet hade biskoparna sitt residens omväxlande i Brandenburg an der Havel, Pritzerbe och Ziesar, för att därefter ha sitt huvudsakliga residens i biskopsborgen i Ziesar.

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Hochstift Brandenburg.