Narcissism

en individs självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro på den egna förmågan
Narcissus vid källan, ur Nordisk Familjebok 1913

Narcissism är en personlighetsstörning som präglas av självupptagenhet, självförhärligande och överdriven tro på den egna förmågan. Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa.

Sigmund Freud använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Narcissism har också traditionellt inom psykiatrin bedömts som ett sjukligt tillstånd, en narcissistisk personlighetsstörning och finns fortfarande upptagen såsom ett sådant i den år 2013 utgivna upplagan av de amerikanska psykiatrikernas förbunds standardverk Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).

En person som lider av Narcissism är ofta charmant och vältalig, vilket kan möjliggöra för denne att dupera och manipulera andra människor. Narcissisten gör ofta ett starkt första intryck och har lätt att skapa ytliga kontakter, men har inte sällan svårt att behålla dom. Eftersom personen ofta har ett stort behov av att förhärliga sig själv och framhålla sin egen förträfflighet kan det vara energikrävande för andra människor att vistas runt dom längre stunder, vilket kan vara en delförklaring till svårigheterna för narcissisten att skapa djupare mänskliga relationer. Det är dock viktigt, som med alla typer av psykiatriska diagnoser, att vara försiktig vid diagnosticeringen av personlighetsstörningar. Det har på senare tid blivit vanligt med böcker och artiklar som slentrianmässigt diagnosticerar chefer och medarbetare med diverse diagnoser. Att en person är elak eller manipulativ är inte en garant för att denne lider av en personlighetsstörning. Väl utförd psykiatrisk diagnostik ställer betydligt högre beviskrav än slumpmässiga externa observationer av beteende.[1]

En studie gjord av forskare vid Wester Illinios University visar att Facebook-användare med många Facebook-vänner och som regelbundet uppdaterar sin status och lyfter upp det egna jaget löper större risk att vara drabbade av narcissism.[2]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Narcissism - en personlighetsstörning”. https://teraply.se/narcissism. Läst 19 september 2019. 
  2. ^ Publicering på DN:s nyhetssida, läst 2012-05-01: "Många Facebookvänner kan tyda på narcissism"