Finländska arméns struktur

Den militära strukturen indelas i:

Symbol Namn (armén) Manskapsstyrka De militära enheternas antal Ledare (den vanligaste militärgraden)
XXXXXX krigsskådeplats många 2+ armégrupper general eller fältmarskalk
XXXXX armégrupp många 2+ arméer general eller fältmarskalk
XXXX armé många 2+ armékårer general eller fältmarskalk
XXX armékår 30 000+ 2+ divisioner generallöjtnant
XX division 10 000–20 000 2-4 brigader generalmajor
X brigad 2 000–5 000 2+ regementen eller
3–6 bataljoner
brigadgeneral
III regemente 2 000–3 000 3–4 bataljoner överste
II bataljon eller artilleriregemente 300–1 000 2-6 kompanier överstelöjtnant
I kompani eller batteri (militär enhet) 100–300 3-6 plutoner kapten eller major
••• pluton eller sektion 30–40 2+ grupper löjtnant eller fänrik
•• grupp 4–12 - underofficer
patrull 3–5 - underofficer eller korpral