Ornament (konst)

dekoration använt för utsmyckning av byggnad eller föremål

Ornament (latin: ornare, pryda) är dekorativa element som saknar konstruktiv funktion och är avsedda att pryda andra föremål. Ornamenten kan uppfattas som det tidigaste uttrycket för människans inneboende strävan efter skönhet. Från stenåldern har människan, i alla kulturer och utan synbar praktisk anledning, valt att dekorera både sig själva och bruksföremål med enkla och repetitiva geometriska mönster. Trots denna universialitet i behovet att ornera och ge fantasin stoff för sin verksamhet har varje epok och kultur haft sin säregna ornament.

Ornament på pelare.

Under historisk tid i och kring Europa har ornamenten i första hand haft dekorativa syften. De symboliska och religiösa betydelser som tidigare kan ha givit upphov till de ornamentikens grundformer som vi känner idag, förblir dolda i ett historiskt dunkel. Vi kan spekulera kring de betydelser ornamenten tillskrevs, men vi kommer förmodligen aldrig att kunna till fullo förstå dessa.

Exempel på ornamentik redigera

A redigera

B redigera

D redigera

E redigera

F redigera

G redigera

 
Kapitälband i Klinte kyrka, Gotland.

K redigera

L redigera

M redigera

N redigera

P redigera

R redigera

S redigera

T redigera

V redigera

Z redigera

Ä redigera

Ö redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera