Ornament (konst)

dekoration använt för utsmyckning av byggnad eller föremål

Ornament (latin: ornare, pryda) är dekorativa element som saknar konstruktiv funktion och är avsedda att pryda andra föremål. Ornamenten kan uppfattas som det tidigaste uttrycket för människans inneboende strävan efter skönhet. Från stenåldern har människan, i alla kulturer och utan synbar praktisk anledning, valt att dekorera både sig själva och bruksföremål med enkla och repetitiva geometriska mönster. Trots denna universialitet i behovet att ornera och ge fantasin stoff för sin verksamhet har varje epok och kultur haft sin säregna ornament.

Ornament på pelare.

Under historisk tid i och kring Europa har ornamenten i första hand haft dekorativa syften. De symboliska och religiösa betydelser som tidigare kan ha givit upphov till de ornamentikens grundformer som vi känner idag, förblir dolda i ett historiskt dunkel. Vi kan spekulera kring de betydelser ornamenten tillskrevs, men vi kommer förmodligen aldrig att kunna till fullo förstå dessa.

Exempel på ornamentikRedigera

ARedigera

BRedigera

DRedigera

ERedigera

FRedigera

GRedigera

KRedigera

LRedigera

MRedigera

NRedigera

PRedigera

RRedigera

SRedigera

TRedigera

VRedigera

ZRedigera

ÄRedigera

ÖRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera