Västra arméfördelningen

en svensk arméfördelning
För en tidigare arméfördelning inom svenska armén, se Västra arméfördelningen (1928–1936).
För en tidigare arméfördelning inom svenska armén, se III. arméfördelningen (1893–1927).

Västra arméfördelningen (3. förd), var en arméfördelning inom svenska armén som verkade i olika former åren 1941–1997. Förbandsledningen var förlagd i Skövde garnison i Skövde.[2]

Västra arméfördelningen
(3. förd)
Vapen för Västra arméfördelningen tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnVästra arméfördelningen
Datum1941–1997
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna och Infanteriet
RollKrigsförband
Del avSödra militärområdet [a]
FöregångareIII. arméfördelningen
StorlekArméfördelning
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortSkövde
Marsch"I fält" (Rydberg) [b]
DekorationerVFördMSM [c]
Befälhavare
FördelningschefÖv.1 Sven-Eric Andersson [d]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Kommandotecken

Historik redigera

Västra arméfördelningen bildades den 1 augusti 1941 som III. fördelningen. Arméfördelningen var tillsammans med XIII. fördelningen direkt underställd militärbefälhavaren för III. militärområdet, medan Skaraborgs regemente svarade för uppsättandet och mobilisering av arméfördelningsstaben. Den 1 oktober 1966 kom beteckningen att ändrades från att anges i romerska siffror till arabiska siffror, det vill säga fördelningen kom att benämnas som 3. arméfördelningen. Den 1 juli 1993 uppgick Västra militärområdet i Södra militärområdet. Arméfördelningen kom därmed tillsammans med Södra arméfördelningen att underställs militärbefälhavaren för Södra militärområdet.[2]

Genom försvarsbeslutet 1992 beslutade riksdagen att försvarets krigsorganisationen skulle spegla fredsorganisationen. Därmed kom arméfördelningsstaben från den 1 juli 1994 tillsammans med Södra arméfördelningen att organiseras som kaderorganiserade krigsförband inom Södra militärområdet.[3]

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslog regeringen för riksdagen att krigsorganisationen skulle reduceras. Där bland annat de tre militärområdena skulle omfattas av varsin fördelningsstab. Av de sex fördelningsstaberna skulle tre fördelningsstaber med fördelningsförband samt 13 armébrigader bibehållas. Inom Södra militärområdet föreslog regeringen att Västra arméfördelningen skulle upplösas och avvecklas. Den 13 december 1996 antog riksdagen regeringens proposition, vilket medförde att Västra arméfördelningen upplöstes och avvecklades den 31 december 1997.[4]

Verksamhet redigera

Västra arméfördelningens främsta uppgift var att utveckla, leda och samordna markstridskrafter för försvar av i Västsverige. Arméfördelningschefen lede den taktiska verksamheten och var direkt underställd militärbefälhavaren för Västra militärområdet, och från 1993 Södra militärområdet. Efter att Västra arméfördelning upplöstes och utgick ur krigsorganisationen, övertogs dess uppgifter den 1 januari 1998 av Södra arméfördelningen.

1994–1997 redigera

Åren 1994–1997 bestod fördelningen av nedan brigader.

Förläggningar och övningsplatser redigera

I samband med att fördelningsstaben bildades kom den att samlokaliseras med Västra militärområdesstaben på Skolgatan 10, och från 1966 även på Drottninggatan 7-9 i Skövde.[5]

Heraldik och traditioner redigera

Västra arméfördelningen har sina rötter och traditioner ur Tredje militärdistriktet som bildades 1833. Militärdistriktsstaben lokaliserades 1885 till Skövde. I samband med att arméfördelningen den 1 juli 1994 blev ett självständigt förband, antogs namnet Västra arméfördelningen. Fram till 30 juni 1994 hade fördelningen endast benämnts som 3. arméfördelningen. I samband med att Västra arméfördelningen upplöstes och avvecklades, överfördes traditionsansvaret på Södra arméfördelningen (13. förd) i Kristianstad. Från den 1 juli 2000 övertogs detta ansvar av 1. mekaniserade divisionen, vilken även övertog traditionsansvaret för samtliga arméfördelningar.[2] I samband med att Västra arméfördelningen upplöstes och avvecklades instiftades Västra arméfördelningens minnesmedalj i silver (VFördMSM).[6]

Förbandschefer redigera

 
Överste av 1. graden Johan Hederstedt som chef 1993–1996.
 • 1941–1981: ?
 • 1981–1991: Leif Kesselmark
 • 1991–1993: Överste av 1. graden Per Källström
 • 1993–1996: Överste av 1. graden Johan Hederstedt [e]
 • 1995–2000: Överste av 1. graden Sven-Eric Andersson

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
III. fördelningen 1941-08-01 1966-09-30
3. arméfördelningen 1966-10-01 1994-06-30
Västra arméfördelningen 1994-07-01 1997-12-31
Beteckningar
III. förd 1941-08-01 1966-09-30
3. förd 1966-10-01 1997-12-31
Förläggningsorter
Skövde garnison (F) 1941-08-01 1997-12-31

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Åren 1941–1966 var arméfördelningsstaben underställd militärbefälhavaren för III. militärområdet, åren 1966–1993 Västra militärområdet åren 1993–1997 Södra militärområdet.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 13 juni 1996 i TFG 960005.[1]
 3. ^ Västra arméfördelningens minnesmedalj instiftades 1997.
 4. ^ Andersson var den sista verksamma chefen vid Västra arméfördelningen
 5. ^ Åren 2000–2003 var Hederstedt överbefälhavare

Noter redigera

Tryckta källor redigera

 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok]: en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning redigera

 • Molin, Johan, red (1998). Rätt plats - rätt tid: västra arméfördelningen: en minnesskrift 1990–1997. Skövde: Västra Arméfördelningen. Libris 21438592 

Externa länkar redigera