Öppna huvudmenyn

Carl Didrik Hamilton (af Hageby), född 1766, död 1848, var en svensk friherre och ämbetsman. Han var son till hovmarskalken, överkammarherren och landshövdingen Fredrik Ulrik Hamilton af Hageby och Hedvig Maria Taube samt far till Hugo Hamilton.

Hamilton blev överstelöjtnant 1792, överstekammarjunkare 1794, och var landshövding i Örebro län 1796-1801 och överstekammarherre 1810-15. Han var innehavare av Bo fideikommiss och efterlämnade memoaranteckningar, vilka utgavs av Carl Fredrik Ridderstad.

KällorRedigera