Balle var en runristare som levde under senare hälften av 1000-talet. Ett fyrtiotal av hans ristningar är bevarade, varav ett tjugotal är signerade. De finns i Västmanland, sydvästra Uppland och norra Södermanland. En del av Balles runstenar har text på vers, till exempel Ågerstastenen. Han anses ha varit lärjunge till Livsten och han arbetade i en ornamenterad stil, rikligt försedd med bild- och mönstervariationer. Det är osäkert om Balle och Balle den röde ("Röd-Balle"), som ristat två stenar vid Lilla Kyringe och Hassmyra i Västmanland, är samma person.

Balles signatur på Upplands runinskrifter 873
Odendisastenen av Balle den röde

Altunastenen redigera

Ett berömt verk av Balle är Altunastenen vid Altuna kyrka i Uppland. Den restes till minnet av Holmfast och hans son Arnfast som blev innebrända. Här illustreras guden Tors fiskafänge. Nedtill på stenens vänstra sida syns en man stående i en båt. Det är Tor med hammaren Mjölner, och betet som han håller ner i vattnet är ett oxhuvud från en av Hymers oxar. Den han vill få på kroken är Midgårdsormen. Allt är åskådligt skildrat; även Tors fot som går tvärs genom båten vid den kraftiga ansträngningen finns med.

Ristningar av Balle redigera

Ristningar i Södermanland redigera

Ristningar i Uppland redigera

Ristningar i Västmanland redigera

  • Vs 15, signerad: bali
  • Vs 24, Odendisastenen, signerad: roþbalir × risti × runi × þisa[1]

Bildgalleri redigera

Se även redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera