Carl Eric Almgren

svensk general och arméchef

Carl-Eric Åke Almgren, född 4 mars 1913 i Linköpings domkyrkoförsamling, död 20 maj 2001 i Täby, svensk militär (general) och arméchef 1969-1976.

Carl Eric Almgren
Carl Eric Almgren.jpg
General Carl-Eric Almgren, chef för Försvarsstaben 1961 och arméchef 1969-76.
Information
Född4 mars 1913
Linköping, Sverige
Död20 maj 2001 (88 år)
Täby, Sverige
I tjänst förSverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1934-1976
GradGeneral
UtmärkelserSvärdsorden (RSO)
Vasaorden (RVO)

BiografiRedigera

Almgren var son till kapten Karl Otto Bernhardssson Almgren och Ester Tell.[1] 1931 tog han tog studenten vid Linköpings högre allmänna läroverk. Han utnämndes i april 1934 till officer vid Jönköpings-Kalmar regemente, löjtnant 1936 och genomgick sedan infanteriofficersskolan. Vintern 1938–1939 studerande han på ett stipendium ryska språket i Tallinn. I oktober 1939 utnämndes han till biträdande militärattaché i Tallinn, Riga och Kaunas.[1] Med placering i Tallinn följde han på nära håll det allt mer oroande världsläget. Genom den sovjetiska inmarschen 1940 upphörde hans möjligheter att verka som attaché. Han har berättat hur han följde de första sovjetiska stridsvagnarnas framryckning över den estniska gränsen när han satt uppkrupen i en trädkrona.

Under krigsåren tjänstgjorde han bland annat vid beredskapsorganiserade armékårs- och fördelningsstaber, genomgick Krigshögskolan (KHS) 1941–1943, blev kapten 1942, aspirant vid Generalstabskåren och kapten vid densamma 1945. Under de närmaste efterkrigsåren var han placerad vid Arméinspektionens centralavdelning och Arméstabens organisationsavdelning, samtidigt som han undervisade vid Krigshögskolan i taktik och stabstjänst och en kortare tid även vid Flygkrigsskolan. 1949 utnämndes han till kapten vid Västernorrlands regemente (I 21), 1951 till major och 1955 överstelöjtnant i Generalstabskåren. 1953–1957 var han avdelningschef vid försvarsstaben.[1] 1957 återvände Almgren till trupptjänst som överstelöjtnant och utbildningsofficer vid Hälsinge regemente (I 14), innan han 1960 utnämndes till överste och chef för Jämtlands fältjägarregemente (I 5).

År 1961 tillträdde han posten som försvarsstabschef och utnämndes till generalmajor. 1966 utnämndes han till generallöjtnant. 1967 tillträdde han tjänsten som militärbefälhavare i Östra militärområdet och även överkommendant i Stockholm. Arméchef 1969–1976.[1] Carl Eric Almgren var arméchef i sex år. När han tillträdde hade just 1968 års försvarsbeslut trätt i kraft. Med detta försvann den dittillsvarande politiska enigheten mellan socialdemokrater och borgerliga partier, och det var uppenbart att ÖB:s militärpolitiska bedömningar tillmättes mindre vikt. Anslagsramen krympte, det fasta pålägget för teknisk utveckling försvann, och det noggrant uträknade priskompensationssystem som tidigare gällt ersattes av ett mindre fördelaktigt nettoprisindex. Vid sin avgång som arméchef utnämndes han till general.

Almgren gifte sig 1938 med Lisa Salomonsson (1910–1988).[1]

Skrifter och uppdragRedigera

Almgren var sekreterare i arméns officersutbildningskommtté 1943-1946. Han var även militär medarbetare i Stockholms-Tidningen i två perioder 1943-1946 och 1952-1954 och publicerade artiklar även i andra organ. Han gav ut skrifterna De moderne våben og deres indflytelse på strategien (Köpenhamn 1956), tillsammans med Yngve Lorentz Atlantpakten under tio år (1959) och var medarbetare bland annat i verken Andra världskrigets historia (1947-1949), Kungl Jämtlands fältjägarregementes historia (1966), Kampen om Skåne (1983), Lottorna i försvarets tjänst (1984), Officerskursen 1932-1934 (1984) och Fortifikationen 350 år (1986).[1]

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b c d e f] Uddling, Hans; Paabo, Katrin, red (1992). Vem är det: svensk biografisk handbok. 1993. Stockholm: Norstedt. sid. 44. Libris länk. ISBN 91-1-914072-X. http://runeberg.org/vemardet/1993/0044.html 
  2. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 13 (1960–1969), p. 23, digital avbildning.
  3. ^ [a b] Sveriges statskalender. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 1963. sid. 96. Libris länk. http://runeberg.org/statskal/1955/0354.html 

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Curt Göransson
Försvarsstabschef
1961-1967
Efterträdare:
Stig Synnergren
Företrädare:
Curt Göransson
Sveriges arméchef
1969-1976
Efterträdare:
Nils Sköld