Wachtmeister

svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland
För örlogsfartygen, se HMS Wachtmeister.

Wachtmeister ['vaktmεjstər][1] är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. Namnet är tyska för ’förste sergeant’.

Wachtmeister
UrsprungEstland Dagö, Estland
Inflyttadtill Sverige 1569
StamfarHans Wachtmeister (död 1590)
Adlad1578 av Johan III
Utgrenad iFriherrliga ätten Wachtmeister af Biörköö, och grevliga ätten Wachtmeister af Johannishus
Wachtmeister af Biörköö
Förgrenad urAdliga ätten Wachtmeister
Upphöjdfriherrlig värdighet 1651 på Stockholms slott av drottning Kristina
StamfarHans Wachtmeister (1609–1652)
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1689
GradFriherrlig ätt nr 31
Länk URLSida på riddarhuset.se
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1889
Svärdssidan1889
Spinnsidan1945
Sverige Riddarhuset i Reval
Introducerad?
Värdighetätt nr:
† Utslocknad i Reval
Utslocknad?
SverigeRiddarhuset i Pommern och Rügen
Introducerad1806
Värdighetfriherrlig ätt nr: 11
grevlig ätt nr 7
† Utslocknad i Pommern och Rügen
Utslocknad1889
Svärdssidan1889
Spinnsidan1945
Tysk-romerska riket Adel i Tyskland
NamnWachtmeister
Naturaliseradfortlever

När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats till adeln, sina tillgångar.

Ätten utgrenade sig 1683, introducerades 1689,[2] i en friherrlig och en grevlig huvudgren; Wachtmeister af Björkö nr 31 samt Wachtmeister af Johannishus nr 25.[3]

Den friherrliga grenen utgick på svärdssidan i Sverige 11 juli 1889, men fortlever i Tyskland, där huvudmannen är den preussiske greven Axel-Dietrich Wachtmeister (född 1941). En gren av Wachtmeister af Björkö upphöjdes den 17 januari 1816 i preussisk grevlig värdighet.

En gren[förtydliga] av ätten kallar sig Trolle-Wachtmeister, ett namn de fick rätt till i samband med ett arv av Trolle Ljungby slott till Carl-Axel Trolle-Wachtmeister.

Wachtmeister i Sverige redigera

1. Hans Wachtmeister (död 1590) var en svensk krigare och stamfar för samtliga släktgrenar i Sverige. Han verkar ha antagit släktnamnet under tysk krigstjänst. Från Livland inkom han 1569 till Sverige och gick i svensk tjänst som ryttmästare för en fana tyska ryttare och adlades av kung Johan III den 24 maj 1578Stockholms slott. Han blev slutligen fältöverste i Estland 1581.

Wachtmeister af Björkö redigera

2. Hans Wachtmeister af Björkö (1609–1652) var friherre, den föregåendes sonson, generalmajor och riksråd. Tjänade med utmärkelse genom alla graderna, från kornett till generalmajor. Deltog i krigen i Polen, Preussen och Tyskland. Utmärkte sig vid Wittstock och blev utnämnd till riksstallmästare och generalmajor av kavalleriet 1644. Blev friherre (till Björkö i Karelen) den 8 april 1651 – introducerad på riddarhuset den 15 oktober 1652 under nr 31 – samt riksråd 1651.

Av hans fem söner nådde samtliga höga militära poster i armén: (Om Wachtmeisters äldste son, Hans Hansson Wachtmeister, se nedan punkt 3.) Wachtmeisters andre son, Adam Claes Wachtmeister (född 1642), stupade som överste för det Östgöta kavalleri 18 juni 1675 i slaget vid Fehrbellin, vilket nederlag hans förflugenhet till stor del vållade. (Om Wachtmeisters tredje son, Axel, se nedan punkt 5.) Riksrådets fjärde son, Bleckert (född 26 februari 1644, död 30 april 1701 i Reval), som sedan 1677 var överste för Östgöta kavalleri efter brodern Adam Claes, blev 1695 generalmajor samt landshövding över Kalmar län och Öland. Som generallöjtnant kommenderade han år 1700 i slaget vid Narva kavalleriet på högra flygeln. Hans femte son Fritz Wachtmeister blev generallöjtnant av kavalleriet och ledde bland annat ett lyckat utfall ur belägringen av Malmö i juli 1677.

Wachtmeister af Johannishus redigera

Wachtmeister af Johannishus
 
Förgrenad urfriherrliga ätten Wachtmeister af Björkö nr 31
Upphöjd1687 av Karl XI
StamfarHans Wachtmeister af Johannishus (1641–1714)
FramståendeIan Wachtmeister
HuvudmanHans Wachtmeister
Besläktade ätterBernadotte af Wisborg, af Ugglas, De Geer, von Otter, Adlerfelt, Trolle
  Sveriges riddarhus
Introducerad1689
Gradgrevlig ätt nr 25
Länk URLSida på riddarhuset.se

3. Hans Wachtmeister af Johannishus (1641–1714) var greve, den föregåendes son, amiralgeneral och riksråd.

Han hade upplevt de stora motgångarna under skånska kriget 1675–1679. Under de därpå följande 20 åren av fred hade han lagt ner ett hårt arbete på att rusta upp flottan. När kriget kom år 1700 hade Wachtmeister gått till sjöss i spetsen för sitt livsverk. Han var landshövding i Kalmar län mellan 1680 och 1683 och var samtidigt guvernör över Kalmar län, Öland och Blekinge. Orsaken till ändringen av länsdelningen vid denna tid, var att man tänkte förlägga den svenska örlogsflottan till Kalmar där bland annat ett örlogsvarv anlades 1681.

Hans Wachtmeister var även från 1681 amiralgeneral över svenska flottan samt från samma år kungligt råd. Han blev president i amiralitetskollegium 1682 och generalguvernör över Kalmar län, Öland och Blekinge 1683. Till sin hjälp hade han Nils Ehrensköld åren 1681–1683, med titeln ståthållare. Han upphöjdes till grevlig värdighet 1687 under namnet Wachtmeister af Johannishus, och introducerad på Sveriges Riddarhus 1689 som grevlig släkt nummer 25. Johannishus syftar på det gods i Livland som släkten ägde.

Ättens huvudman är sedan 1995 kommendörkaptenen, greve Hans Wachtmeister (född 1940).[4]

Trolle-Wachtmeister redigera

4. Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister (1782–1871) var son till greve Carl Axel Trolle-Wachtmeister, 1754-1810, och sonson till Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister.

Han fick som arvtagare och ägare till Trollebergs, sedermera Trolle-Ljungby, fideikommiss skriva sig Trolle-Wachtmeister och tillsammans med sitt eget vapen föra Trollevapnet, enligt kungligt brev. Han antog efter faderns död 1810 namnet Trolle-Wachtmeister, som alltså är en gren av Wachtmeister af Johannishus.

Wachtmeister af Mälsåker redigera

Wachtmeister af Mälsåker
 
Upphöjd1693 upphöjd till greve af Mälsåker
StamfarAxel Wachtmeister af Mälsåker
  Sveriges riddarhus
Introducerad1693
Gradgrevlig ätt nr
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1708

5. Axel Wachtmeister af Mälsåker (1643–1699) var greve, den föregåendes bror, fältmarskalk och kungligt råd. 1693 upphöjdes Wachtmeister till greve af Mälsåker. Hans gren utslocknade på svärdssidan 1708 med Wachtmeister 6.

 
Hans Wachtmeister af Johannishus
 
Hans Wachtmeister af Johannishus, staty i Karlskrona, utförd av Conrad Carlman.

6. Hans Wachtmeister var greve, den föregåendes son, generaladjutant. Drog våren 1706 upp kung Karl XII ur en vak utanför Grodno. Han stupade i slaget vid Holowczyn 1708 och slöt därmed den grevliga ätten Wachtmeister af Mälsåker på svärdssidan.

Personer med efternamnet Wachtmeister ordnade alfabetiskt redigera

Några Wachtmeister ordnade kronologiskt redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ ”Wachtmeister”. ne.se. Nationalencyklopedin. http://ne.se/wachtmeister. Läst 7 december 2011. 
  2. ^ Sveriges Ridderskap och Adels kalender för år 1888 [sextonde årgången], utgifven af Gabriel Anrep., Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1887 s. 1 095
  3. ^ Wachtmeister af Johannishus, nr 25 tabell 1 ff, adelsvapen.com.
  4. ^ Sveriges Adelskalender. Stockholm: Riddarhusdirektionen. 2022. sid. 898. ISBN 978-91-519-1448-0 

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera


 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Wachtmeister, 24 november 1921.

Vidare läsning redigera

  • Wachtmeister, H. A. (1963). Stamtavla över ätterna Wachtmeister. Libris 2128113 

Externa länkar redigera