Vi tror på en allsmäktig Gud (tyska: Wir glauben all an einen Gott) är en lovpsalm (tillika "ståpsalm") av Martin Luther från 1524 som översattes av Olaus Petri redan 1530 med titelraden "Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh". Den togs inte med i Den svenska psalmboken 1986, men i 1695 års psalmbok anges inte Luther ha del i upphovet utan endast Olaus Petri nämns som upphovsman. Ursprunget är den latinska hymnen Credo in Deum Patrem, den apostoliska trosbekännelsen.

Psalmen introduceras 1536 med orden: Tronnes beke[n]nilse

Psalmen inleds 1695 med orden:

Wij troo uppå en alsmächtigh Gudh
Som all ting i sino Orde/ Skapat hafwer härligh och godh

Melodin är av medeltida upphov enligt 1939 års koralbok. I 1921 års koralbok med 1819 års psalmer anges att melodin är från 1524 och hämtad ur Johann Walthers och Martin Luthers koralsamling Geystliches Gesangbuch.

Publicerad i redigera

Externa länkar redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Swenske songer eller wisor nuu på nytt prentade, forökade, och under en annan skick än tilförenna utsatte. Stockholm. 1536. sid. III. Libris 19748517 
  2. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. VII. Libris 13554587 
  3. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 6-7. Libris 8420225. ISBN 9170294771 
  4. ^ Then Swenska Psalm-Boken, Medh the stycken som ther til höra, och på föliande blad opteknade finnas. Stockholm: Johann Jacob Genath. 1694. sid. 5. Libris 2519154 
 
Wikisource
Texten till Vi tror på en allsmäktig Gud finns på Wikisource.