Melitracen är en antidepressiv substans av typen TCA, tricykliska antidepressiva.

Strukturformel

Melitracen har föreslagits i det förflutna som en behandling för trigeminala neuralgi jämförd med flupentixol, men det har inte varit föremål för särskilt många publikationer.

Substansen återfinns ej som läkemedel i FASS.