Det andra könet

Bok av Simone de Beauvoir

Det andra könet (originaltitel: Le Deuxième sexe) är en facklitterär bok från 1949, av Simone de Beauvoir.[1] Boken, som ursprungligen publicerades i två delar, räknas ofta som en av feminismens riktigt stora klassiker.[2]

Det andra könet
Omslaget för första utgåvan 1949.
Omslaget för första utgåvan 1949.
FörfattareSimone de Beauvoir
OriginaltitelLe Deuxième sexe
Originalspråkfranska
ÖversättareInger Bjurström och Anna Pyk (1973)
Åsa Moberg, Adam Inczédy-Gombos & Eva Gothlin (2002)
LandFrankrike Frankrike
Ämnefeminism
Genrefilosofi
Förlag för förstautgåvanGallimard
Utgivningsår1949
Först utgiven på
svenska
1973

Verket är en sorts filosofisk och idéhistorisk utvärdering av kvinnans situation. Författaren ville här vederlägga olika myter om kvinnan som florerade i det rådande manssamhället,[2] myter som förpassat kvinnan till en andraplansposition.

Innehåll

redigera

Det andra könet handlar om kvinnans olika roller, hennes utveckling, kvinnoförtrycket, och vad det innebär att vara kvinna. Ur ett historiskt perspektiv förklarar de Beauvoir hur kvinnans roll som "den Andre" skapats och återskapats genom tiderna och konstaterar att "man föds inte till kvinna, man blir det".[3]

Simone de Beauvoir hävdar att miljön för flickor och pojkar hjälper till att forma våra könsroller. Flickornas fysiologi och könsorgan omgärdas av tabun, medan pojkar uppfostras att vara stolta över sin maskulinitet. Vidare under uppväxten uppmuntras flickan till passivitet, vilket leder till att hon inte vågar lita på sin egen styrka, inte vågar företa sig saker och – minst av allt – revoltera. I polemik uppmuntras pojkar till att leka ibland våldsamma lekar och där de hela tiden hävdar sin suveränitet gentemot andra.

Huvudsakliga begrepp som används i Det andra könet är transcendens och immanens. Beauvoirs användning av begreppen fokuserar på att både män och kvinnor har möjlighet till att transcendera – samtidigt som kvinnor är födda in i immanensen. Transcendens är att överskrida det kroppsliga, medan immanens är motsatsen – alltså det kroppsliga.

Ett tydliggörande av detta är transcendens är varat för sig och immanens varat i sig, Med detta menas att i transcendens har man möjlighet att lyckas, tjäna pengar och förändra både sig själv och samhället, medan i immanensen är man kvar i sin kropp och det som man strukturellt är tvingad att vara i. Immanensen låser fast individen vid bestämda normer och strukturer som gör att den inte har makten över sitt liv och överskridande. I och med immanensen är kvinnan fast i det kroppsliga, medan mannen överskrider det.[4]

Utgivning

redigera

Den franska originalutgåvan kom 1949, utgiven i två delar[2] hos Gallimard.[1]

1973 utgavs den första svenska utgåvan, i översättning av Inger Bjurström och Anna Pyk. År 2002 utgavs en ny och för första gången oavkortad översättning, av Åsa Moberg och Adam Inczédy-Gombos i samarbete med granskaren Eva Gothlin (ISBN 91-1-300306-2).

Se även

redigera

Referenser

redigera