Niels Frederik Ravn

dansk sjömilitär och ämbetsman

Niels Frederik Ravn, född den 18 juni 1826 i Köpenhamn, död den 12 juni 1910, var en dansk sjömilitär och ämbetsman.

Niels Frederik Ravn.

Ravn blev löjtnant i flottan 1844 och deltog i korvetten Galatheas världsomsegling 1845-1847. Som lärare i matematik först vid sjökrigsskolan 1851–1863 och senare vid krigshögskolan och dess ersättning officersskolan 1865–1873 författade han en förtjänstfull, men ofullbordad lärobok, Analytisk geometri (I-II, 1869–1871) och gjorde dessutom mycken nytta vid gradmätningar.

Ravn, som 1873 befordrats till kommendör, blev samma år sjöminister (till 1875) och övertog sedan posten som direktör för marinministeriet, men blev 1879 ånyo själv minister, en ställning, som han innehade ända till 1900 under en rad olika premiärministrar. Åren 1881–1884 var han därjämte krigsminister och framlade som sådan det första lagförslaget om Köpenhamns befästande åt landsidan; 1897-1900 var han även utrikesminister.

Han lyckades 1880 genomföra en lag om flottans organisering och företog därefter en omdaning av dess undervisningsanstalter, men under den långvariga politiska striden lyckades han ej uträtta så mycket för flottans utveckling, som önskligt var och som man eljest kunnat vänta; dock bildades under hans ledning den danska torpedflottiljen.

Vidare var Ravn 1873–1900 folketingsman för Köpenhamns åttonde krets. Åren 1878–1890 deltog han verksamt i organisationsarbetet för Grönlands utforskning. Under sin ministertid befordrades han 1885 till konter- och 1891 till viceamiral.

KällorRedigera

Företrädare:
Christian Albert Frederik Thomsen
Danmarks sjökrigsminister
21 maj 187311 juni 1875
Efterträdare:
Wolfgang von Haffner
Företrädare:
Christian Albert Frederik Thomsen
Danmarks krigsminister
14 juli 187426 augusti 1874
Efterträdare:
Peter Frederik Steinmann
Företrädare:
Johan Christopher Frederik Dreyer
Danmarks sjökrigsminister
4 januari 187927 april 1900
Efterträdare:
Christian Giørtz Middelboe
Företrädare:
Vilhelm Frederik Ludvig Kauffmann
Danmarks krigsminister
1 april 188112 september 1884
Efterträdare:
Jesper Jespersen von Bahnson
Företrädare:
Tage Reedtz-Thott
Danmarks utrikesminister
23 maj 189727 april 1900
Efterträdare:
Hannibal Sehested