Hemlandssånger (1891)

kyrksångbok utgiven av Augustanasynoden 1891

Hemlandssånger är en kyrkosångbok utgiven av Augustanasynoden i USA med första upplagan 1891.[1] Den innehåller sånger med svensk text och musik och var avsedd för svenska invandrare som ofta samlades i olika samfund till gudstjänster på svenska. Utgivare var Lutheran Augustan Book Concern, Rock Island, Illinois.

Hemlandssånger
Ett väl använt exemplar av Hemlandssånger från 1892.
Ett väl använt exemplar av Hemlandssånger från 1892.
FörfattareAugustana-synoden
Originalspråksvenska
LandUSA USA
Genrepsalmbok
Förlag för förstautgåvanAugustana Book Concern
Utgivningsår1891

Samlingen gavs ut med 404 sånger i en andraupplaga som kom 1881 på Engberg & Holmbergs förlag i Chicago.

Allmänt redigera

I titeln refererar ordet hemlandssång till sånger om glädjen över att efter döden komma hem till Gud och det himmelska hemmet efter döden, vilket vid den tiden var en i svenska frikyrkliga psalmböcker vanlig psalmkaraktär.

Boken innehåller drygt 500 sånger av många olika författare, flera är psalmer ur 1819 års psalmbok och något hundratal är skrivna av Lina Sandell, vars psalmer var allmänt uppskattade av många svenska emigranter.

Tematisk indelning redigera

Avd Rubrik Nummer
I Guds lof och tillbedjan 1 - 19
II Högtiderna 20 - 124
III Kyrkan 125 - 207
IV Tron 208 - 290
V Kärleken 291 - 417
VI Hoppet 418 - 484
VII Härligheten 485 - 500


Psalmer redigera

I. Guds lof och tillbedjan redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Upp, allt, som lif och ande har 1 12 ———— Guil. Franc. Old Hundred Finns på Wikisource.
Upp, alla verk, som Herren gjort 2 10 Johan Michael Lindblad Albert Methfessel
Lofven nu Herren! 3 22 B. E. L. Mason
Pris Gud, all godhets källa vid 4 8 L. S. T. A. Arne Arlington
Stäm upp med fröjdeljud 5 Ur Pilgrimsharpan Spansk melodi
Helig, helig, helig, Herre Gud 6 K. G. G. Stolpe
O min själ, stäm in i sången 7 60 John Fawcett Lowell Mason
Högt i verlden må det höras 8 - L. S. M. S.
Helige Fader, kom och var oss nära 9 16b) J. Th. J. F. Flemming Finns på Wikisource.
O Herre Jesus Krist, du är 10 46 V. V. W. C–n
Pris, ära, makt, halleluja 11 12 G. P. Albert Lindström
Evigt stor i makt och ära 12 60 L. L. Joseph Haydn Finns på Wikisource.
Pris ske dig, Herre och Konung 13 Ur Ahnfeldts sånger Svensk psalm 383
Du ömma fadershjerta 14 55 L. S. Från Brödraförsamlingen Finns på Wikisource.
Om faror förfära 15 25 B. E. C. Straube
Jag kan icke räkna dem alla 16 L. S. Albert Lindström Finns på Wikisource.
Fåglarna i skogen höras sjunga 17 15 C. A. Jonas Andersson
Sen uppå fåglarne 18 52 L. L. Hindostansk melodi
Så älskade Gud verlden all 19 B. E. Guil. Franc. Old Hundred

II. Högtiderna redigera

I. Advent och Jul redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Vi börja nu ett kyrkoår 20 12 Från tyskan Svensk psalm 63
Här kommer en främling 21 J. M. L. a. O. Ahnfelt b. Ur Förs. sångbok
Dotter Sion, fröjda dig 22 7 Ur Sionstoner Händel Finns på Wikisource.
Gud ske ära, pris och makt 23 7 H. Held Ignace Pleyel
Gud, vår Gud, för verlden all 24 7 H. Spegel J.F. Lagergren Finns på Wikisource.
O, du mitt hjertas trängtan 25 55 P. Gerhardt A. Haeffner; b Fr. Commer
Nu stundar Jul, som med sitt ljus 26 47 E. A. L. Tysk folkmelodi
Högtid för handen är 27 52 Lina Sandell (L. S.) Gustaf Lewenhaupt (G. Lewenhaupt)
Glada julafton, härliga, klara 28 C. T. -
Det är högtid igen 29 27 Ur Hemåt a. Ur Pilgrimsharpan; b. Ur Hemåt Finns på Wikisource.
När juldagsmorgon glimmar 30 5 Ur B. E:s Barns a. Tysk folkmelodi; b. Svensk folkmelodi
Till Betlehem mitt hjerta 31 55 Johan Michael Lindblad (J. M. L) a. gammal julmelodi b. svensk folkmelodi
Var helsad, du stilla, du 32 31 L. S. Ur Fridsbasunen
Herren af himlen är kommen 33 22 Ur Dillners sånger. Ur Dillners sånger Finns på Wikisource.
Ende Sonen stiger neder 34 P. W—l Albert Lindström. Arr.
Ett barn i dag är oss gifvet 35 Betty Ehrenborg (B. E.) Tysk melodi Finns på Wikisource.
Jesus, dina armar små 36 6 Betty Ehrenborg (B. E.) Oscar Ahnfelt (O. Ahnfelt)
Julen nu åter är inne 37 Lina Sandell (L. S.) Zeller.
Det är jul, och åter klingar 38 60 ——— Spansk melodi
O du saliga, o du heliga 39 33 Johannes Daniel Falk (J. D. Falk) Siciliansk folkemlodi
Nu evigt väl 40 46 Carl Olof Rosenius (C. O. R.) a. Oscar Ahnfelt (O. Ahnfelt); b. Svensk folkmelodi
Vi tacka dig, o Jesus Krist 41 12 Svensk psalm 63

2. Nyår redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Tack, Herre, för allt gott du ger 42 12 Waldemar Rudin (W. Rudin)
I årets första morgonstund 43 12 Ur Fridsbasunen Albert Lindström
Huru hastigt de fly 44 43 J. N. A. S—g.
Godt nytt är, nådens år 45 S. P. A. L. H. G. Nägeli
Kommen att det nya årets 46 A. G. S—t. Tysk melodi.
Tiden rastlöst framåt ilar 47 Ur Pilgrimsharpan C. P. R. 1891
När den arma jordens tid förgår 48 14 Lars Stenbäck O. Ahnfeldt
I ditt dyra namn, o Jesus 49 60 L. S. C. Lockhart
Låt ditt ansikte gå för oss 50 60 L. S. Rysk vespersång
Gif mig ett hjerta nytt och godt 51 8 Ur Sönd.skolb. C. P. R. 1873
Tag det namnet Jesus med dig 52 Lydia Baxter William Howard Doane
O Jesus, ditt namn är ett fäste i nöden 53 26 L. S. Ur Pilgrimsharpan
Det dyra Jesu namn allena 54 40 M. och L:s Visor. Ur Psalmisten
Jag vet ett namn 55 8 Lina Sandell (L. S.) W. B. Bradbury Finns på Wikisource.
Hela vägen går han med mig 56 60 Fanny Crosby Robert Lowry Finns på Wikisource.
Kom, o Guds Ande, kom 57 52 L. H. Sv. folkmelodi; uppt av M.S.

3. Trettondedagen redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
En stjerna lyste undersam 58 1 L. Jonae O. Warholm
Jesu, vår Konungs, rike 59 E. May Melodi från 1200-talet
Min ljufva tröst, o Jesus Krist 60 12 Joh. Arndt. Albert Lindström
Klara Betlehemsstjerna 61 34 H. B. H. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Klaraste stjerna på himmelens 62 22 Reginald Heber W. A. Mozart. Arr

4. Fastlagstiden redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
I mörker verlden fallen låg 63 12 H. I. L. Sv. Ps. 198
Låtom oss sjunga 64 – L. S. Ur Ahnfelts sånger
Klippa, du, som brast för mig 65 35 Augustus Montague Toplady Thomas Hastings Finns på Wikisource.
Jesus för verlden gifvit 66 Lina Sandell Fredrik August Ekström Finns på Wikisource.
Se, Guds Lam! 67 59 Gerhardt; B. E. Ur Ahnfelts sånger
O du Guds Lam 68 16 E. Liebich. Th. Söderberg
Jag vördar Jesu blod 69 Ur H. S. Sv. Ps. nr 51
För ett armt och fattigt hjerta 70 61 Ur H. S. Sv. Ps. nr 76
Svinga dig, min ande opp 71 54 J. Arndt a. P. U. Stenhammar; b. Arrangerad av P. U. Stenhammar
I Lammets död och smärta 72 55 A. C. Rutström Sv. folkmelodi
Långfredagen, Långfredag, du skönaste dag 73 48 Ur Hemlandssånger Svensk folkmelodi
Hvem är den man 74 12 F. B. P. U. Stenhammar
Jesus går den tunga stråten 75 59 T. Kingo Sv. Ps. 78 Finns på Wikisource.
När i Getsemane han går 76 12 Från tyskan Tysk melodi
Det går från örtagården 77 C. G. L—r. C. G. Liander Finns på Wikisource.
O Jesus kär 78 K. G. Svensk folkmelodi
Gråt, syndare, din synd 79 16c) Ur H. S. F.E. Lindberg
Böjd under korset 80 J. Blomqvist a. J. B.; b. August Elfåker Finns på Wikisource.
Min blodige Konung på korsträdets stam 81 25 A. C. Rutström a. A C. Rutström b Tysk melodi
Han på korset, han allena 82 59 J. L. Runeberg Sv.Ps. nr 77 Finns på Wikisource.
Fram till ditt kors jag hastar 83 55 Paul Gerhardt Sv. Ps. nr 395
Sitta under korsets stam 84 7 P. W–l. S. von Wartensee
Fem källor små 85 10 Ur H.S. Sv.Ps. nr 87
Det är så godt att få 86 Lars Linderot Sv. folkmelodi (?) Finns på Wikisource.
Jag ser dig klädd i blodig skrud 87 12 Från tyskan Fr. Pira
Tätt vid korset, Jesus kär 88 54 F. J. Crosby W. H. Doane
Allt vad oss Adam i fallet ådragit 89 49 C. O. R. Oscar Ahnfelt Finns på Wikisource.
Jag hör min Jesu röst 90 E. M. Hall J. T. Grape
Hur härlig stod ej Aron 91 55 —— Tysk melodi
Heliga minnen i fastelagstid 92 L. H. O. W. Uddén
Jesus god, Jesus god 93 28 Ur H. S Ur Pilgrimsharpan
Ho är en sådan Gud som vår? 94 47 A. C. Rutström O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Lofsjungom Herren Jesu kärlek 95 F. G. Hedberg D. Bortniansky
Det skedde för mig 96 M. B. M. A. B—n Finns på Wikisource.
Välsignad den dagen, när jag här fick se 97 48 A. C. Rutström Svensk folkmelodi

5. Påsk redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Se, döden är dödad 98 48 O. Kolmodin O. Ahnfeldt
Uppstånden är Kristus! Gudomliga lif 99 48 Carl Gustaf Cassel O. Ahnfeldt
Uppstånden är vår Herre 100 1 H. F. L–g O. Warholm
Vak upp, se, naten är förbi 101 47 Laur. Laurentii Albert Lindström
O du härliga, O du saliga 102 33 J. D. Falk Siciliansk folkmelodi
Hvar jag går i skogar, 103 63 Carl Olof Rosenius Dansk melodi Finns på Wikisource.
Du, hjelte uti striden 104 55 Benjamin Schmolck Johan Peter Cronhamn
Kom, låtom oss på barnavis 105 Ur Pilgrimssånger Ur Pilgrimssånger Finns på Wikisource.
Må vi sjunga 106 37 Svensk psalm 106
O, låt med kraftigt ljud 107 C. Wesley Lewis Edson
Pilgrim, säg mig, hvar är grafven? 108 59 Ur Ahnfeldts sånger Ur Ahnfeldts sånger
I kristna mänskor alla 109 51 A. H. Sundell Sv. folkmelodi

Psalmförteckning (alfabetiskt efter titelrad) redigera

Med Finns på Wikisource. märkta titlar finns publicerade på Wikisource.

("Met-kl." = Meterklass. "a" och "b" i kompositörskolumnen refererar till olika melodivarianter i sångboken.)

A redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Ack, förr än jag i tron 269 23 ———— Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.
Ack, hemlös och fridlös 185 48 Efter danskan Hanna Broman
Ack, Jesus, jag är hjertligt glad 448 12 M. B. Malmstedt John C. Hatton — Duke Street Finns på Wikisource.
Ack kära! så säg, huru slapp du så väl igenom 497 31 A. C. Rutström W. C—n. Finns på Wikisource.
Ack salig, ack salig den själen, som tror 278 L. S. A. P. Berggréen Finns på Wikisource.
Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar 206 44 F. N. Beskow W. B. Bradbury. Arr. af C. P. R.
Ack, saliga stunder 163 32 Clara Ahnfelt O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Ack, sälla hem 435 8 Från engelskan A. W. Gade Finns på Wikisource.
Ack visste du, som nu dig måste böja 213 41 Hans Adolf Brorson O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Af nåd jag blef en gång 262 12 L. S. Ur Sionstoner
Aldrig ensam! O mitt hjerta 289 L. S. Pilgrimssånger
All jorden är Herrens 111 Ur B. E.:s Barnsånger. Siciliansk folkmelodi
Alltid salig, om ej alltid glad 279 14 L. S. Ur Sionstoner Finns på Wikisource.
Amen, amen, pris och ära 168 60 Ur Hemåt Ur Hemåt

B redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Bekymras ej, du arma själ 427 P. A. Ahlberg Uppt. af C. P. R.
Bergen må vika 307 22 L. S. Uppt. af C. P. R. Finns på Wikisource.
Bevara, Gud, vårt fosterland 396 12 J. L. Runeberg Guil. Franc. Old Hundred Finns på Wikisource.
Bida blott, bida blott 454 F. W. K.; L. S. Richard Norén Finns på Wikisource.
Blekna, all jordisk fröjd 257 52 Cath. J. Bonar W. B. Bradbury Finns på Wikisource.
Blott en dag 346 63 L. S. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Bor Kristus genom tron 317 24 L. S. Ur Pilgrimsharpan Finns på Wikisource.
Bred dina hulda vingar 357 55 L. S. Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.

D redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Den port är trång 236 8 L. S. Thomas Hastings Finns på Wikisource.
Den, som älskar Jesus här 390 B. E. Ur B. E.:s Barnsånger
Der tändes i fjärran 181 48 L. H. O. Ahnfelt
Det blir något i himlen 389 Ur B. V:s Lyra a. & b. Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.
Det gifs en tid för alla tider 176 40 L. S. Tysk folkmelodi Finns på Wikisource.
Det kostar mången, mången 329 L. S. G. Grönstedt
Dig Jesus kallar 222 55 J. M. L. Haeffner
Dig, Jesus, min dyraste Jesus 297 26 ——— G. Stolpe
Din kyrka länge bidat 148 55 L. S. Tysk folkmelodi.
Din, o Jesus, vill jag vara 309 9 Alb. Beckman M. S.
Din väg, o Herre, vill jag gå 418 L. S. Ur Pilgrimssånger Finns på Wikisource.
Ditt ord, o Jesus, skall bestå 114 47 L. S. Albert Lindström Finns på Wikisource.
Djupt sjunker året 411 8 B. W. Albert Lindström Finns på Wikisource.
Du bjuder mig så huld 136 18 L. S. Jonas Andersson
Du, den hörnsten 146 37 Efter engelskan J. Neander
Du Guds församling 144 8 Bearb. av S. P. A. L. Oliver Holden Coronation
Du har ju lofvat, Herre 191 51 L. S. Albert Lindström
Du, Herre, känner detta arma 347 41 L. S. C. P. R. 1874
Du kan icke tro 241 31 Ur Ahnfelts sånger O. Ahnfelt
Du kyrka, på den grundval 145 58 Efter engelskan F. Giardini
Du käre Herre, jag är så liten 362 L. S. August Elfåker
Du sanna vinträd, låt mig få 378 L. S. Ur Pilgrimssånger Finns på Wikisource.
Du store Gud, jag prisar dig 341 J. L. Runeberg Sv .Ps. 55 Finns på Wikisource.
Du trofaste herde 376 48 Ur Hemåt Hanna Broman
Dyra själ, har det dig smärtat 217 60 B. E. Fr. Silcher Finns på Wikisource.

E redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Efter hemmets ljufva stillhet 350 M. H. H. G. Nägeli Finns på Wikisource.
En blick på den korsfäste 256 Amelia M. Hull E. G. Taylor Finns på Wikisource.
En främling klappar på din dörr 221 12 Ur Hemåt Tysk melodi
En liten tid af qval och strid 458 12 L. S. C. Balle Finns på Wikisource.
En morgon utan synd jag vakna får 494 19 C. Tibell a. G. Lewenhaupt; b. Th. Söderberg Finns på Wikisource.
En vingård Herren plantat har 138 47 S. Cavallin Sv. Ps. 140
En vän framför andra 274 26 C. O. R. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
En vänlig grönskas rika drägt 408 47 C.D. af Wirsén a. G. Stolpe; b. August Elfåker Finns på Wikisource.
Ett litet fattigt barn jag är 381 8 Charlotte Lindholm Fr. Pira Finns på Wikisource.
Ett litet ringa barn jag är 382 8 Teodor Trued Truvé Fr. Pira Finns på Wikisource.

F redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Fader, du, som från din himmel 338 Ur H. S. Michael Haydn Finns på Wikisource.
Fader, Fader i det höga 369 L. H. G. Stolpe
Fader, förbarma dig! 188 29 Hedvig Posse C.M. v. Weber Finns på Wikisource.
Fader, vi bedja dig! 368 29 L. H. C.M. v. Weber
Fader, vi bedja dig, Värdes 403 29 Th. Körner C.M. v. Weber Finns på Wikisource.
Flyg som en fågel till bergen 255 Från engelskan. Spansk melodi Finns på Wikisource.
Fram en suck sig smyger 299 3 B. Ur Pilgrimssånger Finns på Wikisource.
Från girighetssnaran förvara 332 31 S. M. H. P. U. Stenhammar
Från tidens strid du går 483 50 L. H. Prins Gustaf
För en tid vi skiljas här 373 56 B. E. Spansk melodi
För hedningarnas skara 189 51 C. O. R. Albert Lindström Finns på Wikisource.
För Herren och hans ord 401 53 Från eng. S. M. H Sv. folkmelodi
Förläna, Gud, i våra dagar 397 40 —— Sv. Ps. nr 28
För mig till den klippan höga 272 60 Ur Sånger till L. L. A. S—g.
Förrän vår sammankomst är slut 166 L. S. Sv. Ps. nr 199 Finns på Wikisource.

G redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Gif oss en pingstdag, Herre 122 5 L. S. Tysk melodi
Gif oss än en nådestund 155 63 L. S. O. Ahnfelt
Gode herde, led och bär oss 302 60 D. A. Thrupp W. B. Bradbury Finns på Wikisource.
Gråt ej öfver dem, som sofva 468 61 H. F. L—g S. Hofer
Guds Ande, på vår bön gif akt 124 8 P. Fjellstedt Sv. Ps.nr 420
Guds barn jag är 271 C. O. R. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Gud ske lof, min vän 275 C. O. R. a. O. Ahnfelt; b. Sv.folkmelodi
Gud, som all vishets källa är 366 12 Ur Zions Sångbok Albert Lindström Finns på Wikisource.
Guds ord vi prisa 125 47 P. Fjellstedt O. Ahnfelt
Guds ord är det lefvande l26 44 L. S. W.B.Bradbury. Arr av C.P. R.
Gud välsigne er, I kära 364 65 P. Ö. H. Wetterling
Gud är vår tillflykt, starkhet 142 47 M. Luther Sv. Ps. nr 35 Finns på Wikisource.
Gör väl vid Sion 187 A. L. Kullgren G. Stolpe

H redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Haf tack, du käre Herre 353 55 L. S. Am. melodi Finns på Wikisource.
Haf trones lampa färdig 463 55 Ur H. S. Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.
Har du frid? O själ, besinna 225 36 L. S. Svensk melodi
Har du mod att följa Jesus 228 9 L. S. Tysk folkmelodi Finns på Wikisource.
Har du mod att följa Jesus 229 60 L. S. Ur Ahnfelts sånger Finns på Wikisource.
Har du sett, hur träden fälla 466 60 Ur Sgr till L. L. Ur Sgr till L. L.
Helge Ande, ljufva 120 4 G. P.; G. L. S. Ur Pilgrimssånger
Helige Fader, böj ditt öra neder 294 16b) T. Blomqvist F. Flemming Finns på Wikisource.
Helige, som bor i höjden 147 Efter engelskan. Händel, bearb. av Albert Lindström
Hem, hem, namn, som hugsvalar 437 B. E. Ur Pilgrimssånger Finns på Wikisource.
Hem jag längtar 434 9 F. W. K. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Hemma, hemma få vi hvila 461 60 L. S. Uppt. av S. M. H.
Hemmet jag söker 436 2 Ur H. S. Carl Eric Sjögreen Finns på Wikisource.
Herde, du, som fåren betar 157 C. G. Gjörwell a. P. U. Stenhammar. b. Sv. folkmel.
Herre, fördölj ej ditt ansigte 453 22 L. S. Finsk folkmelodi Finns på Wikisource.
Herre, föröka min tro 320 22 L. S. J. B.
Herre, gif oss alla nåd 150 6 Ur Ahnfelts sånger O. Ahnfelt
Herre, gif oss, då vi fara 372 37 B. E. W. L. Viner
Herre, gjut din Ande neder 156 37 G. P.; E. L. Sv. folkmelodi
Herre jag beder 295 2 L. S. Carl Eric Sjögreen Finns på Wikisource.
Herre Jesus, när du sade 192 9 L. S. Tysk folkmelodi
Herre, med kraft utaf höjden 300 22 L. S. Ur H. S. Finns på Wikisource.
Herre, mitt hjerta längtar 291 2 L. S. Carl Eric Sjögreen Finns på Wikisource.
Herren kröner sina trogna 473 11 Alb. Beckman Joseph Haydn (?)
Herrens ord går fram i verlden 203 9 K. G.; B. W. Mel. hos Freylinghausen
Herren står vid hjertats dörr 220 J. Blomqvist H. Werner
Herre, samla oss nu alla 154 60 L. S. Ur Ahnfelts sånger Finns på Wikisource.
Herre, vårt fosterland 402 45 L. H. S. M. H
Hjelp oss, o Herre, 398 58 J. T. Boëthius
Hjertans Jesus, i ditt hjerta 287 60 A. C. Rutström A. C. Rutström Finns på Wikisource.
Hon är icke död, hon sofver 469 60 -én. Fr. Commer (?)
Hos Gud är idel glädje 284 55 L. S. Ur Ahnfelts sånger Finns på Wikisource.
Hulde herde, föd de fåren 158 J. C. Holmberg Tysk melodi
Hungriga, törstiga själar 202 49 Ur Dillners sånger Finsk folkmelodi
Hur ljufligt, o Jesus, 140 31 L. S. Herm. Lundberg
Hur ljuft du kallar mig 244 Lewis Hartsough Lewis Hartsough
Hur ljuft är ej i skogen gröna 417 L. H. I. Sandström
Hur ofta, min Frälsare 306 20 L. S. Emil Larson
Hur underligt, Herre, du förer 423 Eugénie Eugénie
Hvad du vill, jag skall försaka 324 60 C. T. C. C. Converse
Hvad fattas mig ännu ? 277 48 L. S. J. B.
Hvad har min Jesus gjort 450 Från engelskan Ur Pilgrimssånger
Hvad helst här i verlden 344 Ag:a Rosenius O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Hvad hör jag? 259 8 J. A. P. Schulz
Hvad är den kraft? 179 Arndt; L. S. Ur Ahnfelts sånger
Hvarför sucka, hvarför klaga 424 37 Ur Ahnfelts sånger Emil Larson
Hvarför tåras du mitt öga? 467 60 H. Wetterling
Hvar och en, som hör 240 P. P. Bliss P. P. Bliss
Hvar stund jag dig behöfver 313 Annie S. Hawks Robert Lowry
Hvar är de kristnas fosterland 486 39 L. S. Arr. af L. Mason
Hvar är det land 485 J. Blomqvist Chr. Palmer
Hvar är du? Hvar är du? 209 31 L. S. O. Ahnfelt
Hvar är du, o Jesus 336 21 G. E. Beskow H. G. Nägeli. Arr.
Hvem Klappar så sakta 218 L. S. a. O. Ahnfelt b. L. Höijer
Hvem skall jag sända? 198 40 A. Lindeblad a. Ur Sionstoner; b. Sv.
Hvem är den stora skaran 492 B. Wadström G. Lewenhaupt Finns på Wikisource.
Hvilka äro desse 493 Från engelskan T. C. O'Kane
Hvilken vän vi ha i Jesus 304 60 H. Bonar C. C. Converse Finns på Wikisource.
Hvi suckar, hvi klagar jag 425 A. Brynolf Ur Pilgrimssånger
Här en källa rinner 285 4 B. E. Ur Pilgrimssånger Finns på Wikisource.
Här kan mitt arma hjerta 315 55 L. H. Skotsk folkmelodi
Här komma vi nu åter 153 51 L. S. O. Ahnfelt
Här samlas vi omkring 160 12 L. S. W. Rudin Finns på Wikisource.
Här ute bland sorger och nöd 446 42 Från engelskan H. R. Bishop
Här uti verlden en främling 283 R. W.; G. P. Ur Pilgrimssånger
Högt öfver förgängelsens 481 - Sv. Ps. nr 298
Hören I, hur mörkrets andar 190 63 A. Lindeblad G. Stolpe
Hör, huru sången den klingar 404 N. P.; V. W. Ur Pilgrimsharpan
Hör, skapelsen suckar 414 81 L. S. Jonas Andersson

I redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
I bundits här tillsamman 365 55 L. H. W. C—n.
I den ljusa morgonstunden 174 60 L. S. Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.
I denna sköna sommartid 407 38 P. Gerhardt Richard Norén Finns på Wikisource.
I djupet af mitt hjerta 496 C. A. Ur Ahnfelts sånger Finns på Wikisource.
I dopet jag, min Gud 132 53 Ur Syréens sånger A. E. Wimmerstedt
I en djup, oändlig skog 391 6 C. O. R. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
I Herrens hand jag lemnar mig 359 12 C. Straube
I lifvets bok, o Fader, skrif 133 C. D. af Wirsén C. P. R. efter mel. af C. R. Humbla
I längtan tron begynner 242 P. N. a. Ur Ahnfelts sånger; b. Uppt. af S. M. H.
Inför din tron, du mänskoson 173 10 Från tyskan Adolf Edgren
Inför din tron, o Fader vår 375 8 A. Hult C. Straube
Ingen hinner fram till den eviga ron 327 64 L. Linderot Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.

J redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Jag arma barn, som litet har erfarit 314 34 A. M. G. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Jag behöfver dig, o Jesus 312 60 L. S. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Jag bär min synd till Jesus 248 55 Horatius Bonar Arr. af L. Mason Finns på Wikisource.
Jag går i fara, hvar jag går 282 H. A. Brorson Sv. Ps. nr 452 Finns på Wikisource.
Jag har en vän, 258 23 C. O. R. Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.
Jag har ett hem 462 58 C. O. R. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Jag har öfvervunnit verlden 333 60 —en. Sv. folkmelodi
Jag irrade länge 247 48 Ur Ahnfelts sånger Norrlandsmelodi
Jag längtar gå till Jesus 440 55 Från engelskan Am. melodi
Jag längtar till Gud 441 Ur B. V:s Lyra C. J. O. Laurin Finns på Wikisource.
Jag längtar till himlen 471 21 L. S. H. G. Nägeli. Arr.
Jag nu den perlan funnit har 265 8 Th. Hamberg Hugh Wilson Avon Finns på Wikisource.
Jag ser Guds spår 413 16c) J. O. Wallin Albert Lindström Finns på Wikisource.
Jag sjunger helst om Jesus 281 55 Ur Hemåt J. W. Ruggles Finns på Wikisource.
Jag sjunger nu om seger 270 55 L. Linderot Sv. folkmelodi
Jag skall sofva, men ej evigt 470 65 M. A. Kidder S. J. Vail
Jag tänker så gerna 488 L. Hartsough W. B. Bradbury
Jag vet en port, 478 Lydia Baxter S. J. Vail Finns på Wikisource.
Jag vet ett blomster 127 Efter gamla ps. O. Ahnfelt
Jag vill sjunga en sång 495 43 L. S. A. S—g. Finns på Wikisource.
Jag är ej för liten 380 3 Ur Hemåt P. U. Stenhammar
Jag är en gäst och främling 444 L. S. H. R. Bishop Finns på Wikisource.
Jag är en pilgrim här 442 52 L. S. G. Lewenhaupt Finns på Wikisource.
Jag är ett fattigt nådehjon 137 58 Ur Zions Harpa Sv. folkmelodi
Jag är främling 443 B. E.; C. O. R. O. Ahnfelt Finns på Wikisource.
Jag är så glad, när jag får gå 355 8 Mrs. Brown Sv. folkmelodi Finns på Wikisource.
Jerusalem, du Herrens nya stad 498 J. M. Meyfart a. Tysk koral; b. Engelsk melodi Finns på Wikisource.
Jerusalem, Jerusalem 489 58 L. S. Charles Henry Purday
Jesu lilla lam jag är 383 Från Tyskan a. Tysk melodi; b. Svensk melodi
Jesus, du mitt hjertas längtan 292 L. S. H. Wetterling Finns på Wikisource.
Jesus, gör mig åter stilla 356 L. S. Ur Pilgrimssånger
Jesus hulde vän, förena 143 60 Ur Goss:rs Betr Joseph Haydn
Jesus, Jesus, gör mig stilla 296 9 - Albert Lindström

K redigera

Begynnelseord Nr Met-kl. Författare Kompositör Kommentar
Kläd mig, Herre 331 15 L. S. Ur Pilgerharfe
Kom hem, kom hem, 224 Ellen H. Gates W. H. Doane Finns på Wikisource.
Kom, huldaste förbarmare 152 47 A. C. Ruststöm G. F. Hedburg (?). Finns på Wikisource.
Kommen, låtom oss sjunga 116 B. E. Ur Pilgrimssånger
Kommen, tagen, ãten, dricken 135 60 L. S. Fransk melodi. Finns på Wikisource.
Kom till mitt kalla 293 16a) B. E. F. Flemming Finns på Wikisource.
Kom till oss, du himmelska duva 121 13 Ur Sionstoner av (Otto Alfred Ottander) F. F. Hurka. Finns på Wikisource.
Kom, vilsna själ 211 58 S. Wakefield Prins Gustaf Finns på Wikisource.
Korset först och kronan sedan 488 60 L. S. P. U. Stenhammar
Känner du herden god 384 Ur Hemåt Tysk folkmelodi
Kärlek af höjden 207 16a) F. N. Beskow F. Flemming
Kärlek utan grãnser 219 Efter grekiskan. Uppt. af S. M. H. Finns på Wikisource.

Källor redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ ”Hemlandssånger” (på engelska). Worldcat. 26 februari 1891. https://www.worldcat.org/title/hemlandssanger/oclc/867999400&referer=brief_results. Läst 17 oktober 2017.