Mirtazapin är ett antidepressivt läkemedel av typen NaSSA. Mirtazapin lanserades under varunamnet Remeron och Remeron-S (munlöslig tablett) av det nederländska företaget Organon. Idag ägs namnet Remeron av läkemedelskoncernen Schering-Plough.

Mirtazapin
Mirtazapins systematiska namn är (RS)-1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-metylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c]bensazepin.

På grund av sin farmakologiska struktur saknar Mirtazapin några av de antikolinerga, serotoninrelaterade och adrenerga biverkningar som ofta ses hos SSRI-preparat.

Mirtazapin används ibland förutom vid depression (i kombination med det ordinarie antidepressiva läkemedlet, vanligen fluoxetin eller sertralin) även mot insomningssvårigheter vid depression eftersom läkemedlet har sedativ effekt.

Mirtazapin påstås även minska de sexuella biverkningarna från SSRI-preparat genom blockad av serotoninreceptorerna 5-HT2- och 5-HT3. Det är stimulansen av dem, vilken uppstår vid användning av SSRI, som tros ligga bakom de sexuella biverkningarna och det illamående som SSRI-preparat kan medföra.

BiverkningarRedigera

Vanliga biverkningar är ökad aptit, sömnighet, allmänna eller lokala ödem, ryggont, illamående och yrsel, särskilt vid insättning eller ökning av dos av preparatet. Mindre vanliga biverkningar är smakförändringar, diarré, muntorrhet. En känsla av att det "kryper i kroppen" och en brinnande känsla i benen kan infinna sig omedelbart efter intag dvs. agitation, medan trötthet infinner sig en stund senare. Därav tas preparatet främst till kvällen. Dagtröttheten brukar klinga av under behandlingens gång och mirtazapin är mindre sederande i högre doser (45 el 60 mg om dagen).