ATC-kod N06: Psykoanaleptika är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
N Nervsystemet
N01 Anestetika
N02 Analgetika
N03 Antiepileptika
N04 Medel vid parkinsonism
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06 Psykoanaleptika
N07 Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

N06A Antidepressiva medelRedigera

N06AA Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmareRedigera

N06AA01 Desipramin
N06AA02 Imipramin
N06AA03 Imipraminoxid
N06AA04 Klomipramin
N06AA05 Opipramol
N06AA06 Trimipramin
N06AA07 Lofepramin
N06AA08 Dibenzepin
N06AA09 Amitriptylin
N06AA10 Nortriptylin
N06AA11 Protriptylin
N06AA12 Doxepin
N06AA13 Iprindol
N06AA14 Melitracen
N06AA15 Butriptylin
N06AA16 Dosulepin
N06AA17 Amoxapin
N06AA18 Dimetakrin
N06AA19 Amineptin
N06AA21 Maprotilin
N06AA23 Kinupramin

N06AB Selektiva serotoninåterupptagshämmareRedigera

N06AB02 Zimelidin
N06AB03 Fluoxetin
N06AB04 Citalopram
N06AB05 Paroxetin
N06AB06 Sertralin
N06AB07 Alaproklat
N06AB08 Fluvoxamin
N06AB09 Etoperidon
N06AB10 Escitalopram

N06AF MAO-hämmare, icke-selektivaRedigera

N06AF01 Isokarboxazid
N06AF02 Nialamid
N06AF03 Fenelzin
N06AF04 Tranylcypromin
N06AF05 Iproniazid
N06AF06 Iproklozid

N06AG MAO-hämmare, selektiva typ A hämmareRedigera

N06AG02 Moklobemid
N06AG03 Toloxaton

N06AX Övriga antidepressiva medelRedigera

N06AX01 Oxitriptan
N06AX02 Tryptofan
N06AX03 Mianserin
N06AX04 Nomifensin
N06AX05 Trazodon
N06AX06 Nefazodon
N06AX07 Minaprin
N06AX08 Bifemelan
N06AX09 Viloxazin
N06AX10 Oxaflozan
N06AX11 Mirtazapin
N06AX13 Medifoxamin
N06AX14 Tianeptin
N06AX15 Pivagabin
N06AX16 Venlafaxin
N06AX17 Milnacipran
N06AX18 Reboxetin
N06AX19 Gepiron
N06AX21 Duloxetin
N06AX23 Desvenlafaxin
N06AX26 Vortioxetin

N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropikaRedigera

N06BA Centralt verkande sympatometikaRedigera

N06BA01 Amfetamin
N06BA02 Dexamfetamin
N06BA03 Metamfetamin
N06BA04 Metylfenidat
N06BA05 Pemolin
N06BA06 Fenkamfamin
N06BA07 Modafinil
N06BA08 Fenozolon
N06BA09 Atomoxetin
N06BA10 Fenetyllin
N06BA11 Dexmetylfenidat
N06BA12 Lisdexamfetamin

N06BC XantinderivatRedigera

N06BC01 Koffein
N06BC02 Propentofyllin

N06BX Övriga psykostimulantiaRedigera

N06BX01 Meklofenoxat
N06BX02 Pyritinol
N06BX03 Piracetam
N06BX04 Cyprodenat
N06BX05 Fipexid
N06BX06 Citikolin
N06BX07 Oxiracetam
N06BX08 Pirisudanol
N06BX09 Linopirdin
N06BX10 Nizofenon
N06BX11 Anirazetam
N06BX12 Acetylcarnitin
N06BX13 Idebenon
N06BX14 Prolintan
N06BX15 Pipradol
N06BX16 Pramiracetam
N06BX17 Adrafinil
N06BX18 Vinpocetin

N06C Psykoleptika och psykoanaleptika i kombinationRedigera

N06CA Antidepressiva i kombination med psykoleptikaRedigera

N06CA01 Amitriptylin och neuroleptika
N06CA02 Melitracen och neuroleptika

N06CB Psykostimulantia i kombination med neuroleptikaRedigera

Inga undergrupper.

N06D Medel vid demenssjukdomarRedigera

N06DA KolinesterashämmareRedigera

N06DA01 Takrin
N06DA02 Donepezil
N06DA03 Rivastigmin
N06DA04 Galantamin

N06DX Övriga medel vid demenssjukdomarRedigera

N06DX01 Memantin
N06DX02 Ginkgo biloba

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.