Fredric Ulric Hamilton

svensk friherre, militär, hovfunktionär och landshövding

Fredric Ulric Hamilton af Hageby, född 27 oktober 1735, död 26 augusti 1797, var en svensk friherre, militär, hovfunktionär och landshövding.

KarriärRedigera

Hamilton blev volontär vid Livgardet 1738, kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1750, fänrik vid Hamiltonska regementet 30 mars samma år, kornett vid Västgöta kavalleri 1752 löjtnant 28 februari 1754. Han erhöll avsked 1758. Hamilton blev kammarherre hos Adolf Fredrik 1761, hos kronprinsen 1762, hovmarskalk och överkammarherre hos kronprinsessan Sofia Magdalena 1766.

Hamilton blev landshövding i Jönköpings län 2 juli 1778 och fick avsked på egen begäran 4 februari 1795.

Hamilton blev ledamot av Patriotiska sällskapet 1779.

UtmärkelserRedigera

Hamilton blev riddare av Svärdsorden 28 april 1770 och kommendör av Nordstjärneorden 1 september 1782.

FamiljRedigera

Fredric Ulric Hamilton var son till hovmarskalken Carl Fredrik Hamilton och hans första fru Christina Brahe, dotter till generalmajoren Abraham Brahe.

Han gifte sig med grevinnan Hedvig Maria Taube, dotter till amiralen och landshövdingen Didrik Henrik Taube och Jakobina Sparrsköld.

KällorRedigera


Landshövdingetitlar
Företräddes av
Claes Erik Silfverhielm
 Landshövding i Jönköpings län
1778–1795
Efterträddes av
Erik Johan De la Grange
Adelstitlar
Företräddes av
 Fideikommissarie till Boo fideikommiss Efterträddes av
Carl Didrik Hamilton af Hageby