Ulf Carl Knutsson Sparre, född 25 juni 1866 i Malmö, död 13 maj 1928 i Karlskrona, var en svensk friherre och amiral. Han var son till landshövdingen Knut Sparre och Johanna Julia Sofia von Baumgarten, sonson till sin namne överstelöjtnanten Ulf Carl Sparre (1789–1864) och kusin till generallöjtnanten Lars Sparre.

Han var gift 1890–1911 med Louise Sjöcrona och från 1913 med Märta Vilhelmina Almström. I första giftet blev han far till Kerstin Carlsdotter, gift med generaldirektören i Telegrafverket greve Adolf Hamilton, och Eva Carlsdotter, gift med historikern Carl Grimberg.

Sparre var chef för Sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1909–1912, för Kungliga Sjökrigshögskolan 1914–1914, för Kungliga Sjökrigsskolan 1914–1918 och för underofficers- och sjömanskårerna samt beväringsbefälhavare i Karlskrona 1918–1923. Han utnämndes till konteramiral och var därefter och till sin död befälhavande amiral och stationsbefälhavare vid flottans huvudstation i Karlskrona.

Sparre var ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet. För den senare akademien var han vice ordförande 1919–1923 och ordförande 1923–1928.

KällorRedigera