Xantin är en purinbas och är förstadiet till urinsyra. Xantin bildas då hypoxantin omvandlas av enzymet xantinoxidas till xantin. De personer som lider av gikt har för mycket urinsyra som faller ut som kristaller. Därför använder de läkemedlet allopurinol som hämmar omvandlingen av hypoxantin till xantin och därigenom en hämning av urinsyra.

Strukturformel