Arméchef

befälhavare för Sveriges armé

Arméchef (AC) är i Sverige den generalsperson som är främste företrädare och representant för försvarsgrenen Armén inom Försvarsmakten.

Sveriges arméchef
Arméchefens kommandotecken
Jonny Lindfors
sedan 18 juni 2023
TitelGeneralmajor
(tidigare Generallöjtnant)
UnderställdChefen för Försvarsstaben
Förste innehavareOscar Nygren
Inrättat1937 (C A)
2014 (AC)
Avvecklat1994 (C A)

Befattningen som arméchef infördes 1937, avskaffades 1994 och återinfördes i sin nuvarande form 2014.

Historia

redigera

Före 1937 ansågs chefen för Generalstaben vara arméns högste företrädare, men han var formellt endast Konungens ställföreträdare i dennes egenskap som Krigsmaktens Högste Befälhavare. Befattningen som generalstabschef i fredstid inrättades 1873. Äldste general var ordförande i det särskilda beredningsorganet generalskommissionen. Under perioden 1889-1928 utsågs ofta statsrådet och chefen för Lantförsvarsdepartementet (krigsministern) att i kungens namn föra befälet över Krigsmakten till lands, dock endast om vederbörande var officer. År 1920 bildades Försvarsdepartementet och posten som försvarsminister.[1]

I ursprunglig form infördes befattningen Chefen för armén (C A) tillsammans med Arméstaben 1937 efter försvarsbeslutet 1936 och var en egen myndighet under Kungl. Maj:t (efter 1975 regeringen). Arméchefen hade normalt graden generallöjtnant. Chefen för armén (C A) avskaffades både som myndighet och befattning den 30 juni 1994, då försvarsorganisationen i enlighet med försvarsbeslutet 1992 omorganiserades till att bli en myndighet, Försvarsmakten, med ÖB som dess chef.[1]

Den 1 juli 1994 ersattes befattningen av Chefen för Arméledningen (fortfarande en generallöjtnant, men med ett mindre ansvarsområde), den 1 juli 1998 ersattes denna i sin tur med befattningen Generalinspektör för Armén, senare förkortat till Arméinspektör, och graden sänktes till generalmajor.

Den 1 januari 2014 återinfördes befattningen Arméchef, fast nu i kortform AC, inom Försvarsmakten. Befattningen har inte samma uppgift som innan 1994 utan har som uppgift att produktionsleda förbanden inom armén, och vara deras främste företrädare genom att omhänderta Försvarsmaktens traditioner.[2][3]

Lista över befattningshavare

redigera

Chefer för armén (C A) (1936–1994)

redigera
NrChef för ArménTillträddeAvgick
1Oscar Nygren19361937
2Per Sylvan19371940
3Ivar Holmquist19401944
4Archibald Douglas19441948
5Carl August Ehrensvärd19481957
6Thord C:son Bonde19571963
7Curt Göransson19631969
8Carl Eric Almgren19691976
9Nils Sköld19761984
10Erik Bengtsson19841990
11Åke Sagrén19901994

Chef för arméledningen (1994–1998)

redigera
NrChef för ArméledningenTillträddeAvgick
11Åke Sagrén19941996
12Mertil Melin19961998

Generalinspektör för armén (1998–2003)

redigera
NrGeneralinspektörTillträddeAvgick
13Paul Degerlund1 juli 199830 juni 2000
14Alf Sandqvist1 juli 20002003

Arméinspektör (2003–2014)

redigera
NrArméinspektörTillträddeAvgick
14Alf Sandqvist20032005
15Sverker Göranson20052007
16Berndt Grundevik13 december 200713 september 2012
17Anders Brännström13 september 201231 december 2013

Arméchef (2014–nu)

redigera
NrArméchefTillträddeAvgick
17Anders Brännström1 januari 20141 juni 2016
18Karl Engelbrektson1 juni 20161 juli 2023
19Jonny Lindfors18 juni 2023

Se även

redigera

Referenser

redigera