Bestyckning är ett fästningsverks, örlogsfartygs eller stridsfordons beväpning.

Ursprungligen avsågs endast artilleribeväpningen, men i modern tid räknas även andra vapen, som torpeder och robotar, in.

Källor redigera