Claes Erik Silfverhielm

svensk militär och ämbetsman

Claes Erik Silfverhielm, född 25 januari 1725, död 21 november 1792, var en svensk militär och ämbetsman.

Silfverhielm var son till friherren och fältmarskalken Göran Silfverhielm och hans hustru Hedvig Ulrika Ekeblad. Han inskrevs redan som barn som militär och utnämndes vid sju års ålder till sergeant vid livdragonerna. Kort därefter överfördes han till faderns regemente, Smålands kavalleri, och 1741 utnämndes han till kornett. 1742 blev Silfverhielm löjtnant, 1745 ryttmästare och 1749 överstelöjtnant. 1760 utnämnd till överste i armén och 1762 blev han chef över Smålands kavalleri. År 1762 utsås han även till landshövding i Jönköpings län. Han föreslogs 1769 av hattpartiet som förslag till riksråd, men var själv mer intresserad av en militär karriär. 1770 befordrad till generalmajor och 1775 till generallöjtnants rang. 1778 förflyttades han från Jönköpings till Skaraborgs län som landshövding. 1784 förflyttades han åter, den här gången till Uppsala län, men innehade bara ämbetet i drygt två månader innan han valde att avgå, och dra sig tillbaka till sitt gods Säckestad i Töreboda kommun där han avled.

Silverhielm var sedan 1765 gift med friherrinnan Beata Sophia Rålamb, som avled året efter honom.

KällorRedigera

  • Sundquist, Nils; Tjernberg Anna-Märta (1953). Ståthållare och landshövdingar i Uppsala län under 350 år: en krönika i bild och ord. Uppsala. Libris 3100572 
Företrädare:
Adam Otto Lagerberg
Landshövding i Skaraborgs län
1778-1784
Efterträdare:
Claes Julius Ekeblad
Företrädare:
Ludvig von Saltza
Landshövding i Jönköpings län
17621778
Efterträdare:
Fredric Ulric Hamilton