Öppna huvudmenyn

Arméns signalskola (SignS) tillkom 1942 och hade till uppgift att meddela undervisning åt personal ur armén i fråga om stabs- och truppförbandens teknik, utbildningsmetodik och taktiska användning.[1]

SignS grundades 1942 i Lilla Frösunda i Solna, flyttades 1945 till Marieberg i Stockholm och 1958 till Uppsala. Till skolan knöts 1960 Totalförsvarets signalskyddsskola. Skolans uppgifter var att vidareutbilda befäl och teknisk personal vid signaltrupperna, utbilda annat fast anställt befäl och värnpliktiga i sambandstjänst och i underhåll och reparation av signalmateriel och svara för signalskyddsutbildning för totalförsvaret. Skolan upphörde 1965 och omorganiserades till Arméns stabs- och sambandsskola.

KällorRedigera

  1. ^ Nordisk familjebok 1951