ATC-kod N03: Antiepileptika är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
N Nervsystemet
N01 Anestetika
N02 Analgetika
N03 Antiepileptika
N04 Medel vid parkinsonism
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06 Psykoanaleptika
N07 Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

N03A AntiepileptikaRedigera

N03AA BarbitursyraderivatRedigera

N03AA01 Metylfenobarbital
N03AA02 Fenobarbital
N03AA03 Primidon
N03AA04 Barbexaklon
N03AA30 Metarbital

N03AB HydantoinderivatRedigera

N03AB01 Etotoin
N03AB02 Fenytoin
N03AB03 Aminovaleriansyra
N03AB04 Mefenytoin
N03AB05 Fosfentoin
N03AB52 Fenytoin, kombinationer
N03AB54 Mefenytoin, kombinationer

N03AC OxazolidinderivatRedigera

N03AC01 Parametadion
N03AC02 Trimetadion
N03AC03 Etadion

N03AD PyrrolidindionderivatRedigera

N03AD01 Etosuximid
N03AD02 Fensuximid
N03AD03 Mesuximid
N03AD51 Etosuximid, kombinationer

N03AE BensodiazepinderivatRedigera

N03AE01 Klonazepam

N03AF KarboxamidderivatRedigera

N03AF01 Karbamazepin
N03AF02 Oxkarbazepin
N03AF03 Rufinamid

N03AG FettsyraderivatRedigera

N03AG01 Valproinsyra
N03AG02 Valpromid
N03AG03 Aminosmörsyra
N03AG04 Vigabatrin
N03AG05 Progabid
N03AG06 Tiagabin

N03AX Övriga antiepileptikaRedigera

N03AX03 Sultiam
N03AX07 Fenacemid
N03AX09 Lamotrigin
N03AX10 Felbamat
N03AX11 Topiramat
N03AX12 Gabapentin
N03AX13 Feneturid
N03AX14 Levetiracetam
N03AX15 Zonisamid
N03AX16 Pregabalin
N03AX17 Stiripentol
N03AX30 Beklamid

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.