Pastor primarius

titel för kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm

Pastor primarius (nylatin "den främste kyrkoherden") var från 1500-talet till 1989 benämning på kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. Stockholms stad låg utanför stiftsindelningen och styrdes fram till 1936 av Stockholms stads konsistorium, som bestod av stadens kyrkoherdar med pastor primarius som preses. Detta år inrättades Stockholms domkapitel, som intill stiftsbildningen 1942 hade pastor primarius som preses. Titeln behöllls även därefter, då kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen blivit domprost. Den avskaffades 1989.

Pastor primarius Olaus Petri utanför Storkyrkan i Stockholm, staty av Theodor Lundberg.

Under ståndsriksdagens tid ingick pastor primarius som regel i clerus comitialis.

Series pastorum redigera

Series pastorum i domkyrkoförsamlingen under och efter reformationen:[1]

Ämbetsperiod Pastor primarius (från och med 1990 domprost)
Från Till
2023 Nuvarande innehavare Jonas Eek
2021 2023 Marika Markovits
2013 2021 Hans Ulfvebrand
2006 2012 Åke Bonnier
2003 2006 Hakon Långström
2001 2003 Lennart Koskinen
1998 2001 Tony Guldbrandzén
1990 1998 Caroline Krook
1986 1989 Gösta Wrede
1980 1985 Ludvig Jönsson
1972 1979 Lars Carlzon
1970 1972 Åke Kastlund
1959 1970 Åke Zetterberg
1943 1958 Olle Nystedt
1921 1940 Nils Widner
1897 1918 Johan Fredrik Håhl
1884 1895 Fredrik August Fehr
1880 1883 Adam Teodor Strömberg, (tillträdde 1882)
1858 1879 Carl Magnus Fallenius, (tillträdde 1860)
1843 1854 Abraham Zacharias Pettersson
1837 1841 Carl Peter Hagberg
1818 1837 Johan Olof Wallin, (tillträdde 1821)
1812 1818 Peter Samuel Drysén
1801 1811 Gustaf Murray
1786 1800 Johan Gustaf Flodin
1781 1785 Carl Edvard Taube
1778 1780 Uno von Troil
1774 1777 Olof Celsius d.y.
1771 1773 Daniel Herweghr
1751 1770 Göran Klas Schröder
1744 1750 Anders (Andreas) Bergius
1734 1742 Erik Alstrin
1730 1733 Andreas Kalsenius
1725 1729 Nicolaus Barchius
1718 1725 Sven Caméen
1712 1718 Samuel Magni Törling
1681 1711 Mathias Iser
1678 1680 Carl Carlsson
1671 1678 Olaus Svebilius
1666 1670 Nicolaus Johannis Rudbeckius
1665 Erik Odhelius (utnämndes men tillträdde aldrig)
1649 1664 Ericus Emporagrius
1648 1649 Simon Benedicti (Arosiensis, Montanus)
1640 1647 Olaus Laurelius
1624 1639 Jacobus Johannis Zebrozynthius
1621 1623 Benedictus Petri Leuchovius
1620 1621 Laurentius Olai Wallius
1611 1618 Olaus Elimaeus
1604 1610 Johannes Svenonis Raumannus
1600 1603 Carolus Petri (Hedemorensis)
1593 1598 Ericus Olai Schepperus
1585 1590? Petrus Pauli (Paulinus)
1582 1585 Laurentius Erici Forssius (Forserus)
1581 Jonas de Arboga
1578 1580 Jonas Birgeri Dalekarlus
1576 1577 Salomon Birgeri
1567 1575 Olaus Petri Medelpadius
1566 Jonas Erici
1563 1565 Laurentius Olai Gestricius
1553 1562? Johannes Nicolai Ofeegh (”Liquorista”)
1552 Sigfrid Nicolai
1543 1552 Olaus Petri
1539 1540 Benedictus Olavi
1530 ???? Johannes (Hans) Nicolai Kökemäster
1524 1527 Nicolaus Stecher, kyrkans förste evangeliskt lutherske kyrkoherde

Källor redigera