Ej att förväxla med Johann Gottfried Walther.

Johann Walter, född 1496, död 1570. Hovkapellmästare hos kurfursten i Sachsen och i Dresden, organist och tonsättare, grundläggare till Staatskapelle Dresden, vän och medarbetare till Martin Luther i utarbetandet av en Kyrkosångbok, Geystlische Gesangbuch från 1524 och Geystlische gesank Buchleyn samma år. Vem som i dessa är upphovsman till vilket verk framgår inte, men dess kompositioner tillskrivs ofta Walter eller Luther, men troligt är att Luther stod för texterna medan musikern Walter stod för musikens komponerande och nedtecknande.

Han finns representerad i den danska Psalmebog for Kirke og Hjem och fortfarande i Den svenska psalmboken 1986 med en originaltext (nr 324) och en tonsättning (nr 178). I 1819 års psalmbok finns han representerad med melodin till nr 103 som också används till den ännu äldre psalmen I dödens bojor Kristus låg.

I dödens bojor Kristus låg i Walters Chorgesangbüchlein, 1524

Enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer är melodin till psalmen nr 17 och 62 hämtad ur hans koralbok. Ur hans och Luthers koralbok Geystlische gesank Buchleyn hämtades också enligt 1921 års koralbok även melodin till "Vi på jorden leva här" (1819 nr 26).

Psalmer redigera