Kvartermästare var under 1500-talet en militär grad för den som förde befäl över ett kvarter (en fjärdedels fänika), 75–100 man. Från början av 1600-talet till befälsreformen 1833/37 var kvartermästare högsta underofficergraden i kavalleriet. Vid denna reform blev kvartermästarna fanjunkare.

I den brittiska armén var Quartermaster fram till 1813 den högsta underofficersgraden i kavalleriet. Detta år ersattes den av graden Troop Sergeant Major, medan beteckningen Quartermaster övertogs av regementskvartermästaren.

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Troop sergeant major, 18 augusti 2010.

Se även

redigera