Kruuse af Verchou eller Kruse af Verchou är en svensk friherrlig ätt.

Kruuse af Verchou
Sigill för Reineke Kruse
Känd sedan1400-talet
UrsprungVarchow, Stavenhagen, Mecklenburg, Tyskland
Inflyttad1600-talet med Hans Abraham Kruse
Upphöjd1679 friherrlig
StamfarHenning Kruse
SätesgårdVarchow
Adlad1679
SynonymKruse af Verchou
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1680
GradFriherrlig ätt nr 76
Länk URLSida på riddarhuset.se
Tysk-romerska riket Adel i Tyskland
Namnvon Kruse
NaturaliseradUradel
† Utslocknad i Tyskland
Utslocknad1848

Historik Redigera

Ätten är känd sedan medeltiden i Mecklenburg där riddaren Eghardus Crispus levde under 1200-talet. Förmodligen tillhörde han samma ätt som von Holstein, vilken har ett snarlikt, eller identiskt vapen. Ättens äldste kände stamfader är Henning Kruse som levde under 1400-talet och skrev sig till Varchow (Verchou) i Stavenhagen i Mecklenburg.

En ättling till honom var Hans Abraham Kruse, som var generalmajor och landshövding i Västerbotten. År 1664 naturaliserades han som svensk adelsman och introducerades, men upphöjdes år 1679 till friherre varmed den adliga ätten blev utgången. Den friherrliga ätten introducerades på nummer 76.

Hans första hustru var Brita Strömfelt, vars mor var en Törnsköld, och den andra var Birgitta Clerck nr 433. Han fick bara barn i första äktenskapet som förde ätten vidare.

Den enda dottern som överlevde barnaåren, Christina Charlotta var gift Bratt af Höglunda. Äldste sonen Henning Adolph Kruuse af Verchou var överste för svenska och finska Adelsfanan och gift med friherrinnan Spens vars mor var en Reuter af Skälboö. Deras döttrar gifte sig i släkterna Gyllenborg, Wolffelt och Duwall. Sönerna varkade inom militären men ingen var gift.

Henning Adolph hade två yngre bröder. Den äldre av dessa var kaptenen Johan Kruuse af Verchou vars ätt levde vidare på svärdssidan med söner ur ett äktenskap med en Törnsköld, men hans ättegren slöts med en sonson. Den yngste av bröderna var Carl Gustaf Kruuse af Verchou som var överste vid gröna Dragonregementet och gift med Anna Sinclair vars mor var en Makeléer, och från vilka alla nu levande ättmedlemmar härstammar.

Till släkten hör bland andra balettmästaren och koreografen Carl-Gustaf Kruuse af Verchou.

Ättens medlemmar lever i Sverige samt USA.

Källor Redigera

  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor
  • Riddarhusets ätt- och vapendatabas