En krigsskådeplats eller teater är i krigföring en region, där militära handlingar förekommer under ett krig.[1][2] En krigsskådeplats är skild från minst en annan krigsskådeplats, och utgörs ofta av en eller flera frontlinjer.

Krigsskådeplatsens avdelning, amerikanska krigsdepartementets bild från 1940.

ExempelRedigera

Amerikanska inbördeskriget hade en västlig och östlig krigsskådeplats, som skiljdes åt av Appalacherna.

Andra världskriget utgjordes huvudsakligen av andra världskriget i Europa och Stillahavskriget.

KällorRedigera

FotnoterRedigera