Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper

Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper var de trupper som hade till uppgift att utgöra hedersvakt hos Konungen.

Denna uppgift innehades fram till 1790 Konungens livgarde, det som senare blev Svea livgarde, med inrättadet av Svenska gardesregementet kom flera nya gardesregementen att inrättas. I senare tid ingick Svea livgarde, Göta livgarde, Livgardet till häst, Livregementets dragoner, Livregementets husarer, Livregementets grenadjärer samt Livgrenadjärregementet i Liv- och Hustrupperna.

I Sverige var Konungen chef och befälhavare för Liv- och Hustrupperna fram till 1975. Detta gjorde att översten och befälhavaren vid respektive regemente fram till 1975 kallades för sekundchef (jämför engelskans second = andre). Det hette att: "Vid de svenska gardesregementena samt Livregementets kårer, vilkas chef konungen själv är, kallas den under honom kommenderande befälhavaren sekundchef."

Genom 1974 års regeringsform som trädde i kraft 1975 fråntogs Konungen rollen som högste befälhavare för krigsmakten, vilket även kom att gälla rollen som regementschef över gardesförbanden. Från och med 1975 blev Konungen istället Hederschef över gardesförbanden. Idag är Carl XVI Gustaf hederschef för Livgardet och Livregementets husarer.

Se ävenRedigera