A1 (motorväg, Tyskland)

förbundsmotorväg i Tyskland
För andra betydelser, se A1.
Tysklands motorvägar
A1
Autobahn/Motorväg
Basfakta
Längd 732[1] km
Invigd
Geografiska fakta
Börjar i Heiligenhafen
Via Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster, Köln, Trier
Slutar i Saarbrücken
Distrikt och distriktsfria städer
Förbundsland/länder Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Uppehåll Tpl. Blankenheim/Tondorf - Tpl. Gerolstein
Annan fakta
Antal filer 4/5/6[2]
Annat

A1 är en motorväg i Tyskland och sträcker sig ifrån Heiligenhafen i norra delen av landet till Saarbrücken i sydvästra delen av landet. Via städerna Lübeck, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Münster, Dortmund, Wuppertal, Köln, Trier. Motorvägen är ej utbyggd än i Eifelbergen och ifrån Heiligenhafen till Puttgarden. Motorvägen är 732 km lång och när den är helt utbyggd så kommer den att vara mer 780 km lång, vilket kommer att göra den till en av de längsta motorvägarna i Tyskland. Idag är det endast motorvägarna A7 och A3 som är längre.

Motorvägen är en av de viktigare för den skandinaviska europatrafiken. Den delar huvudansvaret tillsammans med A7 för att föra trafiken söderut. A1 leder den skandinaviska trafiken västerut till länder som Frankrike, Spanien, Belgien etcetera, medan A7 leder trafiken mer till länder som Österrike, Schweiz och Italien.

Den är också en av de viktigare vägarna i Tyskland, då den förbinder flera stora städer med varandra, som Hamburg och Köln. Den leder också trafik ifrån Hannover[3] och Berlin[4] till Köln.

Motorvägen kallas för Hansalinie mellan Lübeck och Ruhrområdet, eftersom den passerar de före detta betydelsefulla Hansastäderna Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster och Köln. Söder om Köln kallas motorvägen för Eifelautobahn eftersom vägen går igenom Eifelbergen.

Förbundsvägen B51 går nästan parallellt med A1 mellan Bremen och Saarbrücken. Den mest trafikerade delen av motorvägen är sträckan mellan trafikplats Hamburg-Süd och HH-Stillhorn.[5]

Europavägsavsnitt redigera

Motorvägen är europaväg längs hela sträckan,

lucka i motorvägen Blankenheim - Daun

Historia redigera

Motorvägen är byggd under många år. Minst en ny del av vägen har öppnats under varje årtionde sedan 1930-talet, med undantag för 1940-talet då det endast byggdes motorvägar i tre år i Tyskland.

Den första delen av motorvägen som öppnades var sträckan mellan Hamburg (avfart Dibbersen) och Bremen (avfart Oyten). Den öppnades år 1936[7] och var en sträcka på 71 km.

Motorvägen börjar i Heiligenhafen, dit motorvägen förlängdes från Gremersdorf och öppnades år 2008.[8] Motorvägen från Gremendorf sydväst mot Oldenburg in Holstein öppnades år 2005[9] och förbi Oldenburg öppnades den år 2002.[10] Söder om staden är motorvägen äldre, sträckan från Oldenburg till Lensahn och från Lensahn till Neustadt in Holstein-Pelzerhaken öppnades år 1980[11] respektive år 1979.[12] Sträckan mellan Neustadt in Holstein-Pelzerhaken och Sereetz (Norra Lübeck) öppnades år 1975.[13] Motorvägen blir sedan betydligt äldre. Från Seretz till Lübecks centrum öppnades motorvägen år 1938[14] och sträckan mellan Lübeck och Hamburg öppnades år 1937.[15] Den östra delen av motorvägen genom Hamburg, den över Elbe öppnades år 1963.[16] Samtidigt öppnades Norderelbbrücke, vilken underlättade resandet mellan Bremen och Lübeck samt resandet mellan flera andra platser. Motorvägen genom Hamburg går i en kvartscirkel runt staden när den kommer in i sydvästlig riktning från Lübeck, där den börjar svänga söder ut öster om staden. Motorvägen passerar sedan över Elbe, och svänger sedan in en t-korsning. Motorvägen från t-korsningen Hamburg-Süd och vidare söder ut till korsningen Maschener Kreuz öppnades i två etapper, den nordligaste 1939[17] och den sydligaste 1938.[14] Motorvägen går sedan vidare till avfart Dibbersen. Sträckan dit byggdes år 1937.[15] Motorvägen vidare mot Bremen öppnades år 1936[7] som tidigare nämnts. Motorvägen byggdes inte hela vägen fram till Bremen, utan slutade cirka 5 km utanför stadsgränsen. År 1937 byggdes Bremer Kreuz.[15] År 1962[18] förlängdes motorvägen ca 2 km. År 1963[16] byggdes motorvägen ut ytterligare, så att den slutade söder om Bremen, för att år 1964[19] sluta väster om Bremen.

 
A1 i Ruhrområdet, motorvägen på bilden öppnade år 1960

Motorvägen väster och söder om Bremen byggdes ut snabbt. Under åren 1965-1968 öppnades motorvägen mellan Bremen och Münster. År 1966[20] öppnades sträckan mellan Delmenhorst och Wildeshausen. Den anslöt då till en sträcka som hade öppnats år 1965[21] och sträckte sig runt Wildeshausen. År 1966[20] öppnades också en sträcka söder om Wildeshausen. Den sträckan gick till avfart Cloppenburg. Året efter öppnades motorvägen till avfart Holdorf.[22] År 1968[23] öppnades sträckan mellan avfart Holdorf och korsning Münster-Süd. Sträckan var på hela 90 km[23] och gick via Osnabrück. När motorvägen var utbyggd till Münster anslöt den till den sträcka som byggts till den gamla korsningen Kamener Kreuz. Den sträckan öppnade år 1965.[21] Sträckan mellan Kamen och korsningen Dortmund/Unna öppnades år 1957.[24] Runt Dortmund och vidare mot Hagen öppnades vägen år 1961[25] och vidare mot Wuppertal öppnades vägen år 1960.[26] Mellan Wuppertal och Remscheid öppnades vägen år 1956.[27] Från Remscheid till Leverkusen är motorvägen äldre. Motorvägen byggdes här i två etapper, varav den nordliga öppnades 1939[17] och den sydliga 1938.[14] A1 runt Köln öppnades i två etapper, motorvägen Leverkusen och Köln-Lövenich öppnades år 1965,[21] och sträckan söder om vidare till A4 öppnades år 1962.[18] Motorvägen söder om Köln till Erftstadt öppnades år 1971[28] och 1972.[29] Sträckan från Kreuz Bliesheim till avfart Wißkirchen öppnades 1977.[30] Motorvägen söderut till avfart Blankenheim öppnades år 1981[31] och 1982.[32] Söder om avfarten vid Blankenheim har motorvägen ännu inte byggts ut.

Motorvägen börjar sedan nordost om Daun i Rengen. Dit förlängdes motorvägen år 2005[9] för att tidigare ha slutat öster om Daun. År 1997[33] öppnades sträckan mellan avfart Daun och t-korsning Vulkaneifel. Motorvägen söder om t-korsning Vulkaneifel är äldre, den delen är från 1970,[34] men öppnades inte som A1 utan som A48.[35] När A1 byggdes norrut fick man därför bygga om vägen så att trafikanter på A48 får svänga. A1 slutade tidigare också söder om Köln och inte i Saarbrücken som idag.[35] Sträckan söder om Wittlich till Salmtal byggdes år 1975.[13] Motorvägen söder om Salmtal över Mosel till t-korsning Moseltal byggdes år 1974.[36] Motorvägen från t-korsning Moseltal till avfart Reinsfeld är från 1983.[37] Sträckan mellan avfart Reinsfeld och korsning (Kreuz) Saarbrücken byggdes i tre etapper och öppnades 1975,[13] 1977,[30] 1976.[38]

Motorvägens namn har inte alltid varit A1. Vägen fick sitt nuvarande nummer när man gjorde om numreringssystemet 1974.[39] A1 utgjordes tidigare till stor del av A24 som fungerade som transitväg.[39] Sträckan norr om Leverkusen var skyltad som A11.[39]

Planer och byggnationer redigera

Schleswig-Holstein redigera

Det finns ett fördrag skrivet mellan Tyskland och Danmark om Fehmarn Bält-förbindelsen och landanläggningar, som anger att motorvägen ska byggas till Puttgarden när tunneln är klar (omkring 2026), med undantag av Fehmarnsundbron som behålls som motortrafikledliknande. Dock nämns i fördraget inget straff vid fördröjning. Idag går motorvägen till staden Heiligenhafen. Eftersom Fehmarnsundbron senare ansetts inte tåla stora mängder godståg finns det planer på en tunnel med motorväg och järnväg. En förlängning till Fehmarn Bält innebär att omkring 25 kilometer[40] motorväg måste byggas.

Man förlängde 2012 motorvägen till strax öster om Heiligenhafen.[41]

Niedersachsen redigera

Mellan Hamburg och Osnabrück/Münster är det idag blandat fyrfiligt (2+2) och sexfiligt (3+3).[2][42] På vägen färdas det omkring 70 000 fordon per dag, varav ca 20 % av dem är lastbilar.[43] Nattetid är lastbilsandelen omkring 50 %.[43] Man har haft planer på att bredda vägen sedan 1990-talet, men i och med att Tyskland återförenades så har projektet fått vänta, då man främst har satsat pengar på det som var Östtyskland. År 2015 räknar man med att det skall vara omkring 82 000 fordon per dygn.[43] Sträckan som är 66,3[43] km lång delas in sex stycken sektioner när den ska byggas ut. D.v.s. att vägen byggs ut i etapper. Den standard vägen kommer att få när den är utbyggd är RQ35,5.[43] RQ35,5 är en tysk standard, vilket innebär att det innersta körfältet kommer att vara 3,75 meter brett och de två omkörningsfälten kommer att vara 3,5 meter breda. Vägrenen blir 2,5 meter bred. Till det kommer också mittremsan.[43] Första delen av utbyggnaden stod klar omkring 2008.[43] Hela sträckan kommer dock att ta längre tid.

Rastplatsen Dammer Berge planeras också att byggas ut, den kommer då att utökas med antal parkeringsplatser.[43]

Nordrhein-Westfalen redigera

Den 36 km långa sträckan mellan Münster och Kamener Kreuz ska byggas ut till sexfiligt (3+3) i tre etapper:

 • Kreuz Münster-Süd till Ascheberg (14 km), planeras på längre sikt
 • Ascheberg till Hamm-Bockum/Werne, planeras på längre sikt
 • Hamm-Bockum/Werne till Kamener Kreuz, denna ligger närmare i tiden

Längre söderut planeras på längre sikt en sexfilig utbyggnad från Kreuz Köln-West till Dreieck Erfttal.

Eifelbergen redigera

I Eifelbergen är det ett avbrott i motorvägen, "luckan" som finns mellan Trafikplats Blankenheim och Trafikplats Kelberg är 30 kilometer lång.[44] Området är bergigt och glest befolkat vilket gör utbyggnad dyrare och trafikmängd mindre. Planer för en utbyggnad har gjorts, men det kommer att dröja till minst 2025 innan den är klar. Fram till dess kan genomfartstrafik istället ta vägarna A48 och A61.

Anslutande och korsande vägar redigera

A1 ansluter eller korsar följande Tyska motor- och förbundsvägar. (från nord till syd)

       

Avbrott

 

Vägbeskrivning redigera

 
A1 sydväst om Bremen.
 
Brorestaurangen Dammer Berge.

Vägen börjar öster om Heiligenhafen där förbundsvägen B207 övergår till motorväg, när vägen övergår till motorväg börjar A1.[128] Vägen fortsätter sedan söder ut mot Lübeck. Hela sträckan ifrån Heiligenhafen till Lübeck är det två filer i varje riktning (2+2), fartbegränsning är det förbi Gremersdorf, Oldenburg in Holstein och Neustadt in Holstein-Pelzerhaken med 80, 100 respektive 120 km/h.[6] Resterande del av sträckan är det fri fart.[6] När vägen kommer in det norra delarna av Lübeck blir det hastighetsbegränsning, vilken är satt till 100 och 120 km/h.[6] Vägen blir efter korsningen t-korsningen Bad Schwartau sexfilig (3+3),[6] korsningen är bygg så att man kan endast kan komma av eller på ifall man ska eller kommer ifrån söder (Hamburg etc.).[129] Ifall man ska till Travemünde får man ifall man kommer norr ifrån svänga av på avfarten före korsningen och sedan följa en lokalväg för att sedan ta sig in på motorvägen A226 vilken leder mot Travemünde. Efter Lübeck är det sexfilgt (3+3)[6] med fri fart till avfart Ahrensburg,[6] vilket är en förort till Hamburg. I Hamburg möter vägen många andra motorvägar, den första som den möter A24, som går mot Berlin. Man behöver inte svänga i den korsningen ifall man håller sig i rätt fil.[130] Strax efter att floden Elbe har passerats svänger A1 i t-korsningen Hamburg-Süd. Några kilometer senare kommer vägen fram till Horster Dreieck. Där svänger A1 igen, fortsätter man rakt på kommer man på motorväg A7, vilken går mot Hannover. Den kan vara ett bra exempel ifall man ska till Ruhrregionen, då den tillsammans med A352 och A2, blir inte mer än några kilometer längre.[131][132] Sydväst om Hamburg ansluter motorvägen A261, den kan vara ett bra alternativ ifall man kommer ifrån Bremen och ska fortsätta på A7 mot Danmark då den är en genväg.[133] Vägen fortsätter sedan mot Bremen med två filer i vardera riktningen.[6] Vägen håller på att byggas ut så att den kommer att får tre filer i vardera riktningen.[43] Vägen fortsätter sedan vidare en bit västerut innan den svänger söderut. Några mil[134] norr om Osnabrück passerar vägen rastplatsen Dammer Berge, vilken är byggd som en bro över motorvägen.[135] Vägen mellan Bremen och Osnabrück har en hastighetsbegränsning på 120 km/h mellan klockan sex på morgonen och åtta på kvällen.[6] Runt Osnabrück sträcker sig Teutoburger Wald.[136] Det gör vägen blir mer kuperad än tidigare, men det är inget problem för framkomligheten.[6] Någon mil efter Osnabrück upphör Teutoburger Wald och jordbrukslandskapet börjar igen.[137] Vid Münster ansluter motorvägen A43,[138] den ansluter A1 igen vid Wuppertal,[139] skillnaden är att A43 går mer rätt igenom Ruhrområdet än A1 som går öster om.[140] Omkring tre mil söder om Münster börjar Ruhrområdet.[141] Vägen passerar sedan städer som Dortmund,[142] Hagen,[143] Wuppertal[144] och Remscheid[145] innan vägen kommer fram till Köln. Vägen har blandat mellan fyra (2+2) och sex (3+3) filer genom Ruhrområdet.[6] När vägen kommer fram till Köln utgör den en del av Kölner Ring.[6] En liten bit efter Köln vid Erftstadt delar vägen sträckningen en kort bit med motorvägen A61.[146] A1 svänger kort därefter och kommer efter ett tag in i Eifelbergen, där det blir en lucka i vägen.[147] Vilken väg man ska ta istället beror på var man ska och vad man har för krav. Utgår man ifrån Köln till Saarbrücken så kan man åka motorvägarna A61 och A48 för att sedan komma på A1 igen.[148] Ska man ifrån Köln till Trier så kan man följa förbundsvägen B51.[149] Korstaste sättet att ta sig förbi luckan är att följa förbundsvägarna B258 och B257,[150] om man inte ska in på småvägar. Vägen börjar sedan igen vid Daun[151] och fortsätter sedan söder ut mot Saarland. Vid Nonnweiler svänger vägen.[152] Efter det fortsätter vägen mot Saarbrücken och kommer in i staden nordöst ifrån.[153] Vägen övergår där till förbundsvägen B268.[154]

Trafikplatser redigera

Nummer Skyltning Distrikt/Stad Förbundsland
  Fehmarnbeltbrücke (18570 m, planerad) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Fährhafen Puttgarden (Planerad) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Burg (Planerad) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Avendorf (Planerad) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Fehmarnsundbrücke (963 m) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Bensinstation Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Großenbrode (Planerad) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
Vägen övergår i   E 47 riktning Puttgarden
  5 Heiligenhafen-Ost Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  6 Heiligenhafen-Mitte Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  7    Gremersdorf   Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Tunnel Gremersdorf Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  7    Gremersdorf   Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  8 Jahnshof Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  9 Oldenburg in Holstein - Nord Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  10 Oldenburg in Holstein - Mitte Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  11 Oldenburg in Holstein - Süd   Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Damlos Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  12 Lensahn Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Hasselburger Mühle Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  13 Neustadt in Holstein-Pelzerhaken   Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Binnenwasserbrücke (50 m) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  14 Neustadt in Holstein - Mitte Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
   Neustädter Bucht Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  15 Eutin   Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  16 Scharbeutz     Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  17 Pansdorf Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  18 Ratekau Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  Sereetzerfeld Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  19 Sereetz Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  20    T-Korsning Bad Schwartau   Lübeck Schleswig-Holstein
  Bahnbrücke (170 m) Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein
  21 Bad Schwartau Kreis Ostholstein/Lübeck Schleswig-Holstein
  22 Lübeck-Zentrum Lübeck Schleswig-Holstein
  23 Lübeck-Moisling Lübeck Schleswig-Holstein
  24 Korsning Lübeck   E 22 Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  25 Reinfeld   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  Trave   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  Travebrücke (70 m) Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  Melmshöhe   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  26 Bad Oldesloe   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  27 Bargteheide Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  27 Korsning Bargteheide     Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
   Buddikate Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  28 Ahrensburg Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  Ohlendiek   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  Ellerbrook   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  29 Stapelfeld   Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  30 Barsbüttel Kreis Stormarn Schleswig-Holstein
  31 Korsning Hamburg-Ost   E 26 Kreis Stormarn / Hamburg Schleswig-Holstein / Hamburg
  32 Hamburg-Öjendorf Hamburg Hamburg
  Brücke Glinder Au (100 m) Hamburg Hamburg
  33 Hamburg-Billstedt   Hamburg Hamburg
  Tunnel Billwerder-Moorfleet (243 m) Hamburg Hamburg
  34 Hamburg-Moorfleet Hamburg Hamburg
  35 T-Korsning Hamburg-Südost   Hamburg Hamburg
  Norderelbbrücke (411 m) Hamburg Hamburg
  36 Korsning Hamburg-Süd   Hamburg Hamburg
   Hamburg-Stillhorn Hamburg Hamburg
  37 Hamburg-Stillhorn Hamburg Hamburg
  Süderelbbrücke (330 m) Hamburg Hamburg
  38 Hamburg-Harburg Hamburg Hamburg
    Restaurang, Bensinstation & Motel (Planerad) Landkreis Harburg Niedersachsen
  Bahnbrücke (50 m) Landkreis Harburg Niedersachsen
  Seevebrücke (60 m) Landkreis Harburg Niedersachsen
  39 Maschener Kreuz   E 45 Landkreis Harburg Niedersachsen
  40 Horster Dreieck  E 45 Landkreis Harburg Niedersachsen
  41 Seevetal-Hittfeld Landkreis Harburg Niedersachsen
  Sunderblick/Hittfeld-Süd Landkreis Harburg Niedersachsen
  42 Dibbersen   Landkreis Harburg Niedersachsen
  43 Buchholzer Dreieck Landkreis Harburg Niedersachsen
  44 Rade   Landkreis Harburg Niedersachsen
   Hollenstedt/Aarbachkate Landkreis Harburg Niedersachsen
  45 Hollenstedt Landkreis Harburg Niedersachsen
  Stellheide   Landkreis Harburg Niedersachsen
  Stellheide   Landkreis Harburg Niedersachsen
  46 Heidenau Landkreis Harburg Niedersachsen
  Heidenau   Landkreis Harburg Niedersachsen
  Freetz   Landkreis Rotenburg Niedersachsen
    Ostetal Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  47 Sittensen Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  48 Elsdorf Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  Bockel/Mulmshorn Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  49 Bockel   Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  Reeßum/Glüversborstel Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  50 Stuckenborstel   Landkreis Rotenburg Niedersachsen
   Grundbergsee Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  Wümmebrücke (321 m) Landkreis Rotenburg Niedersachsen
  51 Posthausen Landkreis Verden Niedersachsen
  Parkering Landkreis Verden Niedersachsen
  52 Oyten Landkreis Verden Niedersachsen
  Oyten Landkreis Verden Niedersachsen
  53 Bremer Kreuz   E 234 Landkreis Verden Niedersachsen
  54 Uphusen/Bremen-Mahndorf Landkreis Verden Niedersachsen
  Marmdorfer Marsch   Bremen Bremen
  55 Bremen-Hemelingen   Bremen Bremen
  Weserbrücke (570 m) Bremen/Landkreis Diepholz Bremen/Niedersachsen
  56 Bremen-Arsten   Bremen Bremen
  Alken   Bremen Bremen
  Krumhörens Kuhlen   Bremen Bremen
  57 Bremen/Brinkum   Landkreis Diepholz Niedersachsen
  58a T-Korsning Stuhr   E 22 Landkreis Diepholz Niedersachsen
  58b Delmenhorst-Ost     Landkreis Diepholz Niedersachsen
    Landkreis Diepholz Niedersachsen
    Landkreis Diepholz Niedersachsen
  59 Groß Ippener Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  Oldenburg/Groß Ippener Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  Prinzhöfte   Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  60 Wildeshausen-Nord   Landkreis Oldenburg Niedersachsen
   Wildeshausen Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  Huntebrücke (70 m) Landkreis Oldenburg Niedersachsen
    Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  Wildeshausen  Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  61 Wildeshausen-West   E 233 Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  Ahlhorn/Varnhorn Landkreis Oldenburg Niedersachsen
  62    Ahlhorner Heide Landkreis Cloppenburg Niedersachsen
  62 T-Korsning Ahlhorner Heide   Landkreis Cloppenburg Niedersachsen
  Gartfeld   Landkreis Cloppenburg Niedersachsen
  Drantumer Mühle   Landkreis Cloppenburg Niedersachsen
  63 Cloppenburg     Landkreis Cloppenburg Niedersachsen
  Landkreis Cloppenburg Niedersachsen
  64 Vechta Landkreis Vechta Niedersachsen
  Hausstette/Vossberg Landkreis Vechta Niedersachsen
  65 Lohne/Dinklage Landkreis Vechta Niedersachsen
  Dinklage   Landkreis Vechta Niedersachsen
  Brockdorf   Landkreis Vechta Niedersachsen
  Holdorf Landkreis Vechta Niedersachsen
  66 Holdorf   Landkreis Vechta Niedersachsen
  Fladderlohhausen/Holdorf Landkreis Vechta Niedersachsen
    Dammer Berge (Brorestaurang) Landkreis Vechta Niedersachsen
  Vägkyrka Landkreis Vechta Niedersachsen
  Neuenkirchen/Clemens-August-Dorf Landkreis Vechta Niedersachsen
  67 Neuenkirchen-Vörden Landkreis Vechta Niedersachsen
  Riest/Vörden Landkreis Osnabrück Niedersachsen
    Landkreis Osnabrück Niedersachsen
    Landkreis Osnabrück Niedersachsen
  68 Bramsche   Landkreis Osnabrück Niedersachsen
  69 T-Korsning Wallenhorst (Planerad)   Landkreis Osnabrück Niedersachsen
    Landkreis Osnabrück Niedersachsen
  70 Osnabrück-Nord   Landkreis Osnabrück Niedersachsen
  Brücke Hasetal/Zweigkanal (260 m) Osnabrück/Kreis Steinfurt Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen
  Hasetal Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  71 Osnabrück-Hafen Kreis Steinfurt/Osnabrück Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen
  Dütebrücke (280 m) Osnabrück Niedersachsen
  72 Korsning Lotte/Osnabrück   E 30 Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Habichtswald/Petersberg Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
    Tecklenburger Land Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Habichtswald (260 m) Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Smanforde (110 m) Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Exterheide (430 m) Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Exterheide/Bashake Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  73 Lengerich Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Wechte/Sonnenhügel Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Settel   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Buddenkuhle   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  74 Ladbergen   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Aabach/Mühlenbach Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Brücke Dortmund-Ems-Kanal (110 m) Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  75 Flughafen Münster-Osnabrück Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Hüttruper Heide   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Kroner Heide   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Maestruper Brook   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  76 Greven   Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Emsbrücke (80 m) Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Ems-Flutbrücke (168 m) Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Gimbter Heide/Klaterberg Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen
  Plugger Heide Münster Nordrhein-Westfalen
  77 Münster-Nord   Münster Nordrhein-Westfalen
   Münsterland Münster Nordrhein-Westfalen
  Vägkyrka Münster Nordrhein-Westfalen
  78 Korsning Münster-Süd     Münster Nordrhein-Westfalen
  79a Münster-Hiltrup Münster Nordrhein-Westfalen
  Kibitzhain/Erlenbruch Münster Nordrhein-Westfalen
  Brücke Dortmund-Ems-Kanal (120 m) Münster Nordrhein-Westfalen
  Davert/Weißes Venn Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen
  Kurze Geist/Hohe Heide Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen
  79 Ascheberg   Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen
  Eichengrund/Im Mersch Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen
  Westerwinkel/Hasenkämpe Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen
  80 Hamm-Bockum/Werne Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Fuchs-Eggen/An der Landwehr Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Lippebrücke (125 m) Kreis Unna/Hamm Nordrhein-Westfalen
  Brücke Datteln-Hamm-Kanal (60 m) Hamm Nordrhein-Westfalen
  81 Hamm/Bergkamen Hamm Nordrhein-Westfalen
  Overberger Busch/Haus Reck Hamm Nordrhein-Westfalen
  82 Kamener Kreuz   E 34 Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Bahnstrecke Dortmund–Hamm Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  83 Kamen-Zentrum   Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Dortmund-Wickede Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  84 Unna   Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  84 Korsning Dortmund/Unna   E 331 Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Liedbachtalbrücke (300 m) Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
   Lichtendorf Kreis Unna/Dortmund Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Block Heide (230 m) Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  85 Schwerte   Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  86 Westhofener Kreuz   E 41 Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Bahnhof Westhofen (102 m) Kreis Unna Nordrhein-Westfalen
  Ruhrtalbrücke (240 m) Kreis Unna/Hagen Nordrhein-Westfalen
  Lennhof   Hagen Nordrhein-Westfalen
  An der Heimke   Hagen Nordrhein-Westfalen
  Lennebrücke (197 m) Hagen Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Bahnhof Kabel (149 m) Hagen Nordrhein-Westfalen
  87 Hagen-Nord Hagen Nordrhein-Westfalen
  Bahnbrücke (90 m) Hagen Nordrhein-Westfalen
  Volmebrücke (160 m) Hagen Nordrhein-Westfalen
  Tunnel Vorhalle (121 m) Hagen Nordrhein-Westfalen
  88 Hagen-West   Hagen Nordrhein-Westfalen
  Eichenkamp/Funckenhausen Hagen Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Volmarstein (320 m) Hagen Nordrhein-Westfalen
  89 Volmarstein Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen
  90 Gevelsberg Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen
  Bruchmühle / Klosterholz Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen
  91 Haßlinghausen (Planerad) Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen
  92 Korsning Wuppertal-Nord       Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen
  93 Wuppertal-Langerfeld   Ennepe-Ruhr-Kreis/Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  Schwelmetalbrücke (210 m) Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Langerfeld (325 m) Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  Ehrenberg/Kucksiepen Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  Wuppertalbrücke Öhde (418 m) Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  Wuppertal-Lichtenplatz (Planerad) Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  94 Wuppertal-Ronsdorf   Wuppertal Nordrhein-Westfalen
  95a Remscheid-Lennep Remscheid Nordrhein-Westfalen
  Diepmannsbachtalbrücke (270 m/296 m) Remscheid Nordrhein-Westfalen
  95b Remscheid   Remscheid Nordrhein-Westfalen
  Eschbachtalbrücke (50 m) Remscheid Nordrhein-Westfalen
    Remscheid Remscheid/Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Mebusmühle (130 m) Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
]  Höllenbachtalbrücke (318 m) Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  Einsiedelsteintalbrücke (193 m) Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  96 Wermelskirchen Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Bruchermühle (150 m) Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  97 Burscheid     Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Lambertsmühle (130 m) Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Köttersbach (140 m) Rheinisch-Bergischer Kreis/Leverkusen Nordrhein-Westfalen
  98 Korsning Leverkusen   E 35 Leverkusen Nordrhein-Westfalen
  Hochstraße (928 m) Leverkusen Nordrhein-Westfalen
  99 Korsning Leverkusen-West   Leverkusen
  Hochstraße (527 m) Leverkusen Nordrhein-Westfalen
  Leverkusener Brücke (1061 m) Leverkusen/Köln Nordrhein-Westfalen
  100 Köln-Niehl Köln Nordrhein-Westfalen
  Tunnel (90 m) Köln Nordrhein-Westfalen
  101 Korsning Köln-Nord   E 31 Köln Nordrhein-Westfalen
  102 Köln-Bocklemünd   Köln Nordrhein-Westfalen
  Tunnel Einhausung Lövenich (1550m) Köln Nordrhein-Westfalen
  103 Köln-Lövenich   (Avfarten i tunnel när vägarbetet är klart) Köln Nordrhein-Westfalen
  104 Autobahnkreuz Köln-West   E 40 Köln Nordrhein-Westfalen
  104 Frechen   Köln/Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
  105 Gleuel Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
   Ville Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
  106 Hürth Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
  107    T-Korsning Erfttal   E 31 Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
  108 Erftstadt 265n Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
  109 Korsning Bliesheim     E 31 Rhein-Erft-Kreis/Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Oberste Heide Kreis Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen
  110 Euskirchen (Norra avfarten)   Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  110 Euskirchen (Södra avfarten)   Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  111 Wisskirchen   Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Veybachbrücke (50 m) Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Bahn- und Straßenbrücke (80 m) Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Grüner Winkel (Planeras att ersättas av   ) Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Krebsbachtal (480 m) Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  112 Bad Münstereifel/Mechernich Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  113 Nettersheim   Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Talbrücke Zingsheimer Wald (810 m) Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Engelgau Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  114 Blankenheim/Tondorf   E 29 Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
  Provisorisk Påfart Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen
Avbrott - Utbyggnad planeras
  Grünbrücke (Planerad)
  115 Lommersdorf (Planerad)
  Aulbachtalbrücke (920 m, planerad)
  (Planerad)
  Ahrtalbrücke (840 m, planerad)
  116 Adenau (Planerad)
  Talbrücke Nohner Bach Nord (Planerad)
  Talbrücke (100 m, planerad)
  Talbrücke Hollerseifen (Planerad)
  Talbrücke Nohner Bach Süd (Planerad)
  Talbrücke Heyroth (Planerad)
  Talbrücke Haiental (Planerad)
  Talbrücke Bongard (Planerad)
  Talbrücke Grünbach (Planerad)
  (Planerad)
  117 Kelberg
  Talbrücke Königsuhr (121 m)
  118 Gerolstein  
  Talbrücke Jeichensuhr (129 m)
  Liesertalbrücke (578 m)
  Talbrücke Maubach (234 m) Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  Talbrücke Hörscheid (167 m) Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  119 Daun   Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  120 T-Korsning Vulkaneifel   E 44 Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  121 Mehren   Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  Schalkenmehren   Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  Udler   Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz
  122 Manderscheid Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
   Eifel Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  123 Hasborn Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Flußbach   Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  124 Wittlich-Nord (Planerad) Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Lüxem   Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  125 Wittlich-Mitte   E 42 Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Liesertalbrücke (240 m) Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  126 Korsning Wittlich   E 62 Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Grünbrücke (50 m) Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Salmrohr/Pohlbach Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  127 Salmtal Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Salmtalbrücke (90 m) Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  Hetzerath/Rivenich Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  128 Föhren Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz
  129 Schweich Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  Moseltalbrücke (987 m) Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  130 T-Korsning Moseltal   E 44 E 422 Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  Fellerbachtalbrücke (829 m) Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  Molesbachtalbrücke (280 m) Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  Mehringer Höhe   Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  131 Mehring Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
   Hochwald Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  132 Reinsfeld   Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  133 Hermeskeil Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  Katzenberg/Steiner Wald Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz
  Lösterbachtalbrücke (644 m) Landkreis Trier-Saarburg/Landkreis St. Wendel Rheinland-Pfalz/Saarland
  134 Bierfeld Landkreis St. Wendel Saarland
  Primstalbrücke (686 m) Landkreis St. Wendel Saarland
  135 T-Korsning Nonnweiler   Landkreis St. Wendel Saarland
  136 Otzenhausen Landkreis St. Wendel Saarland
  Münzbachtalbrücke (230 m) Landkreis St. Wendel Saarland
  137 Braunshausen Landkreis St. Wendel Saarland
  Kastel   Landkreis St. Wendel Saarland
  Peterberg   Landkreis St. Wendel Saarland
  Talbrücke Mettnich (320 m) Landkreis St. Wendel Saarland
  138 Primstal Landkreis St. Wendel Saarland
  Sombach-Mühle Landkreis St. Wendel Saarland
  139 Tholey-Hasborn Landkreis St. Wendel Saarland
  Schaumberg-Kreuz Landkreis St. Wendel Saarland
  Straßenbrücke (70 m)
  140 Tholey   Landkreis St. Wendel Saarland
  Schellenbach   Saarlouis Saarland
  Klingelfloßtalbrücke (390 m) Landkreis Neunkirchen Saarland
  141 Eppelborn   Landkreis Neunkirchen Saarland
  Illtalbrücke (170 m) Landkreis Neunkirchen Saarland
  142 Illingen Landkreis Neunkirchen Saarland
  143 Korsning Saarbrücken   Stadtverband Saarbrücken/Landkreis Neunkirchen Saarland
  144 Quierschied Stadtverband Saarbrücken Saarland
  145 Holz Stadtverband Saarbrücken Saarland
  Neuhaus Stadtverband Saarbrücken Saarland
  146 Riegelsberg Stadtverband Saarbrücken Saarland
  147 Saarbrücken-Neuhaus   Stadtverband Saarbrücken Saarland
  148 Saarbrücken-Von der Heydt Stadtverband Saarbrücken Saarland
  150 Saarbrücken-Burbach Stadtverband Saarbrücken Saarland
  Vägen övergår i   E 422 Stadtverband Saarbrücken Saarland

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ ”Bundesautobahn 1 – Wikipedia” (på (tyska)). De.wikipedia.org. http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_1. Läst 5 juli 2011. 
 2. ^ [a b] ”Motorways - Exit Lists Page”. Motorways-exits.com. https://www.motorways-exits.com/. 
 3. ^ ”A2 till A4 - Google Maps”. Maps.google.se. http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=A2&daddr=50.932469,6.819763&hl=sv&geocode=FUDjHwMdMrSRAA%3B&mra=mi&mrsp=1,0&sz=9&sll=51.010299,7.036743&sspn=0.827747,1.593018&ie=UTF8&ll=51.048301,7.440491&spn=0.827068,1.593018&z=9. Läst 5 juli 2011. 
 4. ^ ”A10 till A4 - Google Maps”. Maps.google.se. http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=52.295042,13.049011&daddr=A4&hl=sv&geocode=%3BFeIbCQMdtD1oAA&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=9&sll=52.291683,12.840271&sspn=0.804673,1.593018&ie=UTF8&ll=51.414625,7.36908&spn=0.82051,1.593018&z=9. Läst 5 juli 2011. 
 5. ^ ”BASt Startseite”. Bast.de. 31 mars 2009. Arkiverad från originalet den 21 september 2011. https://web.archive.org/web/20110921164122/http://www.bast.de/cln_007/nn_39112/DE/Statistik/Verkehrsdaten/Downloads/zaehlung-2005-BAB-strassen%2CtemplateId%3Draw%2Cproperty%3DpublicationFile.pdf/zaehlung-2005-BAB-strassen.pdf. Läst 5 juli 2011. 
 6. ^ [a b c d e f g h i j k l] ”A1 - Autobahnatlas”. Autobahnatlas-online.de. http://www.autobahnatlas-online.de/A1.htm. Läst 5 juli 2011. 
 7. ^ [a b] ”Neubau 1936”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1936.html. Läst 5 juli 2011. 
 8. ^ ”Voraussichtliche Verkehrsfreigaben 2008”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau2008.html. Läst 5 juli 2011. 
 9. ^ [a b] ”Verkehrsfreigaben 2005”. Autobahn-online.de. 31 december 2005. http://www.autobahn-online.de/Neubau2005.html. Läst 5 juli 2011. 
 10. ^ ”Neubau 2002”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau2002.html. Läst 5 juli 2011. 
 11. ^ ”Neubau 1980”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1980.html. Läst 5 juli 2011. 
 12. ^ ”Neubau 1979”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1979.html. Läst 5 juli 2011. 
 13. ^ [a b c] ”Neubau 1975”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1975.html. Läst 5 juli 2011. 
 14. ^ [a b c] ”Neubau 1938”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1938.html. Läst 5 juli 2011. 
 15. ^ [a b c] ”Neubau 1937”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1937.html. Läst 5 juli 2011. 
 16. ^ [a b] ”Neubau1963”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1963.html. Läst 5 juli 2011. 
 17. ^ [a b] ”Neubau 1939”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1939.html. Läst 5 juli 2011. 
 18. ^ [a b] ”Neubau 1962”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1962.html. Läst 5 juli 2011. 
 19. ^ ”Neubau1964”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1964.html. Läst 5 juli 2011. 
 20. ^ [a b] ”Neubau1966”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1966.html. Läst 5 juli 2011. 
 21. ^ [a b c] ”Neubau1965”. Autobahn-online.de. http://www.autobahn-online.de/Neubau1965.html. Läst 5 juli 2011. 
 22. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1967.html
 23. ^ [a b] http://www.autobahn-online.de/Neubau1968.html
 24. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1957.html
 25. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1961.html
 26. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1960.html
 27. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1956.html
 28. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1971.html
 29. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1972.html
 30. ^ [a b] http://www.autobahn-online.de/Neubau1977.html
 31. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1981.html
 32. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1982.html
 33. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1997.html
 34. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1970.html
 35. ^ [a b] http://www.autobahn-online.de/karten/76_09.jpg
 36. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1974.html
 37. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1983.html
 38. ^ http://www.autobahn-online.de/Neubau1976.html
 39. ^ [a b c] http://www.autobahn-online.de/altenummerierung.html
 40. ^ Google Earth
 41. ^ http://www.ln-online.de/artikel/2451509/Der_Norden_r%FCckt_zusammen.htm[död länk]
 42. ^ http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=52.987995,8.646444&spn=0.001466,0.003433&t=k&z=18
 43. ^ [a b c d e f g h i] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100124104858/http://www.strassenbau.niedersachsen.de/master/C44186986_N44181828_L20_D0_I5213350. Läst 3 oktober 2008. 
 44. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 juni 2008. https://web.archive.org/web/20080611123147/http://www.lbm.rlp.de/Frames/index.asp?bereich=103. Läst 4 oktober 2008. 
 45. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=54.353355,10.947533&spn=0.094239,0.198784&z=12
 46. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=54.286874,10.877151&spn=0.047196,0.099392&z=13
 47. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=54.127745,10.817757&spn=0.047378,0.099392&z=13
 48. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=54.051125,10.733643&spn=0.023733,0.049696&z=14
 49. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=54.033486,10.728493&spn=0.023743,0.049696&z=14
 50. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.916219,10.719566&spn=0.02381,0.049696&z=14
 51. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.879756,10.660601&spn=0.023831,0.049696&z=14
 52. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.849185,10.595455&spn=0.023848,0.049696&z=14
 53. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.836221,10.566015&spn=0.023855,0.049696&z=14
 54. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.783412,10.421305&spn=0.023885,0.049696&z=14
 55. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.71459,10.335131&spn=0.023925,0.049696&z=14
 56. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.611502,10.236082&spn=0.023983,0.049696&z=14
 57. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.560348,10.165701&spn=0.024012,0.049696&z=14
 58. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.527095,10.13257&spn=0.024031,0.049696&z=14
 59. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.505507,10.084677&spn=0.024043,0.049696&z=14
 60. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.503619,10.044336&spn=0.024044,0.049696&z=14
 61. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.390546,10.027428&spn=0.024108,0.049696&z=14
 62. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.382765,10.011034&spn=0.024113,0.049696&z=14
 63. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.370323,9.884777&spn=0.02412,0.049696&z=14
 64. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.373293,9.85611&spn=0.024118,0.049696&z=14
 65. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.372167,9.800491&spn=0.024119,0.049696&z=14
 66. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.199658,9.286795&spn=0.024216,0.049696&z=14
 67. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.110308,9.208946&spn=0.048534,0.099392&z=13
 68. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.037084,8.987331&spn=0.048616,0.099392&z=13
 69. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.026142,8.861332&spn=0.048629,0.099392&z=13
 70. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.004661,8.697224&spn=0.048653,0.099392&z=13
 71. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.003422,8.706493&spn=0.024327,0.049696&z=14
 72. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.912008,8.468227&spn=0.048757,0.099392&z=13
 73. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.852236,8.22876&spn=0.048825,0.099392&z=13
 74. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.808676,8.218975&spn=0.048874,0.099392&z=13
 75. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.583339,8.115978&spn=0.049126,0.099392&z=13
 76. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.397706,8.05212&spn=0.049334,0.099392&z=13
 77. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.336178,8.030319&spn=0.049403,0.099392&z=13
 78. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.267632,7.926292&spn=0.04948,0.099392&z=13
 79. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.140863,7.72974&spn=0.049621,0.099392&z=13
 80. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.081616,7.648373&spn=0.024843,0.049696&z=14
 81. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.050221,7.617559&spn=0.024861,0.049696&z=14
 82. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.987417,7.565889&spn=0.024896,0.049696&z=14
 83. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.911503,7.5634&spn=0.024938,0.049696&z=14
 84. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.796673,7.638502&spn=0.025002,0.049696&z=14
 85. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.730218,7.653351&spn=0.012519,0.024848&z=15
 86. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.611728,7.69206&spn=0.025104,0.049696&z=14
 87. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.599627,7.687683&spn=0.025111,0.049696&z=14
 88. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.574349,7.672834&spn=0.012562,0.024848&z=15
 89. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.522042,7.659359&spn=0.025154,0.049696&z=14
 90. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.457804,7.557907&spn=0.025189,0.049696&z=14
 91. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.4302,7.53396&spn=0.025204,0.049696&z=14
 92. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.386727,7.440491&spn=0.025228,0.049696&z=14
 93. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.31114,7.271061&spn=0.02527,0.049696&z=14
 94. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.282588,7.260675&spn=0.025286,0.049696&z=14
 95. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.256329,7.23484&spn=0.0253,0.049696&z=14
 96. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.178536,7.241621&spn=0.025343,0.049696&z=14
 97. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.082444,7.130899&spn=0.025396,0.049696&z=14
 98. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.043121,7.008848&spn=0.025417,0.049696&z=14
 99. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.039289,6.985846&spn=0.02542,0.049696&z=14
 100. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.037346,6.96559&spn=0.025421,0.049696&z=14
 101. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.016994,6.921043&spn=0.025432,0.049696&z=14
 102. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.994689,6.894264&spn=0.025444,0.049696&z=14
 103. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.97594,6.851435&spn=0.025454,0.049696&z=14
 104. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.935174,6.849632&spn=0.025477,0.049696&z=14
 105. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.922894,6.8468&spn=0.025483,0.049696&z=14
 106. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.91705,6.845427&spn=0.012743,0.024848&z=15
 107. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.8151,6.784916&spn=0.025542,0.049696&z=14
 108. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.803819,6.795387&spn=0.025548,0.049696&z=14
 109. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.769959,6.826801&spn=0.025567,0.049696&z=14
 110. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.677425,6.744232&spn=0.025618,0.049696&z=14
 111. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.645868,6.727581&spn=0.025635,0.049696&z=14
 112. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.523414,6.662436&spn=0.025701,0.049696&z=14
 113. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.463241,6.697111&spn=0.025734,0.049696&z=14
 114. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.20734,6.88508&spn=0.025873,0.049696&z=14
 115. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.185143,6.902332&spn=0.025885,0.049696&z=14
 116. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=50.168817,6.891603&spn=0.025894,0.049696&z=14
 117. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.994553,6.925335&spn=0.025988,0.049696&z=14
 118. ^ [a b] http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.978936,6.91186&spn=0.012998,0.024848&z=15
 119. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.950005,6.886024&spn=0.026012,0.049696&z=14
 120. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.814727,6.759853&spn=0.026085,0.049696&z=14
 121. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.811404,6.756592&spn=0.026087,0.049696&z=14
 122. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.676126,6.917868&spn=0.02616,0.049696&z=14
 123. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.595636,6.988163&spn=0.026203,0.049696&z=14
 124. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.457525,6.982927&spn=0.026278,0.049696&z=14
 125. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.411197,6.983957&spn=0.026302,0.049696&z=14
 126. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.351631,7.018118&spn=0.026334,0.049696&z=14
 127. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=49.293001,6.963015&spn=0.026366,0.049696&z=14
 128. ^ http://www.openstreetmap.org/?lat=54.36147&lon=10.9656&zoom=15&layers=B000FTFT
 129. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.917483,10.720768&spn=0.023809,0.049696&z=14
 130. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=53.559838,10.166473&spn=0.012006,0.024848&t=k&z=15
 131. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=Ok%C3%A4nd+v%C3%A4g&daddr=51.597548,7.68219&hl=sv&geocode=FeenLgMdVuqYAA%3B&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=9&sll=51.657223,7.693176&sspn=0.802518,1.590271&ie=UTF8&ll=52.562995,8.657227&spn=3.145597,6.361084&z=7
 132. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=Ok%C3%A4nd+v%C3%A4g&daddr=A7+to:51.600906,7.687039&hl=sv&geocode=FeenLgMdVuqYAA%3BFRYxJAMdIMmTAA%3B&mra=dme&mrcr=0&mrsp=2&sz=15&via=1&sll=51.598827,7.687426&sspn=0.012556,0.024848&ie=UTF8&ll=52.609719,9.019775&spn=3.142246,6.361084&z=7
 133. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=53.401345,9.926147&spn=0.192818,0.397568&z=11
 134. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=A1&daddr=52.314776,8.034439&hl=sv&geocode=FZLMIQMd2M57AA%3B&mra=mi&mrsp=1,0&sz=11&sll=52.335759,8.112717&sspn=0.197613,0.397568&ie=UTF8&ll=52.451825,8.143616&spn=0.197094,0.397568&z=11
 135. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.539849,8.113537&spn=0.001566,0.003106&t=k&z=18
 136. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=52.282442,7.906036&spn=0.395702,1.316986&z=10
 137. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=52.210973,7.894363&spn=0.201958,0.397568&z=11
 138. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.915421,7.560225&spn=0.012706,0.024848&z=15
 139. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.311945,7.270761&spn=0.012876,0.024848&z=15
 140. ^ http://maps.google.se/?ie=UTF8&ll=51.546335,7.187805&spn=0.819867,2.633972&z=9
 141. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=A1&daddr=A1&hl=sv&geocode=FVo8GAMd_VNzAA%3BFQSgFAMdLiB1AA&mra=ls&sll=51.802415,7.62285&sspn=0.407619,0.795135&ie=UTF8&ll=51.795027,7.653351&spn=0.407688,0.795135&z=10
 142. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=51.486086,7.520485&spn=0.102619,0.329247&z=12
 143. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=51.371352,7.431221&spn=0.102877,0.329247&z=12
 144. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=51.252031,7.218018&spn=0.103144,0.329247&z=12
 145. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=51.180419,7.193298&spn=0.103305,0.329247&z=12
 146. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=50.787055,6.775818&spn=0.104184,0.329247&z=12
 147. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=50.509933,6.643295&spn=0.209601,0.658493&z=11
 148. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=50.441764,6.811523&spn=0.839617,2.633972&z=9
 149. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=50.23403,6.547852&spn=0.843312,2.633972&z=9
 150. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=50.306884,6.833496&spn=0.421002,1.316986&z=10
 151. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=50.206791,6.81839&spn=0.105472,0.329247&z=12
 152. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=49.596804,6.985502&spn=0.013352,0.041156&z=15
 153. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=49.258395,6.968765&spn=0.107553,0.329247&z=12
 154. ^ http://maps.google.se/maps?f=d&saddr=&daddr=&hl=sv&geocode=&mra=mr&ie=UTF8&ll=49.259935,6.958251&spn=0.006722,0.020578&z=16

Externa länkar redigera