Christian Frederik Hansen (politiker)

dansk politiker

Christian Frederik Hansen, född 29 november 1788 i Helsingör, död 22 juni 1873, var en dansk militär, politiker och minister.

C.F. Hansen

Hansen blev överstelöjtnant 1839 och var en av upphovsmännen till härordningen 1842. 1848 blev han departementschef i krigsministeriet och kommissarie vid armén. Begåvad och energisk men självsrådig och envis, kom Hansen i strid med överbefälhavaren Hans Hedemann, men utmärkte sig senare som generalmajor vid Nybøl och Dybbøl. 1849 blev han generallöjtnant, och var krigsminister november 1848 - juli 1851 och 1852-1854. Med stor duglighet organiserade han armén under krigsåren men ingrep på ett föga lyckligt sätt i överkommandots sammansättning och planer. Till parlamentariker var Hansen föga lämpad, ovillig att böja sig för riksdagens finansiella kontroll och en dålig talare. Genom kunglig resolution 1852 fick han monarkins härenhet genomförd, och lät under Krimkriget uppföra provisoriska befästningar - 1856 frikänd härifrån vid riksrätten - avskedade oppositionella ämbetsmän som Carl Georg Andræ och Carl Christian Hall och hade hårda sammanstötningar med Folketinget. 1864-65 måste han som krigsminister företa den efter förlusten av hertigdömena nödiga härreduktionen.


Företrädare:
Anton Frederik Tscherning
Danmarks krigsminister
16 november 1848 - 13 juli 1851
Efterträdare:
Jacob Scavenius Fibiger
Företrädare:
Carl Julius Flensborg
Danmarks krigsminister
27 januari 1852 - 12 december 1854
Efterträdare:
Matthias Lüttichau
Företrädare:
Christian Emilius Reich
Danmarks krigsminister
11 juli 1864 - 6 november 1865
Efterträdare:
Johan Waldemar Neergaard


KällorRedigera

Externa länkarRedigera