ATC-kod N04: Medel vid parkinsonism

ATC-kod N04: Medel vid parkinsonism är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

ATC-koder
N Nervsystemet
N01 Anestetika
N02 Analgetika
N03 Antiepileptika
N04 Medel vid parkinsonism
N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06 Psykoanaleptika
N07 Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

N04A AntikolinergikaRedigera

N04AA Antikolinergika, tertiära aminerRedigera

N04AA01 Trihexyfenidyl
N04AA02 Biperiden
N04AA03 Metixen
N04AA04 Procyklidin
N04AA05 Profenamin
N04AA08 Dexetimid
N04AA09 Fenglutarimid
N04AA10 Mazatikol
N04AA11 Bornaprin
N04AA12 Tropatepin

N04AB Antikolinergika, kemiskt närstående antihistaminerRedigera

N04AB01 Etanautin
N04AB02 Orfenadrin

N04AC Antikolinergika, etrar av tropinRedigera

N04AC01 Bensatropin
N04AC30 Etybensatropin

N04B Dopaminerga medelRedigera

N04BA Dopa, inkl kombinationer med dekarboxylashämmareRedigera

N04BA01 Levodopa
N04BA02 Levodopa och dekarboxylashämmare
N04BA03 Levodopa, decarboxylashämmare och COMT-hämmare
N04BA04 Melevodopa
N04BA05 Melevodopa och dekarboxylashämmare
N04BA06 Etilevodopa och dekarboxylashämmare

N04BB AdamantanderivatRedigera

N04BB01 Amantadin

N04BC DopaminagonisterRedigera

N04BC01 Bromokriptin
N04BC02 Pergolid
N04BC03 Dihydroergokryptinmesylat
N04BC04 Ropinirol
N04BC05 Pramipexol
N04BC06 Kabergolin
N04BC07 Apomorfin
N04BC09 Rotigotin

N04BD MAO-B-hämmareRedigera

N04BD01 Selegilin
N04BD02 Rasagilin

N04BX Övriga medel med dopamineffektRedigera

N04BX01 Tolkapon
N04BX02 Etakapon
N04BX03 Budipin

Externa länkarRedigera

EngelskaRedigera

SvenskaRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.