Tullens grader i Polen anger den hierarkiska ordningen i det polska tullverket (Służbie Celnej).

Tjänstegrader och gradbeteckningar 1999-2009Redigera

TjänstegraderRedigera

När det polska tullverket omorganiserades 1999 infördes följande tjänstegrader.

Tjänstegrad Typbefattning Krav på civil utbildning
Aplikant celny aspirant gymnasium
Młodszy rewident celny assistent gymnasium
Rewident celny assistent gymnasium
Starszy rewident celny yngre kontrollör gymnasium
Młodszy dyspozytor celny kontrollör gymnasium eller akademisk examen
Dyspozytor celny äldre kontrollör gymnasium eller akademisk examen
Starszy dyspozytor celny inspektör gymnasium eller akademisk examen
Młodszy aspirant celny gruppchef gymnasium eller akademisk examen
Aspirant celny sektionschef akademisk examen
Starszy aspirant celny tullspecialist, jurist akademisk examen
Podkomisarz celny ställföreträdande tullstationschef, avdelningschef akademisk examen
Komisarz celny ställföreträdande chef för tullkammare, tullstationschef akademisk examen
Nadkomisarz celny chef för tullkammare akademisk examen
Generalny komisarz celny ställföreträdande chef för tullverket enligt särskilda bestämmelser
Krajowy komisarz celny chef för tullverket enligt särskilda bestämmelser

Gradbeteckningar 2000-2005Redigera

Gradbeteckningar motsvarande de nya tjänstegraderna anskaffades 2000.

Gradbeteckningar

Kragspegel

 
 
 
 
 
Tjänstegrad Aplikant celny Młodszy rewident celny Rewident celny Starszy rewident celny Młodszy dyspozytor celny
Gradbeteckningar

Kragspegel

 
 
 
 
Tjänstegrad Dyspozytor celny Starszy dyspozytor celny Młodszy aspirant celny Aspirant celny
Gradbeteckningar

Kragspegel

 
 
 
Tjänstegrad Starszy aspirant celny Podkomisarz celny Komisarz celny
Gradbeteckningar

Kragspegel

 
 
 
Tjänstegrad Nadkomisarz celny Generalny komisarz celny Krajowy komisarz celny

Gradbeteckningar 2005-2009Redigera

När nya uniformer infördes för det polska tullverket 2005 ändrades också gradbeteckningarna.

Gradbeteckningar

Axelklaff

 
 
 
 
 
Tjänstegrad Aplikant celny Młodszy rewident celny Rewident celny Starszy rewident celny Młodszy dyspozytor celny
Gradbeteckningar

Axelklaff

 
 
 
 
Tjänstegrad Dyspozytor celny Starszy dyspozytor celny Młodszy aspirant celny Aspirant celny
Gradbeteckningar

Axelklaff

 
 
 
Tjänstegrad Starszy aspirant celny Podkomisarz celny Komisarz celny
Gradbeteckningar

Axelklaff

 
 
 
Tjänstegrad Nadkomisarz celny Generalny komisarz celny Krajowy komisarz celny

Tjänstegrader och gradbeteckningar sedan 2009Redigera

Den polska regeringen beslutade 2009 att tullverkets tjänstegrader och personalstruktur skulle anpassas till den hierarkiska struktur som finns inom polisen i Polen och den polska gränsbevakningen.

TjänstegraderRedigera

Tjänstegrad Personalkår Motsvarande militär grad i gränsbevakningen
Aplikant celny Tullverkets manskapskår - aspiranter szer. SG Menig
Starszy aplikant celny Tullverkets manskapskår - aspiranter st. szer. SG Menig 1kl
Młodszy rewident celny Tullverkets underofficerskår kpr. SG Vicekorpral
Rewident celny Tullverkets underofficerskår -
Starszy rewident celny Tullverkets underofficerskår plut. SG Sergeant
Młodszy rachmistrz celny Tullverkets underofficerskår sierż. SG Förste sergeant
Rachmistrz celny Tullverkets underofficerskår st. sierż. SG Fanjunkare
Starszy rachmistrz celny Tullverkets underofficerskår sierż. szt. SG Fanjunkare
Młodszy aspirant celny Tullverkets specialistofficerskår młodszy chorązy SG Förvaltare
Aspirant celny Tullverkets specialistofficerskår chorązy SG Förvaltare
Starszy aspirant celny Tullverkets specialistofficerskår starszy chorązy SG Förvaltare
Podkomisarz celny Tullverkets kompaniofficerskår ppor. SG Fänrik
Komisarz celny Tullverkets kompaniofficerskår por. SG Löjtnant
Nadkomisarz celny Tullverkets kompaniofficerskår por. SG Kapten
Podinspektor celny Tullverkets regementsofficerskår mjr SG Major
Inspektor celny Tullverkets regementsofficerskår ppłk SG Överstelöjtnant
Podinspektor celny Tullverkets regementsofficerskår płk SG Överste
Nadinspektor celny Tullverkets generalitet gen. bryg. SG Brigadgeneral
Generał Służby Celnej Tullverkets generalitet gen. dyw. SG Generalmajor

Källa:[2]

Tjänsteinnehavare i graderna från Komisarz celny till Krajowy komisarz celny inplacerades 2009 i regementsofficerkåren; de med grader från aspirant celny till Podkomisarz celny inplacerades i kompaniofficerskåren; de med grader från Dyspozytor celny till Młodszy aspirant celny inplacerades i specialistofficerskåren; dem med graderna Młodszy rewident celny till Młodszy dyspozytor celny inplacerades i underofficerskåren; de med graden Aplikant celny inplacerades i manskapskåren.[3]

GradbeteckningarRedigera

 
Uniformsmössa med gradbeteckning för Nadinspektor celny.
Gradbeteckning

Axelklaff

 
 
Tjänstegrad Aplikant celny Starszy aplikant celny
Gradbeteckning

Axelklaff

 
 
 
 
 
 
Tjänstegrad Młodszy rewident celny Rewident celny Starszy rewident celny Młodszy rachmistrz celny Rachmistrz celny Starszy rachmistrz celny
Gradbeteckning

Axelklaff

 
 
 
Tjänstegrad Młodszy aspirant celny Aspirant celny Starszy aspirant celny
Gradbeteckning

Axelklaff

 
 
 
Tjänstegrad Podkomisarz celny Komisarz celny Nadkomisarz celny
Gradbeteckning

Axelklaff

 
 
 
Tjänstegrad Podinspektor celny Młodszy inspektor celny Inspektor celny
Gradbeteckning

Axelklaff

 
 
Tjänstegrad Nadinspektor celny Generał Służby Celnej

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från polskspråkiga Wikipedia.
  1. ^ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni. Arkiverad 22 december 2014 hämtat från the Wayback Machine. 2104-12-22.
  2. ^ STOPNIE WOJSKOWE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, SŁUŻBY CELNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO I SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ODPOWIADAJĄCE STOPNIOM POLICYJNYM Arkiverad 22 december 2014 hämtat från the Wayback Machine. 2014-12-22.
  3. ^ 1323 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 223. Arkiverad 22 december 2014 hämtat från the Wayback Machine. 2014-12-22.

Se ävenRedigera